Kommunikationsforum

Inddrag, engagér og involvér brugerne

Kommunikatører bliver i stigende grad nødt til at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi engagere, inddrage og involvere målgruppen i stedet for at fokusere på, hvordan vi med de mest snedige budskaber overbeviser vores modtagere med massekommunikation? Vi giver seks gode råd til, hvordan du gør passive lyttere til engagerede deltagere.
af Sofie Elmgren Søndergaard, Kasper Westphal Pedersen
Tidligere var virksomheder, organisationer og myndigheders legitimitet betinget af ensartede forventninger og central lovgivning. De behøvede derfor ikke at involvere deres interessenter og målgrupper. I dag skal aktørerne i højere grad begrunde og berettige deres eksistens. Der er derfor sket en bevægelse i retning af dialog, involvering, deltagelse og gensidigt engagement. Evnen til at gå i dialog og levere kommunikation, der engagerer, er i dag blevet en forudsætning for at kunne navigere i et stadig mere dynamisk og politiseret samfund.
Modellen viser, hvordan kommunikationsformen har ændret sig over årene og er fra Operates nye udgivelse: Hvidbog for kommunikation, der engagerer
 
I Horsens bekæmper man skrald med massevis af løftede pegefingre i hvert enkelt brev. I Valby inddrages og aktiveres borgerne, når de selv kan være med til at gøre forårsrent i deres by
 
Hvorfor kommunikation, der engagerer?
Der er særligt tre ting, som skaber forventninger om, muliggør og nødvendiggør kommunikation, der engagerer i den moderne relation mellem målgrupper og kommunikatører: øget individualisering og større tiltro til kommunikation, nye informationsteknologiske muligheder samt øget konkurrence og kommunikationstryk.
 
1.    
Øget individualisering og større tiltro til kommunikation
Samfundets stigende individualisering har skabt større forventninger om indflydelse og større tiltro til, at det enkelte menneske med den rette information kan gøre en forskel gennem sine handlinger – ikke alene for eksempelvis egen sundheds skyld, men også for fællesskabets udfordringer som klimaet, finanskrisen og velfærden. Samtidigt har vi også udviklet os som målgrupper. Vi vil ikke bare lytte – vi vil skabe. For eksempel tager 89 procent af de globale forbrugere i dag selv del i aktiviteter, der adresserer sociale problematikker (Edelman 2012). 
 
Dr. McElhaney, stifter af Center for Responsible Business i Californien giver en TEDxtalk om, hvordan hendes egen datter personligt kontaktede direktøren af en tøjproducent for at forandre deres uhensigtsmæssige pakning ved forsendelse af en lille bluse i en stor boks:
”The beauty of millennials is that they think the world is messed up - so did my generation, so did your generation. They think that they are responsible - so did my generation, so did your generation. This generation feels personally powerful to create change. That’s the difference.”
 
1.     Nye informationsteknologiske muligheder
Internettet og de sociale medier har radikalt ændret forholdet mellem afsendere og modtagere af kommunikation. Nettet har bemyndiget individet ved blandt andet at skabe nem og hurtig adgang til store mængder information, (masse-)kommunikationskanaler, hvor den enkelte kan ytre sig uden om de etablerede medier og mulighed for hurtigt at danne grupper ud fra fælles interesser. Med det nye afsender-modtager-forhold kan virksomheder og organisationer ikke blot betragte deres modtagere som passive lyttere. De må i højere grad selv lytte, gå i dialog og engagere sig i deres interessenter for at sikre sig deres tillid og licence to operate
 
Et forurettet indlæg fra en utilfreds kunde på mobilselskabet Telenors Facebook-side blev kendt i hele Danmark, da det i sommeren 2012 førte til mere end 32.500 ”synes godt om”-tilkendegivelser og 3.200 kommentarer og dermed gav stemme til en hel bevægelse af utilfredse kunder
 
1.     Øget konkurrence og større kommunikationstryk
I takt med konkurrencestatens fremvækst har flere virksomheder, organisationer og myndigheder set sig nødsaget til at opruste og professionalisere deres kommunikationsafdeling. Fra 1999 til 2008 skete der alene i Dansk Journalistforbund mere end en fordobling af organiserede kommunikatører inden for det private og det offentlige (Lund & Willig, 2009). For modtagerne betyder det, at vi udsættes for stadigt flere budskaber. Samtidig er mængden af platforme og medieudbuddet eksploderet. 
Ifølge mediebureauet Carat vil det gennemsnitlige globale medieforbrug i 2020 stige til helt op mod 90 timer om ugen 
 
Det kræver en stadig større indsats at trænge igennem ”kommunikationsstøjmuren” med dit budskab. Kommunikation, der engagerer, er et godt bud på, hvordan du får gennemslagskraft.
 
Sådan engagerer du: seks drivere for engagement
Kommunikation, der engagerer, er en systematisk tilgang til kommunikation, der maksimerer chancerne for, at du brænder igennem hos dem, du vil nå. At du får målgrupperne med. At du bliver vigtig for dem, der er vigtige for dig. Med udgangspunkt i engagementsmodellen er her seks gode råd til, hvordan du skaber engagerende kommunikation:
Engagementsmodellen består af seks drivere. Jo mere blus du sætter på de forskellige drivere, des mere engagerende bliver kommunikationen
 
1: Gør budskabet vedkommende
Hvis kommunikation skal engagere, skal budskabet være konkret og værd at arbejde for. Det skal være relevant, og målgruppen skal kunne se en umiddelbar forbindelse mellem sig selv og budskabet. Man kan for eksempel gøre budskabet konkret – og dermed engagere målgruppen – ved at spørge: ”Vil du være med til at holde et loppemarked på søndag?” i stedet for at sige ”Genbrug er vigtigt for at skåne klimaet”. Engagement er bundet op på konkrete ting, der skal ændres, konkrete spørgsmål, der skal besvares eller konkrete mennesker, der skal hjælpes.
 
Hvordan gør man oplysning om konsekvenserne ved de hurtige forbrugslån relevant for unge? Kampagnen På Røven involverede de unge gennem workshops med sms-afstemninger, der synliggjorde deres egne holdninger og gode råd. Resultatet blev, at de unge fik noget at tale om, og ved hjælp af kampagnens Facebook-side blev film, billeder og holdninger delt i stort omfang
 
2: Inddrag målgruppen
Målgruppen er ikke bare passive lyttere. Det er mennesker, som kan blive ambassadører for budskabet, hvis de får lov til at være med til at påvirke, skabe og forme. En forudsætning for dette er, at det er tydeligt, hvilket niveau de skal involveres på, og at de kan blive engageret ved personligt at blive involveret i processen.
 
Målgruppens engagement kan spænde vidt fra et hurtigt like på Facebook til at være en aktiv bidragsyder som indsamler med raslebøssen eller til en, der går forrest i en langsigtet organisatorisk forandringsproces. Graden af involvering afhænger af, hvor omfattende et tids- og ressourceforbrug man er villig til at lægge i indsatsen – det gælder både afsender og modtager
 
3: Gør processen overskuelig
Når man involverer sin målgruppe, er det ikke kun afsenderen, der skal kende projektforløbet. Det skal være overskueligt, så alle ved, hvordan og hvor meget de kan bidrage. Jo mere forståelig processen er, des mere kan målgruppen involvere sig, på det tidspunkt de finder det relevant. Sideløbende er det vigtigt at definere, hvilke roller målgruppen kan tage i projektet fra start og løbende at kvittere for deltagernes indsats og gøre det synligt, hvad de er med til at skabe.
 
4: Gør deltagerne synlige
En vigtig motivationsfaktor, for at vi engagerer os, er, at vi føler os anerkendt. Ved at gøre deltagerne synlige sender du et signal om, at de og ikke mindst deres indsats giver resultat og bliver værdsat. Det øger projektets troværdighed. Samtidig øger det muligheden for, at budskabet spredes ud i deltagernes netværk, og at engagementet dermed smitter.
 
TAGDEL.dk involverer borgere, frivillige foreninger, offentlige institutioner og virksomheder i løsninger på samfundets små og store problemer ved at give dem en platform, hvor de kan være synlige og kontakte hinanden 
 
5: Skab aktiviteter at samles om
Budskabet i kommunikationen kan styrkes ved at samle folk. Når målgruppen engageres til at deltage i konkrete aktiviteter, giver det mulighed for at skabe opmærksomhed omkring budskabet, for at sikre opbakning og for at forbinde ens virksomhed eller organisation med de positive oplevelser som målgruppen får igennem deres aktive deltagelse i aktiviteterne. Find ud af, hvor målgruppen befinder sig – hvad enten det er online eller offline – og lad aktiviteterne foregå der. Skab også mulighed for, at aktiviteterne kan leve videre.
Når vi samles omkring bestemte aktiviteter – hvad enten det er online eller offline – kan vi opnå at blive del af noget større, et interessefællesskab eller blot et bestemt event. Det er en motor for engagement 
 
6: Brug mange kanaler
Forskellige kanaler har forskellige potentialer for dialog, involvering og engagement. Eksempelvis er sociale medier i sin essens dialogiske, video er velegnet til at vække følelser, og brugen af forandringsagenter trækker på den erkendelse, at vi lettere lader os engagere af folk, vi har tiltro til, end af massemedierede budskaber. Ofte er det netop samspillet mellem mange forskellige kanaler – både dem, der involverer, og dem, der informerer – der sikrer, at budskabet gentages for målgruppen, som giver kommunikationen den nødvendige gennemslagskraft.
 
Museum of London bringer byens historie til live ved at bruge nye kanaler på en anderledes og involverende måde. Ved hjælp af en stedsspecifik app kan man f.eks. opleve bygningen foran en på Victoria Street kollapse gennem filteret på sit kamera, sådan som det var tilfældet under et bombeangreb i 1941
 
Læs mere om engagementsmodellen, og få gode råd til, hvordan den kan bruges i forbindelse med for eksempel kampagner, borgerinddragelse og forandringskommunikation i Operate's Hvidbog for kommunikation, der engagerer
 
 
_____________________________________________________________
 
Læs også:
 
 
Fra modtager til medtager
Af Jacob Rosendal, Markedsføringsredaktør i DR
 
Branding 3.0
Af Maiken Schultz
 
Brugerdreven innovation 1.0, 2.0, 3.0
Af Erik Micheelsen, Vision Maker at Innovation Embassy DK og Arun Micheelsenm, PhD-studerende ved LIFE
 
 
_____________________________________________________________
 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også