Kommunikationsforum

Den økonomiske debattør

The economic debater: A rhetorical critique of economic argumentation in contemporary political debate in Denmark

Økonomi og økonomisk tænkning fylder mere i politik i dag end for ti år siden. Man kan ganske vist sige, at det er en naturlig status quo, at økonomiens rolle i politik er anselig. Økonomien kan sætte en ramme for, hvilke politiske forslag der er råd til at realisere, og det er et vigtigt anliggende for politikerne at sikre en sund samfundsøkonomi. Alligevel er det, som om økonomi­ens rolle er vokset. Der synes i kølvandet på den globale finanskrise fra 2008 at være sket en udvikling, hvor overvejelser om økonomi har fået en mere fremtrædende plads i offentlig politisk debat i Danmark.

Desuden synes der at være en voksende kritisk bevidsthed blandt i hvert fald nogle grupper i samfundet i forhold til økonomiens rolle i politisk debat. Med andre ord: Der er nogle, som ikke kun påpeger, at økonomiens rolle i politisk debat er blevet større, men som desuden mener, at den er blevet for stor. Eller som i hvert fald mener, at man bør forholde sig kritisk til den.

Dette speciale skriver sig ind i denne kritiske bevægelse. Dette i den forstand, at vi med specialet retter et kritisk blik mod økonomiens rolle i politisk debat fra et retorisk perspektiv. I en retorisk optik leder vores og andres umiddelbare iagttagelser af økonomiens voksende rolle i debatten og de forskellige former for kritik af denne nemlig til en række spørgsmål af oplagt retorisk relevans: Hvordan udmønter det økonomiske fokus sig i argumentationen i politisk debat? Hvordan bruges denne form for argumentation? Hvilke retoriske funktioner har den? Og hvilke konsekvenser kan den have for debatten? Det er netop sådanne spørgsmål, som vi i specialet søger at give svar på.

Specialet er skrevet af Marie Louise Plenborg og Christian Stenz Kirkebæk, der er uddannet fra institut for Medier, Erkendelse og Formidling fra Københavns Universitet. Specialet er skrevet i foråret 2016, og det blev vurderet til karakteren 12. 
 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu


Læs også