Kommunikationsforum

Den motiverende spanskundervisning

Maria Knudsens speciale er et sprogligt kommunikationsstudie med fokus på gymnasieelevers motivation i fremmedsprogsundervisning.
Specialet undersøger, hvilke faktorer, der har betydning for danske gymnasieelevers motivation for at lære spansk. Kilde: Getty Images.
Specialet undersøger, hvilke faktorer, der har betydning for danske gymnasieelevers motivation for at lære spansk. Kilde: Getty Images.
Specialets primære formål er at belyse de faktorer, der motiverer gymnasieelever i spanskfaget. Specialet klassificerer de forhold, som er afgørende for, at eleverne føler sig motiveret for at lære spansk. I dag ved man, at motivation er en af de vigtigste aspekter for at kunne tilegne sig et fremmedsprog, hvorfor det udgør en vigtig rolle i sprogundervisning.
 
Det kan dog være en uoverskuelig proces for en dansk gymnasieelev at tillære sig spansk som fremmedsprog, idet eleven oftest ikke har et kendskab til sproget på forhånd, og idet det spanske sprog ikke influerer direkte i elevens hverdag. Det er derfor helt centralt, at elever, der har valgt at studere spansk i gymnasiet, er motiverede for at lære det spanske sprog. Netop derfor er det vigtigt at vide, hvad der motiverer eleverne til at lære spansk i gymnasiet.
 
For at undersøge dette præsenterer specialet relevante motivationsteorier indenfor fremmedsprogstilegnelse, herunder med særlig fokus på den anerkendte teoretiker Zoltán Dörnyei. Med udgangspunkt i en af hans sproglige motivationsmodeller udvikler dette speciale en ny opdateret model, som kan hjælpe med at identificere generelle tendenser i forhold til danske elever, der lærer spansk.
 
Specialets metode baseres på et kvalitativt studie, som via observationer og semistrukturerede interviews formår at afdække problemfeltet. Med afsæt i dataindsamlingen præsenteres specialets resultater i en omfangsrig analyse, som efterfølgende diskuteres yderligere.
 
Til sidst opsummeres undersøgelsens væsentlige pointer i en samlet model, som helt konkret viser, hvilke faktorer der er centrale for, at danske gymnasieelever oplever at være motiveret for at lære spansk. Det kom bl.a. frem, at kommunikationen mellem elever og spansklæreren er afgørende for, at eleverne føler sig motiveret for at lære sproget.
 
Opsummerende bidrager specialet med ny viden, da det det tegner et opdateret billede af de faktorer, som er væsentlige for at danske elever lærer spansk i en dansk kontekst. Endvidere viser det tydeligt, at motivation i fremmedsprogsundervisning er en utrolig vigtig del for at lære spansk. Undersøgelsens resultater kan bruges som en hjælp og inspiration til nuværende og fremtidige spansklærere, sådan så vi i fremtiden kan skabe et mere motiverende og udbytterigt læringsmiljø i den gymnasiale spanskundervisning.
 
Med dette speciale har jeg i hvert fald fundet en ”opskrift” på, hvordan jeg som sproglærer kan være med til at motivere mine elever til at lære spansk blot ved bl.a. at være nærværende og tydelig i min kommunikation med eleverne.
 
Specialet er skrevet af Maria H. Knudsen ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet.
Specialet er bedømt til et 12-tal.
 
Læs hele specialet her.
 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også