Kommunikationsforum

Fin framing af framing

Vi bliver forført af ord, og de færreste tænker over, at der ofte ligger en effektiv framing bag – særligt på den politiske scene. Politisk framing er fokus i den nye bog Tag bladet fra munden. Christian Kock anmelder samme bog med retorisk optik andensteds på sitet.
af Britta Birgitte Bremerstent, Anders Dybdal
Bogen giver en solid og anvendelig indføring i politisk framing med brug af både forskning og praktiske eksempler. Ifølge de to forfattere, Jens Jonatan Steen og Gry Inger Reiter, kan politikere og andre politiske aktører enten vælge at frame eller blive framet, men de kan ikke undgå framing, som går forud for enhver politisk diskussion.
 
Framing skal ikke ses som spin, manipulation og magtfordrejning. Hvis alle politiske aktører blev bedre til at bruge stærk, værdibaseret framing, ville vi få et mere levende demokrati med tydeligere ideologiske modsætninger.
 
Forfatterne appellerer i bogen til, at alle tager bladet fra munden og bruger framing aktivt. Især venstrefløjen skal ifølge forfatterne komme ind i kampen om politisk framing. For mens højrefløjen i dansk politik har haft mere eller mindre succes med at anvende værdiladede frames i deres politik, som fx hullahoptimer og cafépenge, har venstrefløjen set måbende til fra sidelinjen. Og det bliver ikke bedre af, at de har accepteret flere af højrefløjens frames i deres egen kommunikation.
 
Husk: Abstrakte begreber, såsom frihed og retfærdighed, er ikke værdier i sig selv, men derimod flydende begreber, som enhver kan se forskellige betydninger ud af. Kilde: GettyImages.
 
Vigtig bog for både studerende og praktikere
Vi har længe efterspurgt en god grundbog om framing på dansk. Det har vi nu fået, og det kan vi glæde os over, både som uni-undervisere og PA-konsulenter. Og de universitetsstuderende slipper nu for kompendier domineret af artikler, der oftest er lidt for poppede og lidt for amerikanske i eksemplerne. Nu kan de blive introduceret til framing med én bog, der rummer de væsentligste begreber, den bagvedliggende forskning og gode eksempler fra dansk politik.
 
Bogen er primært skrevet til universitetsstuderende, men den er også relevant for praktikere, der gerne vil bruge framing som et redskab til at overbevise vælgere eller stakeholders om deres forslag. Mange af bogens pointer vil formentlig være velkendte for erfarne politiske kommunikatører, men de vil få en dybere forståelse af, hvad framing er, og hvordan det virker.
 
Overbevisende eksempler på effekt
Bogen kommer godt fra start. I de første kapitler får læseren en god indføring i teorierne, og forfatterne giver talrige eksempler på eksperimentelle studier, der må overbevise selv den mest skeptiske læser om, at framing virker.
 
Her er et godt eksempel fra et forsøg i 2011, der demonstrerer, hvordan framing kan ændre vores opfattelse af og syn på en sag. Forsøget bygger på den fiktive by Addison, som døjer med stigende kriminalitet. De to deltagergrupper i forsøget bliver bedt om at tage stilling til, hvad der skal ske for at nedbringe kriminaliteten i byen. Begge grupper får identiske materialer (tal, statistik, fakta m.v.), men en sætning adskilles af to modsatrettede frames. Den ene gruppe præsenteres for en metafor, som beskriver kriminalitet som en virus. Den anden gruppe får en artikel, hvor en metafor beskriver kriminalitet som et udyr.
 
Det interessante er, at gruppen, som får beskrevet kriminalitet som et udyr, finder, at løsningen på at nedbringe kriminaliteten i byen er mere politi og strengere straffe. De ønsker at slå ned på det udyr af en kriminel, som ødelægger byen. Gruppen, der læste artiklen, hvor kriminalitet blev sammenlignet med en virus, ønsker derimod at vaccinere samfundet mod denne virus gennem reformer. De vil forebygge smitten ved at udrydde fattigdom og styrke uddannelsessystemet. Forskellen mellem de to gruppers løsninger er signifikant – udelukkende på grund af måden, problemet frames på, som et udyr eller en virus.
 
Eksemplet er blot et af mange, som forfatterne anvender til at underbygge den store effekt ved framing. De understreger igen og igen, hvordan vores ord er afgørende for at påvirke andres virkelighedsopfattelser og politiske holdninger.
 
Analytiske begreber til studerende
I bogens sjette kapitel bliver læseren præsenteret for framing som analyseredskab. Denne del henvender sig specifikt til universitetsstuderende, der skal bedrive kvalitative eller kvantitative analyser af framing på deres studier.

Forfatterne præsenterer pædagogisk George Lakoffs tre niveauer af framing (overfladeframe, sagsdefinerende frame og dyb frame) samt en række begreber til at analysere på de tre niveauer. Begreberne er velegnede til tekstanalyse i universitetsopgaver, men de anvendes kun i meget begrænset omfang i forfatternes efterfølgende analyseeksempler. Det er synd, da det ville være en oplagt måde at vise de studerende, hvordan begreberne kan anvendes i praksis. Desuden er de metodiske valg i forfatternes egne analyser lidt for indforståede, fx begrundes valg af framing-begreber og empiri nærmest ikke.
 
Analyseeksemplerne er indholdsmæssigt interessante, selvom den studerendes udbytte kunne have været større. Heldigvis slutter kapitlet med en liste med en række gode råd til den studerende, der skal bedrive tekstnær analyse. De er spot on.
 
Gode råd til praktikerne
I bogens afsluttende kapitler diskuteres perspektiverne for den politiske kommunikation i Danmark. Forfatterne binder en fin sløjfe på bogens pointer og opsummerer med syv gode råd til praktikeren, der gerne vil anvende en mere værdibaseret framing. De afsluttende råd (se faktaboks) er skarpe, selvom de er formuleret lidt uensartet og studentikost.
 
 Syv gode råd til praktikeren
 
1.     Spørg dig selv: Hvorfor går jeg op i denne sag, hvad er det idépolitiske imperativ bag min holdning? Enhver argumentation for en specifik sag bør starte med den ideologiske præmis.
 
2.     Gør dit ideologiske udgangspunkt tydeligt med et letforståeligt og levende sprog, der knytter an til konkrete, håndgribelige erfaringer.
 
3.     Tal og detaljerede policyforslag er vigtige, men det er den præcise framing, de ledsages af, der genererer opbakning.
 
4.     Framing skal ikke kun tages i anvendelse under valgkampe – den skal bruges i hverdagen.
 
5.     Stop med at sprede dine modstanderes frames, og negér dem ikke.
 
6.     Vær proaktiv, ikke reaktiv. Etabler din egen frame, og argumenter inden for den. Accepter ikke at blive presset ned i din modstanders.
 
7.     Husk: Abstrakte begreber såsom frihed og retfærdighed er ikke værdier i sig selv, men derimod flydende begreber,
som enhver kan se forskellige betydninger ud af.
 
Der er meget at hente i bogen for praktikere. Bogens pointer er generelt overbevisende, men vi savner enkelte steder, at bogens forfattere forholder sig mere til framingens begrænsninger. Selv den mest neutrale (i bogen kaldet ”politisk polyfone”) embedsmand eller ekspert er formentlig lettere at overbevise med en god økonomisk fremskrivning end en skarp værdibaseret framing.
 
God og anvendelige bog
Forfatterne skaber en klar linje fra gamle teorier til nutidens politik, og det er forfriskende og yderst brugbart i en tid, hvor kampen om den politiske dagsorden er svær at vinde.
 
Som to tidligere politiske konsulenter fra hver vores fløj på Christiansborg er vi ikke i tvivl om, at bogen vil gøre nytte på ethvert partikontor, men også i enhver organisation, som arbejder med den politiske dagsorden. For politisk framing er ikke kun relevant for politikere. Det er relevant for alle, som arbejder med politisk kommunikation, og som ønsker at skære igennem med et budskab, som skal omvende eller skabe opmærksomhed blandt en bestemt målgruppe.
 
 

Tag bladet fra munden. En introduktion til politisk framing
Jens Jonatan Steen og Gry Ingen Reiter
Samfundslitteratur
Udgivelsesdato: 13. november 2015.
 
Britta Birgitte Bremerstent er Public Affairs- og kommunikationsrådgiver hos Operate A/S og ekstern underviser på CBS. Tidligere ansat ved Sophie Løhde. Anders Dybdal er områdedirektør hos Operate, ekstern lektor på RUC og censor på bl.a. CBS, AAU og SDU. Tidligere konsulent for Mogens Lykketoft.
 
Læs en retorisk anmeldese af bogen her.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også