Kommunikationsforum

Vil du bidrage til en succesfuld strategi-implementering?

Forandringer og strategiimplementering er en svær størrelse, og det giver da også et jag i maven, når de hårde fakta kommer på bordet. Op mod 70 % af alle igangsatte forandringsprojekter slår nemlig fejl. Av. Og det gør endnu mere ondt, når Resonans Kommunikations undersøgelse af lederkommunikationen i 30 virksomheder viser, at virksomhederne i gennemsnittet har haft mere end fem store forandringer de seneste to år.
Forandringernes synderegister er desværre langt og inkluderer blandt andet uklare strategier, manglende ledelsesfokus, uhensigtsmæssig brug af ressourcer på analyse og udvikling af stratgien, uprofessionelt arbejde med kommunikation og implementering af strategien, og en proces som enten er for kort eller lang. Og der er flere punkter endnu! Heldigvis var der hjælp at hente til K-dagen ”Få forretningsstrategien til at leve i organisationen” hvor Gitte Rosholm, administrerende direktør i core:workers, Louise Neel Høyer, partnerrelationer og intern kommunikation i KMD A/S, og Pelle Nilsson, direktør og partner i Resonans, delte ud af deres erfaringer. Vi har samlet fire vigtige pointer fra dagen herunder, så du kan blive bedre til at få jeres strategier til at leve i organisationen. 
 
1. Afklaring og forventningsafstemning
Som kommunikatør er det vigtigt, at du er med til at stille ledelsen nogle afklarende spørgsmål ved at forholde dig kritisk til strategien. Sørg for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål og find ud af, hvor vigtig strategien i virkeligheden er for ledelsen. Er det nøglen til fremtiden, eller er det en mindre forandring? Gitte Rosholms pointe var, at hvis du ikke kender til betydningen af den strategi, du skal implementere, så kan du heller ikke igangsætte de mest hensigtsmæssige kommunikationsaktiviteter. Vurder derfor også forandringens størrelse og organisationens parathed og villighed til forandringen. Er den stor, lille, kritisk eller er der nogle særlige hensyn?
 
 
2. Kast dig selv ind i arenaen og vær proaktiv
En af kerneproblemerne ved forandringsledelse er, at forandringerne ikke bliver implementeret i de daglige rutiner, og derfor løber forandringen blot ud i sandet. En af Pelle Nilssons kæpheste på dagen var derfor, at kommunikatører skal turde tage ansvaret for hele implementeringen, ikke kun kommunikationen. Med udgangspunkt i en illustration af menneskets evolutionære udvikling, beskrev Pelle Nilsson, hvordan kommunikatører ligeledes har rykket sig fra i sin tid kun at kommunikere nyheder, til at interne kommunikatører i  dag bør være business partnere for ledelsen. Du skal turde kaste dig ind i arenaen og være proaktiv i forhold til at planlægge og sætte dagsordnen om forandringen via topledelsens kommunikation og massekommunikation. Derudover skal du tage ansvaret for at udarbejde støttemateriale og detailplaner, som kan hjælpe mellemlederne med at få succes med deres involvering og kommunikation, når eksekveringen af strategien finder sted.
 
Læs mere om, hvordan K-afdelingen skal tage ansvar for organisationens udvikling i Pelle Nilssons artikel: Skub din leder ned fra ølkassen.
 
 
3. Formidlingens kunst
Den tredje pointe handler om selve formidlingen af strategien. Gitte Rosholm præsenterede en simpelt model for strategikommunikation, hvor det kommunikative strategiarbejde er inddelt i tre faser: 1. indhold, 2. formidling og 3. præsentation. Ifølge Gitte Rosholm har ledere en tendens til at hoppe direkte fra indhold til præsentation, hvorved de hverken medtænker eller giver plads til selve formidlingsarbejdet, som kommunikationsmedarbejderne skal udføre i fase 2.  Så her handler det i høj grad om, at kommunikatørerne er i stand til at udfolde deres nye roller som business partnere og være proaktiv, så selve formidlingsarbejdet også bliver sat på dagsordnen som en vigtig del af strategikommunikationen. Hertil inddrog Gitte Rosholm endnu en oversigt over hvilke fem trin, du som kommunikatør skal medtænke, når strategien skal formidles ud i organisationen:
 
  1. Mål – hvad skal kommunikationen/strategien føre til?
  2. Målgrupper – hvem er de forskellige målgrupper, og hvem skal vide hvad, hvordan og hvornår?
  3. Budskaber – hvad er det vigtigste at få frem gennem kommunikationen, og er budskabet det samme for alle målgrupper?
  4. Kanaler – hvilke kanaler er de bedste til de forskellige budskaber? (Skal kommunikationen eks. foregå gennem møder, små film, personalebladet, intranettet eller noget helt femte?)
  5. Handlingsplan – Processen skal gøres til en tidsplan der medtænker uge, måneder og år, så der kan følges op over tid.
 
Til sidst skal du som kommunikatør bidrage til selve præsentationen af strategien, og det er her, du kan vise dine kreative egenskaber, så strategikommunikationen bliver pakket pænt ind og gerne på en måde, så strategikommunikationen ikke blot bliver en artikel på intranettet, men et større og involverende projekt, der strækker sig over længere tid. God strategikommunikationen flytter mennesker, så derfor skal kommunikationen tale til medarbejdernes hoved, hjerte og ben, så der bliver skabt forståelse for strategien, motivation til at hoppe om bord og have lyst til at ændre adfærd.
 
Dog var en af Gitte Rosholms pointer fra K-dagen også, at ”one size passer ikke rigtig nogen”. Det er altså svært at hive en model som denne ned over alle organisationer, der står over for at skulle kommunikere en ny strategi. Det handler i sidste ende om at forstå og derefter medtænke den kontekst, som den enkelte organisation er en del af, og herudfra er det så muligt at lade sig inspirere af de tre faser inden for strategikommunikation.
 
4. Hjælp virkelighedens forandringsagenter: mellemlederen
Som kommunikatør skal du være med til at træne mellemlederne, så de er klædt på til at lede deres medarbejdere gennem en forandringsproces. Pelle Nilsson fortalte, at 61 % af medarbejdernes adfærd er påvirket af deres ledere, hvilket i høj grad gør mellemlederne til væsentlige forandringsagenter, og de skal derfor ikke bare overlades til sig selv, men derimod trænes i at blive dygtige og være opmærksomme på deres egen rolle i forbindelse med organisatoriske forandringer. Som kommunikatør kan du træne mellemlederen i forhold til at kunne formidle strategien, skabe dialog og forståelse blandt medarbejderne og involvere medarbejderne i ændringer af daglige opgaver ved at stille dem spørgsmål og efterspørge forslag og ideer fra medarbejderne selv.
 
 
Få tre trin til den gode implemntering af forandringer fra Resonans Kommunikation her.  
Vil du have flere ideer til forandringskommunikation? Så giver Gitte Rosholm dig ikke mindre end 100 ideer i artiklen her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også