Kommunikationsforum

Sådan overlever du Clement afbrydelse efter afbrydelse

Forleden var det Uffe Elbæks (Å) tur til at besøge Clement Kjersgaard i programmet "Vi ses hos Clement". Emnet var flygtningekrisen, og stilen var på forhånd lagt: det kritiske interview. Ifølge Clement selv er alle hans kritiske interviews baseret på politikernes egne, tidligere udtalelser, og dermed er der intet nyt i de fakta eller citater, som Clement ønsker, at politikerne forholder sig til. Her opskriften på hvordan du som interviewoffer overlever afbrydelse efter afbrydelse.
Positurerne er tydelige i Clement Kjersgaards interview med Uffe Elbæk
Positurerne er tydelige i Clement Kjersgaards interview med Uffe Elbæk
af Malou Speiser, Eva Louise Andersen, Ida Holmstrøm
Der var optakt til en heftig konflikt i interviewet, som gjorde, at Uffe forlod studiet rasende. Men hvad skete der egentlig under interviewet? Hvorfor blev Uffe så rasende, at han et par dage efter meldte afbud til programmet Debatten med Clement som vært?
 
"Vi ses hos Clement" den 29. maj 2016.
 
Så er vi i gang..
 
1. Formuler dig konkret og præcist
 
CK: Hvis nu du kunne få absolut flertal, absolut magt, ville du så føre den samme flygtningepolitik som i Sverige?
 
UE: Nej, men jeg tror...ja, det er faktisk tæt på, vil jeg sige.
 
CK: Mener du stadig det?
 
Clement stiller et spørgsmål, som tilsyneladende skaber en smule forvirring hos Uffe, der både siger “nej” og “ja” til det stillede spørgsmål. Her skal Clement være mere præcis i sit spørgsmål, da der kan opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om Sveriges daværende, åbne flygtningepolitik, eller den nuværende, stramme flygtningepolitik.
 
Også for Uffe gælder det om at svare konkret og præcist, så han fremstår troværdig. Hvis han allerede nu både svarer “ja” og “nej”, giver det et signal til Clement om, at Uffe vil være vag og ukonkret i sine udtalelser.
 
 
Uffe Elbæk var ikke synderlig konkret i sit forsøg på at sætte tal på, hvor mange flygtninge Danmark kan modtage. Eller ikke at sætte tal på. 
 
2. Svar “ja” eller “nej” hvis muligt
 
UE: Ja, forstået på den måde, at det var en meget interessant debat, vi havde i "Debatten".
 
CK: Ville du stadigvæk... (afbrydes).
 
Uffes svar er tvetydigt. Hvad mener han egentlig? Hold dig til at svare ja eller nej - og ikke noget midt imellem. Clement er hurtig til at gentage sit spørgsmål, da han ikke mener, at der er tale om et fyldestgørende svar. Du kan med fordel uddybe dit svar, men husk at holde dig i én retning - ja eller nej.
 
 
3. Læg ikke op til debat med Clement gennem dine svar
 
CK: Jeg skal høre spørgsmålet. Vil du stadigvæk føre den samme
flygtningepolitik, som de gør i Sverige?
 
UE: Altså Sverige har jo sagt, at de kan ikke tage flere, og det synes jeg er meget forståeligt, de ikke kan...
 
Det er tydeligt, at Uffe ikke svarer på det spørgsmål, som Clement stiller. Det stiller Uffe i et dårligt lys, fordi hans svar er vagt og noget fluffy, og sådanne svar er kun en optakt til en større diskussion. Clements formål med kritiske interviews er ifølge ham selv netop at afkræve politikerne svar på de spørgsmål, de normalt går uden om, så husk, at Clement bliver ved med at spørge dig, indtil du har givet et fyldestgørende svar - derfor kan du lige så godt komme med svaret i første omgang frem for at skulle igennem et længere mundhuggeri.
 
4. Hold dig til fakta, og undgå at involvere følelserne
 
CK: Når du sagde i september, da vi spurgte dig, det var en debat, hvor folk sagde, at Sverige gør det rigtige, og Sverige gør det forkerte, siger du, at du ville føre den samme politik som Sverige. Ville du stadigvæk gøre det i dag?

UE: Intentionen i Sverige ville jeg i den grad følge, forstået på den måde, at... (afbrydes)
 
I dette citat opsummerer Clement en tidligere udtalelse fra Uffe. Denne opsummering fungerer som en konstatering og har til formål, at Uffe bekræfter den med ja eller nej.
 
Uffe ser betuttet og utilpas ud ved situationen - Clement er derimod lettere aggressiv i sin gestikulation. 
 
Uffe svarer ikke i enstavelsesord, men vælger at besvare spørgsmålet følelsesladet gennem brug af ordet “intentionen”. Desuden lægger han vægt på sine følelser omkring intentionen ved at sige “i den grad”. At udsagnet kan være vanskeligt at forstå, er Uffe bevidst om, fordi han ønsker at forklare, hvordan det skal forstås. Uffes sidste sætning bliver ikke færdiggjort, fordi han bliver afbrudt. Det bliver han, fordi han ifølge Clement ikke besvarer spørgsmålet konkret. Hvis Uffe havde udtrykt sig mere klart med fakta, ville Clement muligvis have givet ham mere taletid.
 
5. Forebyg selvmodsigelser, og meld rent ud
 
CK: Ville du føre den samme politik?
 
UE: Nu spørger du mig, og jeg prøver at svare ordentligt... jeg synes, at Sverige på mange måder har vist meget flot politisk lederskab, og det har de gjort meget længe, og når de i dag har sagt, at nu kan de ikke tage flere flygtninge ind, så er det dybest set på grund af vores manglende lederskab - blandt andet i Danmark, at de har stået så alene. Sverige og Tyskland, de stod og løftede en kæmpe opgave og... (afbrydes)
 
Der er kamp om ordet, og derfor er der, som vi kender Clement bedst, en del afbrydelser fra hans side, når han mener, at der ikke bliver svaret ordentligt på det spørgsmål, han stiller.
 
Når politikerne bliver stillet spørgsmål fra journalister og andre fagfolk, der kan være svære eller umulige at svare på, er en yndet taktik at undvige. Uffe benytter denne taktik flere gange i interviewet med Clement og prøver gentagne gange at omformulere sit svar. Der kan være situationer, hvor det er umuligt at svare, og kan eller vil du ikke svare, så sig det som det første - og uddyb hvorfor. Dermed giver du ikke Clement mulighed for at fange dig i en selvmodsigelse eller undvigelsesmanøvre.
 
Til trods for at Uffe bevarer et nogenlunde roligt ansigtsudtryk gennem hele interviewet, virker de hævede øjenbryn og en forbavset respons på Clements spørgsmål som en undvigelsestaktik - eller ren og skær selvbeskyttelse. 
 
6. Kend din argumentationsmodel
 
CK:...og det var jo tydeligt allerede i september, at det var det, der var tilfældet. Når du blev spurgt i september, vi stod i en udsendelse, hvor vi diskuterede, hvad skal Danmark gøre, og du blev spurgt, om du vil gøre det samme som Sverige, og så sagde du "ja". Ville du stadigvæk gøre det, ville du stadigvæk i dag sige, at Danmark skal føre den flygtningepolitik, som Sverige har ført?
 
UE: Jeg synes, deres intentioner bag den politik, de førte... (afbrydes)
 
CK: ...ville du stadigvæk føre den flygtningepolitik som Sverige... (afbrydes)
 
Når Uffe begynder at tale om Sveriges intentioner, svarer han ikke konkret. Det er vigtigt at gøre brug af den klassiske argumentationsmodel. Husk på: Et argument er først et argument, når det indeholder både en påstand og en begrundelse. Skal du styrke dit argument endnu mere, bør du derudover have styr på hjemmel, styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning. Husk på ordene “fordi” og “hvorfor”.
 
For Uffe Elbæk blev interviewet hos Clement personligt. 
 
7. Fortæl, hvorfor du mener, som du gør, og anerkend det, når du skifter mening
 
UE: ...så bliver jeg nødt til at spørge, hvad du mener med det spørgsmål?
 
CK: Jeg mener den flygtningepolitik, der sidste år betød, at Sverige havde omkring 160.000 asylansøgere. Vil du føre den flygtningepolitik?
 
UE: Indholdsmæssigt, ja.
 
CK: Indholdsmæssigt? Hvad betyder indholdsmæssigt?
 
UE:.. det betyder at tage ansvar for den enorme udfordring, vi står overfor i Europa, og det... (afværger afbrydelse).. det, der har været problemet hele vejen igennem, det er, vi i Europa ikke har løftet det sammen, og derfor stod både Sverige og Tyskland meget alene...(afbrydes)
 
Clement slog hårdt ned på Uffe Elbæks udtalelse tilbage i maj. En kvantificering han i "Vi ses hos Clement" måtte stå skoleret for. 
 
Mener du, at Clement siger noget, der er forkert eller kræver yderligere forklaring? Så sig det. De fleste seere har ikke samme store kendskab til regler i politik, og det er OK at pointere, at Clement fremstiller sagen forsimplet. Vigtigt er det dog, at man fortæller, hvorfor man mener, som man gør.
 
Uffe fastholder igennem interviewet, at Danmark burde have fulgt Sveriges eksempel og taget et lignende antal asylansøgere. Clement finder derefter et andet citat fra Uffe, der har udtalt, at der dog er grænser for, hvor mange asylansøgere Danmark kan tage. Hvad er grænsen på, vil Clement vide.
 
Igen optræder undvigelsesmanøvren, ved at det forrige svar gentages. Uffe udtaler flere gange, at han mener, at det er useriøst at sætte tal på antal asylansøgere, men de gentagne spørgsmål fra Clement sætter Uffe i en position, der mest af alt føles som pinagtigt for seerne, fordi Clement tvinger Uffe til at sætte et tal på asylansøgere.
 
8. Benyt konkrete udtryk, som ikke kan misforstås eller virke misvisende
 
CK:...så du siger... (afbrydes)
 
UE:...så ambitionen om, at ja - vi bliver nødt til at gøre noget... ... (afværger afbrydelse)...det støtter jeg fuldstændig op.
 
CK: Så det rigtige for Danmark at gøre - du holder fuldstændig fast - du blev i september spurgt, om vi skal føre den samme flygtningepolitik, som de gør i Sverige, og så sagde du ja...(afbrydes)
 
UE:...altså intentionen, ja.
 
Igen kommer der et fyldord som intention, som skaber uklarheder. Det er vigtigt at være ærlig med sit svar. Har du skiftet mening, så fortæl hvorfor. Clement bruger ofte den teknik, at han holder politikeres egne udtalelser op mod hinanden. Men det er OK og kun en naturlig proces, at man er i stand til at revurdere sin holdning i takt med, at samfundet udvikler og ændrer sig - det ville faktisk netop være mærkeligt, hvis man gik gennem livet med de samme holdninger og ikke var i stand til at tilpasse sig det konstant foranderlige samfund.
 
CK: Kan du støtte en regering der accepterer smykkeloven? UE: Altså jeg ville have det meget meget svært ved.. hvad hedder det.. at se mig selv i øjnene...
 
9. Tillad ikke Clement at trænge dig op i en krog
 
CK: Men skal man føre den samme flygtningepolitik, Uffe Elbæk - hvad mener du med intentionen?

UE: Jamen det er, at selvfølgelig kunne de ikke løfte den opgave alene, og derfor bliver vi nødt til at gøre det sammen på europæisk niveau...og bliver nødt til at løfte...(afbrydes)
 
I dette citat bruger Clement Uffes fulde navn. De fleste mennesker kender situationen, måske særligt fra man var barn, hvor ens forældre brugte ens fulde navn - og det skete typisk, når der var optræk til problemer. Det at sige en persons fulde navn i en samtale virker konfronterende og konfliktoptrappende.
 
Navnet bliver altså ikke brugt, fordi Uffe, Clement eller publikum er i tvivl om, hvem der skal svare, men fordi det har en adfærdsregulerende effekt. Det fastholder Uffe i situationen og tvinger ham til at svare.
 
Lad dig ikke skræmme!
 
Frederik Cilius Jørgensen og Rasmus Bruun fra "Den Korte Radioavis" ser en smule skræmte ud efter at have været vidne til Uffe Elbæks overhaling. 
 
Husk også på, at kropssproget betyder utrolig meget. Det er vigtigt at fremstå rolig, lad være med at bevæge sig alt for meget og uden for megen mimik, da det kan give indtryk af, at man er nervøs. Uffes mimik er ganske rolig gennem interviewet, men han er ikke altid lige god til at holde øjenkontakt. Det er altafgørende at holde øjenkontakt uden at virke intimiderende. På den måde fremstår man ikke underdanig i forhold til Clement.
 
10. Accepter Clements præmisser og tilgang, og forsøg ikke at ændre dem
 
UE: Det er et meget specielt interview, det her. Jeg vil gerne svare på dine spørgsmål, men…

CK: Det tror jeg ikke, du vil.

UE: Nå? 
 
CK:...hvis man rullede de stramninger tilbage, vi har gennemført siden i sommers, hvor mange asylansøgere ville Danmark så have?
 
 
 
Hvis en politiker lader sætninger falde som “du lader mig ikke tale ud” eller “lad mig nu tale færdig” eller som her i citatet, hvor Uffe påstår, at Clement ikke tror på, at Uffe vil svare på spørgsmålene, indbyder man til en offensiv og personlig debat med Clement. Det virker ikke fremmende for dialogen, hverken for deltagerne eller for publikum.
 
Disse sætninger synes også at være meningsløse, fordi politikerne på forhånd kender til Clements præmisser og tilgange.  Som citatet også viser, kommer Uffe heller ikke igennem med sit ønske om at tale færdig. Men han er igen overladt til Clements dagsorden, som fortsætter med kritiske spørgsmål.


Af: Malou Speiser, Ida Kamp Holmstrøm og Eva Louise Lindholt Andersson

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også