Kommunikationsforum

Allierede i Allinge

Der er mange om buddet, når organisationer og virksomheder kæmper om tilskuerne og den politiske dagsorden på Folkemødet. Partnerskaber kan være vejen frem for aktører, der har fælles interesser for for eksempel hjemløseområdet, arbejdsmarkedet eller landbruget.
Brænd igennem på Bornholm. Kom til kort K-dag 11. november og få styr på jeres Folkemøde-deltagelse. Psst... Der er 'early bird'-rabat lige nu, så kursusprisen bliver 1990 kr. ekskl. moms (normalpris: 2490 kr.)
 
Folkemødet er en stor succes, det er der ingen tvivl om. Tværtimod ser det ud til, at succesen kun bliver større og større. På bare ét år er antallet af afholdte arrangementer steget med 40 procent. Succes skal dog ikke alene måles i antal, men også i kvalitet.

Mange vigtige aktører holder gode og interessante arrangementer, men den hårde konkurrence åbenbarer nye muligheder. Det betyder, at man i sin folkemødeplanlægning med fordel kan overveje: Er der nogen, vi kunne holde denne debat sammen med? En overvejelse, der er flere gode grunde til, idet forenede kræfter i Folkemødets politiske arena kan gavne både dig, din organisation, dine stakeholdere, tilskuere og ikke mindst den demokratiske debat.

Win for din organisation
Et arrangement på Folkemødet skal altid ses som en del af dit langsigtede stakeholderarbejde, og partnerskabet kan bruges som en aktiv del i din stakeholderstrategi. Uanset om de potentielle partnere er dine primære stakeholdere eller for eksempel nogen, som vil positionere dig i forhold til de primære stakeholdere. Samtidig er der nok ikke nogen, som bliver kede af, hvis I er flere om at dele arbejdet og regningen.
 
Win for dine tilhørende
Enhver, der har åbnet Folkemødets programavis, har oplevet at blive overvældet af de voldsomt mange arrangementer, der afholdes. Tager man eksempelvis et tidspunkt som fredag mellem klokken 14 og 15, blev der i år afholdt hele 167 arrangementer alene i det tidsrum. Ved at overveje partnerskabsdebatter, frem for at hver aktør holder sin egen debat (hvor panelet forresten mere eller mindre ofte går igen), bliver arrangementsjunglen lidt mere overskuelig, og som deltager bliver det nemmere at navigere sig frem til de arrangementer, som har allermest relevans for en.   
 
Et engageret publikum under Folkemødet 2014.

Win for jeres arrangement og vores demokratiske debat
Med et partnerskab kan I øge jeres volumen, hvilket giver mulighed for at kommunikere til flere og forbedre jeres muligheder for at tiltrække det allerbedste panel. Det øger også jeres viden og kompetencer og ikke mindst syn på emnet, der skal debatteres, og giver dermed et optimalt afsæt til at sikre en god og velbesøgt demokratisk debat.  
 
Foto fra Folkelagkagen – et partnerskab bestående af Hansen Agenda, Epinion, Infomedia, Pension Danmark, LO og Falck – der sammen sætter fokus på uddelingen af samfundets midler og inddrager folket til dialog herom.
 
Betyder det, at det ikke giver mening at holde dit eget arrangement? Nej, overhovedet ikke. Der kan være mange tilfælde, hvor det er den mest fordelagtige løsning, men det skal være et aktivt og strategisk valg frem for blot den eneste tænkelige mulighed.

Svagheder og mulige faldgruber ved partnerskaber
Partnerskaber er som nævnt ikke altid en god ide. For det første er det slet ikke sikkert, at din dagsorden egner sig til et partnerskab. Det kan for eksempel være, at du har en helt specifik dagsorden, som du selv har rigtig gode muligheder for at sætte netop der, hvor du gerne vil.

For det andet kan du risikere at mudre budskabet og dagsordenen, hvis I er for langt fra hinanden i partnerskabet eller ikke får lavet det fælles forarbejde grundigt nok.

For det tredje risikerer I som organisation at miste synlighed, hvis der ikke er balance mellem jer og den anden partner. Altså er det et spørgsmål om, om I gør hinanden stærkere, eller om der er ubalance, således at det kun er den ene part, som nyder godt af samarbejdet. Hvis partnerskabet skal være en god ide, er det nemlig vigtigt, at partnerne komplimenterer og matcher hinanden. Inden I indleder et partnerskab, er det derfor vigtigt, at I nøje vurderer: Komplimenterer vi hinanden, og er der balance i partnerskabet?
 
Helt traditionelt kan man se på, om der er balance i forhold til størrelse: Er I lige store (eller små) i forhold til økonomi, medarbejdere, medlemmer med videre. Men der er også flere andre måder, I kan komplimentere hinanden på og skabe et balanceret partnerskab. For eksempel kan der være en tydelig fælles dagsorden og strategisk samarbejdsplatform, som eksempelvis når de to store fagbevægelsesparaplyer LO og FTF går sammen om Folkets Hus og debatterne heri.

Partnerskaber på tværs af kompetencer
En af de partnerskabsformer, som flere allerede har set en fordel i, er partnerskaber, der kombinerer økonomiske og sociale ressourcer. Hvor partnerne har vidt forskellige former for ressourcer at byde ind med, eller som Bourdieu ville udtrykke det: kapitalformer.

Balance i partnerskabet kan i lige så høj grad dreje sig om den sociale kapital, en organisation kan tilføre partnerskabet. Et eksempel på et sådant partnerskab så vi med Unilever Food Solutions og organisationen Stop Spild Af Mad – der slog deres to kapitalformer sammen og satte fokus på madspild og bæredygtighed via uddeling af doggybags til de bornholmske restauranter under Folkemødet.
 


Eller den kulturelle kapital, en organisation kan tilføre, som når CBS Public-Private Platform afholdt  debat i samarbejde med Dansk Industri og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt det offentlige skal være mere privat.
 

Fotos fra CBS’ Public-Private Platform, Dansk Industri og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fælles debat: Skal det offentlige være mere privat?

Fire gode råd til at danne partnerskab:
  • Afklar, om I har et fælles tema, I gerne vil sætte fokus på, og tag en åben dialog om forskellene i jeres tilgange og holdninger til emnet.
     
  • Vurder, om der er balance i partnerskabet, og om I hver især får tilstrækkelig synlighed
     
  • Afstem jeres forventninger for arrangementet: Hvor stort et arrangement går I efter, hvor mange ressourcer kan hver partner bidrage med, hvem er teamet og så videre
     
  • Brug jeres forskellighed strategisk i tilrettelæggelsen af debatten, til panelinvitationer og i kommunikationen.  
 
 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også