Kommunikationsforum

47 procent

Mitt Romney burde ifølge statistikken kunne køre valgsejren hjem på cruise control: Gennem de seneste 70 år er ingen amerikansk præsident blevet genvalgt, hvis arbejdsløsheden var over 8 procent. Sådan er det ikke gået. Forklaringen på Romney-kampagnens problemer er blandt andet manglende styr på de sociale medier – og fodfejl som brøleren om de 47 procent snyltere.
af Mikkel Skov Petersen
Skulle Romney gå hen og tabe, så kan han i stedet gå hen og blive en republikanernes George McGovern. Den demokratiske kandidat der i 1972 havde modstanden mod Vietnam-krigen i ryggen, men endte med at tabe stort til Richard Nixon, og som siden er blevet en ideologisk væg at spille bold op ad for begge partier.
 
Der er en række årsager til, at Romney langt fra har haft et komfortabelt greb om valgkampen. Disse årsager findes på både det strategiske, taktiske og operationelle niveau, illustreret bl.a. ved manglende fornemmelse for tidsånden, ærgerlige enkeltsager og ringe performance på sociale medier.
 
Statistisk set burde valget have været en walk-over for Romney
 
Strategisk: Romney fik optimismen imod sig
Spydspidsen i begge kandidaters kampagne er deres respektive slogans: kandidatens kondensat. Obama siger »Forward« og Romney siger » Believe in America«.
 
I en analyse på eurasiareview.com opstilles tre parametre for gode slogans: fængende, på linje med tidsånden og differentiere afsenderen fra modstanderen.
 
I analysen konkluderes det at »Forward« er stærkt på to ud af tre sloganparametre (fængende og differentierende), mens »Believe in America« kun er stærkt på resonansen hos de to tredjedele af amerikanerne, der opfatter tro som vigtigt, og til dels med indirekte adresse til den usikre økonomiske situation.
 
Romneys pay-off lykkes kun på et enkelt parameter
 
Som Senol Yilmaz, skriver i analysens indledning: "Obama’s slogans of “Hope” and “Change” in the 2008 presidential elections resonated strongly with the U.S. electorate. His 2012 “Forward” slogan seems stronger than Mitt Romney’s “Believe in America”. Which slogan will be better aligned with the economic situation of the day?"
 
Romney ser svagere ud end modparten, allerede i overskriften til hans kampagne. Det har alle nok glemt nu hvor musikken spiller, men straks værre er det, at Romneys fokus på den siddende præsidents håndtering af den økonomiske krise, mister genklang i tidsånden, efterhånden som en svag optimisme har bredt sig.
 
Bestræbelserne på at gøre valget til en folkeafstemning om Obamas håndtering af krisen smuldrede frem mod valget, efterhånden som en gryende erkendelse af, at præsidenten ikke alene er ansvarlig for de svære tider, har bredt sig, som National Journal frit citeret udtrykker det: "Obama’s fortunes are rooted in voters’ dimming expectations for the economy and the federal government, and their apparent conclusion that the country’s current misery is not entirely the president’s fault. Polls show Americans appear resigned to an economic future only mildly better than the status quo."
 
Romney-kampagnen har grundlæggende fejlvurderet tidsånden, men ifølge Glen Sargent, der er »liberal« blogger på washingtonpost.com, så har de alligevel valgt at fastholde kursen, og satset på at optimismen ville vige inden valgdagen.
 
Dermed har Romney formået at formøble et komfortabelt forspring, når det gælder vælgernes syn på hvem af de to, der er bedst egnet til at håndtere økonomien. I nogle målinger har Obama endda, ifølge National Journal overhalet Romney.
 
Og så er vi tilbage ved Senol Yilmaz spørgsmål: "Which slogan will be better aligned with the economic situation of the day?"
 
Taktisk: De satans enkeltsager
Romneys kampagne har et par gange i løbet af valgkampen taget vand ind efter skadelige enkeltsager.
Tilbage i september havde Romney således nogle skæbnesvangre dage, hvor det paradoksalt nok var en kompromitterende skjult optagelse af Romneys selv, der tog luften ud af en anden dårlig sag for republikaneren, nemlig en kritik af Obamas håndtering af angrebet på den amerikanske ambassade i Libyen, der var baseret på forkerte oplysninger.
 
Den skjulte optagelse var fra et vælgermøde i maj, og her udtalte Mitt Romney: "’There are 47% of the people who will vote for the president no matter what," Romney said in a clip from the event first posted online on Monday. "There are 47% who are with him, who are dependent on government, who believe that, that they are victims, who believe that government has the responsibility to care for them. Who believe that they are entitled to health care, to food, to housing."
 
De 47 pct. var født
 
Romney forsøgte at få de dårlige sager til at gå væk, ved at gentage angrebene på Obamas økonomiske politik. Fra CNN.com: "That prompted another pivot Wednesday, with the campaign attacking Obama for advocating redistribution -- code to conservatives for socialist policies."
 
Eller sagt på en anden måde: det kan godt være at Romney kalder knap halvdelen af befolkningen for afhængige af staten, men Obama ønsker socialistisk politik.
 
Sagen var ikke noget det gavnede det som på forhånd havde været har karakteriseret som hans personlige akilleshæl: opfattelsen af at han er en tør, humorforladt kapitalist.
Det problem fik han delvist rettet op på under det republikanske konvent tilbage i august, hvor han og hans kone holdt taler, der havde netop korrektiver til den udbredte opfattelse af Romneys personlighed som taktisk sigte.
Konventet gav således Romney et tiltrængt likeability boost.
 
Operationelt: Obama sidder på de sociale medier
På det operationelle niveau så har det været megen fokus på de to kandidaters brug af sociale medier, samt selvfølgelig disse mediers indflydelse på valgkampen.
 
Brugen af sociale medier var en af nøglerne til Obamas sejr i 2008, og han havde således ikke tilsvarende fordel af innovativ brug af disse fordu for denne valgkamp.
 
En analyse fra PEW viser, at nok er begge kandidater på facebook, Twitter, Youtube m. fl., men der er stadig stor forskel på hvordan de anvendes, og Obama er foran både når det kommer til aktivitet og respons.
 
 
Blandt de mest interessante konklusioner fra PEW’s undersøgelse er, at selvom valget er udråbt til at handle om økonomi, så har begge kandidaters publikum på sociale medier vist større interesse for indhold om andre emner.
Romneys meddelelser om sundhed og veteraner gav i gennemsnit dobbelt så meget respons som hans meddelelser om økonomi.
 
I den periode undersøgelsen dækker, så foretog Romney-kampagnen kun ét enkelt retweet, der var et der omhandlede Romneys søn Josh.
 
Og når vi nu er ved sociale medier, så har det selvfølgelig ikke skortet må allehånde memes – gif’s er åbenbart blevet populære – og andre små kommentarer. Her er f.eks. fire-årige Abigael, der har rundet de 12 mio. views på Youtube på ca. otte dage:
 
 
Og som sædvanlig har nettets spøgefulgle også været på spil, bl.a. med bloggen: Mitt Romney med et meget lille ansigt.
 
Romney og hans running mate Paul Ryan, med meget små ansigter
 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også

Job