Kommunikationsforum

3.096 k-folk tror ikke på fake news

Den nyeste undersøgelse blandt 3.096 europæiske kommunikationsfolk i 48 lande viser, at opbygning og fastholdelse af troværdighed har absolut topprioritet de kommende tre år. Det er nyt. For tidligere har topscorerne i undersøgelserne været koblingen mellem forretningsstrategi og kommunikation samt håndtering af den digitale udvikling. Men de to emner er fortrængt til 2.- og 3.-pladsen i European Communication Monitor 2018.
Fake news er ikke et emne, som kommunikatørerne vurderer som særligt vigtigt i det daglige arbejde. Faktisk betragter kun 12 procent af kommunikatørerne fake new som et emne, der er vigtigt at beskæftige sig med fremover. Foto: Nora Carol Photography
Fake news er ikke et emne, som kommunikatørerne vurderer som særligt vigtigt i det daglige arbejde. Faktisk betragter kun 12 procent af kommunikatørerne fake new som et emne, der er vigtigt at beskæftige sig med fremover. Foto: Nora Carol Photography
 
 
At opbygge og fastholde tillid er det vigtigste indsatsområde de kommende tre år, svarer 3.096 europæiske kommunikationsfolk. Koblingen til forretningsstrategien og den digitale udvikling kommer på de næste pladser.
 
Social ansvarlighed dropper
De tre vigtigste indsatsområder i undersøgelsen ligger dog relativt tæt og har gjort det i de tolv år, hvor undersøgelsen er gennemført. Set over den årrække er den mest markante tendens måske, at social ansvarlighed  som kom med i undersøgelsen i 2008  er faldet fra 41 til 18 procent, når kommunikationsfolkene vurderer de vigtigste emner. Årsagen forklares ikke, så det kan vi kun spekulere i: Skyldes det, at social ansvarlighed efterhånden er så integreret i virksomhederne, at fokus er flyttet andre steder hen?
 
Social ansvarlighed (den grønne graf) vurderes ikke længere som så vigtig af europæiske kommunikationsfolk.
 
Kobling til forretningen er vigtigst i Danmark
I Danmark mener kommunikationsfolkene stadig, at arbejdet med at koble forretningsstrategien og kommunikationen har topprioriteten. Hele 57 procent af danskerne vurderer, at den kobling er vigtigst de kommende tre år. Troværdighed kommer på andenpladsen hos danskerne med 47 procent. Og på tredjepladsen kommer udfordringerne med ved hjælp af begrænsede resurser at ramme flere målgrupper via flere kanaler.
 
Koblingen mellem forretningsstrategien og kommunikationen er klar topscorer som det vigtigste emne fremover blandt danske kommunikationsfolk.
 
Fake news fylder  men ikke i dagligt arbejde
Fake news og falsk information er ikke et emne, som kommunikatørerne i Europa vurderer som voldsomt vigtigt i det daglige arbejde. Ganske vist viser undersøgelsen, at to ud af tre kommunikatører har opmærksomhed på debatten om fake news. Og 56 procent mener, at fake news influerer den offentlige debat i deres land.
 
Men under en fjerdedel mener, at fake news er relevant i deres daglige arbejde, og kun 12 procent betragter fake news som et emne, det er vigtigt at beskæftige sig med fremover.
 
Kun hver tredje europæiske kommunikatør vurderer, at det er vigtigt fremover at beskæftige sig med fake news og falsk information.
 
Der er dog en klar forskel på svarene fra offentlige organisationer og private virksomheder. Knap hver tredje offentligt ansat mener, at fake news er relevant for deres daglige arbejde. Tilsvarende mener kun hver femte privatansat, at det er relevant.
 
Hver tredje offentligt ansat mener, at fake news er relevant for deres daglige arbejde. Men kun hver femte privatansat mener, det er vigtigt at bruge energi på fake news.
 
Der er store forskelle på, hvordan de forskellige landes kommunikatører vurderer vigtigheden af falske nyheder. Danskerne betragter for eksempel ikke fake news som så stort et problem, da under hver femte mener, at den offentlige debat er præget af falsk information.
 
Der er stor forskel på, hvor meget fake news fylder i de forskellige europæiske lande. De danske kommunikatører mener i mindre grad end gennemsnittet, at den offentlige debat er influeret af fake news  kun 17 procent af danskerne svarer, at debatten er præget af fake news.
 
Ni ud af ti leverer information til topledelsen
Information til topledelsen leverer ni af ti kommunikatører. Men kun to tredjedele betragter det som vigtigt. Medieovervågning er med cirka 75 procent langt den mest udbredte rapportering.
Rapporter til beslutningstagere består typisk af medieovervågning og nyhedsopdateringer.
 
Stressede kommunikatører vil gerne skifte job
Kommunikatørerne blev også adspurgt om deres stressniveau, og her svarer 39 procent, at de føler sig stressede. Værst står det til for mellemlederne, hvoraf 41 procent føler sig stressede, mens tallet for de menige medarbejdere er 33 procent. Kvinderne er lidt hårdere ramt end mændene.
 
Den gode nyhed for danskerne er, at ”kun” 17,5 procent føler sig alvorligt stressede  det er et af de laveste tal i Europa.
 
Knap hver tredje europæiske kommunikatør vil gerne skifte job inden for det kommende år.
 
Kommunikationscheferne er stressede. Men mellemlederne er hårdere ramt  mere end to af fem mellemledere føler sig stressede i løbet af arbejdsdagen.
 
Rapporten kan hentes gratis online
Hele den omfattende rapport på 148 sider fra European Communication Monitor kan hentes gratis på nettet.
 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også