Kommunikationsforum

Alkoholbranchen betaler Advices arbejde for Drukfri Ungdom

Advice bliver kritiseret af forskere for manglende åbenhed i Drukfri Ungdom på trods af bureauets egne etiske retningslinjer om netop åbenhed. Forskerne mener, at det burde stå tydeligt, at alkoholbranchen primært finansierer Advices arbejde, og at læserbreve – skrevet af Advice på vegne af andre underskrivere – burde være deklareret tydeligere.
Bureauet Advice bliver kritiseret for ikke at leve op til stort ansvar for selvregulering af forsker. Grafik: Arendse Lund
Bureauet Advice bliver kritiseret for ikke at leve op til stort ansvar for selvregulering af forsker. Grafik: Arendse Lund
Kforum skrev i går om Drukfri Ungdom, et samarbejde mellem 24 NGO'er og branchorganisationen Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD), der er blevet kritiseret for manglende åbenhed af forskere. 
 
Lobbyarbejdet i Drukfri Ungdom bliver udført af bureauet Advice, som på forskellig vis har forsøgt at påvirke folkestemningen og magthaverne på Christiansborg gennem blandt andet læserbreve.
 
Advice har bekræftet til Kforum, at spiritusproducenterne betaler størstedelen af pengene til bureauets arbejde for Drukfri Ungdom. Udover VSOD's bidrag har enkeltmedlemmer selvstændigt "bidraget med ekstra ressourcer" til de tre års lobbyindsats, oplyser VSOD til Jyllands-Posten. Noget, man burde have deklareret åbent i sin kommunikation for Drukfri Ungdom, mener Mark Ørsten, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC.
 
"Det bør jo fremgå, hvem der betaler for hvad, så VSOD's betaling burde jo fremgå af kampagnen, da de jo har klart økonomiske motiver på spil," siger han.
 

Skjult afsender er et demokratisk problem

Advice skrev i 2020 et læserbrev bragt i Politiken på vegne af Drukfri Ungdom, som 13 socialdemokratiske politikere underskrev uden selv at have skrevet indlægget. Derudover blev Drukfri Ungdom også tilbudt taletid på TV 2's programmer, inklusive Go' morgen Danmark, hvilket vi tidligere har skrevet om på Kforum, hvor TV 2 gerne ville sætte fokus på hævning af købsaldergrænsen.
 
Netop tvivlen om, hvem der egentlig er afsender af budskabet om at sikre en drukfri ungdom, og hvad dennes interesser er, bliver kritiseret af Benjamin Egerod, adjunkt ved CBS med særligt fokus på lobbyisme. Han mener helt generelt, at det er problematisk, når det ikke er synligt, hvem afsenderen af et budskab er.
 
"Jeg synes, det er et demokratisk problem, når det ikke klart fremgår, hvem der er afsender af et budskab. Man signalerer bred støtte, når man samler organisationer, der er uenige om et formål, og låner af troværdigheden fra store organisationer. Det er en ekstremt problematisk tendens, når man forsøger at sløre, hvem man repræsenterer gennem paraplyorganisationer eller samarbejder. Borgere og politikere skal vide, hvem de egentlig lytter til og taler med. Ellers undergraver det demokratiet," mener han.
 
  • Organisationer i Drukfri Ungdom:
  • Børnerådet - Hjerteforeningen - HORESTA - SSP Samrådet - Danske Gymnasier - Ungdomsringen - Kræftens Bekæmpelse - Lægeforeningen - Vin- og Spiritusorganisationerne i Danmark - Dansk Psykiatrisk Selskab - Dansk Sygeplejeråd - Dansk Selskab for Akutmedicin - Alkohol og Samfund - Sundheds- og Ældreudvalget i KL - Sundhedsudvalget i Danske Regioner - Dansk Pædiatrisk Selskab - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab - Forbrugerrådet Tænk - Rådet for Sikker Trafik - Vidensråd for Forebyggelse - Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne - Børns Vilkår - Red Barnet - Unge & Alkohol - FOA 
 
Mark Ørsten mener ikke, det er muligt for Drukfri Ungdom at levere troværdig kommunikation, da man kan drage tvivl om afsender og afsenders intention med budskabet om, at ungdommen skal drikke mindre. 
 
"VSOD og interesseorganisationerne har stærkt modsatrettede formål. Den ene part vil tjene penge, og den anden part vil forebygge alkoholmisbrug blandt unge. Det bør deklareres klart og tydeligt – også i navnet på samarbejdet," siger han.
 

Lever Advice op til egne etiske retningslinjer om åbenhed?

 
Mark Ørsten mener, at Advices rolle i sagen er problematisk på grund af bureauets og Drukfri Ungdoms involvering i læserbrevet, som blev underskrevet af 13 socialdemokratiske politikere.
 
"Det burde fremgå af brevet, politikerne laver fremstød sammen med Advice og de interessenter som Advice repræsenterer. Så vælgerne ved, om det er politikernes egne ideer, eller om det er noget, de samarbejder med interessenter om. Det bør fremgå, hvor det kommer fra," siger han og fortsætter:
 
"Det er stærkt kritisk at gemme sig bag andre aktører, som organisationer, hjemmesider og kampagner, i det skjulte. Det bør man jo lade være med, fordi det er uetisk. Man burde deklarere, når det er en kampagne i læserbreve, fordi læserbrevet ses mere som en platform, der giver almindelige mennesker mulighed for at komme på banen med personlige meninger, også selvom forskningen ofte viser det modsatte."
 
Advice var i 2019 involveret i en skandalesag, hvor bureauet hjalp Falck med en hemmelig kampagne mod konkurrenten Bios. En sag, der er udmærket som en af tre "sager vi husker" af Kommagasinet.
 
"Advice lever ikke op til gode standarder om åbenhed, når de blandt andet skriver læserbreve for andre uden at deklarere det. Det er ikke den type adfærd, vi som befolkning ønsker af lobbybureauerne."
– Benjamin Egerod, adjunkt ved CBS
 
Efter Falck-sagen indførte Advice en række etiske retningslinjer, der skulle sikre, at sådan en sag ikke ville ske igen. Medarbejdere blev trænet i de etiske retningslinjer, og et seks mand stort panel, nedsat af Advice, granskede bureauet og blåstemplede Advice med udtalelsen:
 
"Vi har tjekket det, man kan. Vi kan ikke garantere noget, men vi kan sige med sikkerhed i stemmen, at vi er overbeviste om, at der ikke kommer en ny Falck-sag hos Advice," sagde tidligere rektor for DMJX Jens Otto Kjær Hansen til Mediet Markedsføring.

 

Hviler stort ansvar på bureauerne

 
Benjamin Egerod mener, at der hviler et ekstra stort ansvar på lobbybureauerne, når de skal regulere sig selv, som de gør i Danmark, hvor der ikke er noget lobbyregister. Han mener på baggrund af flere sager de seneste år, at der skal kigges på en lovmæssig regulering af lobbybranchen.
 
"Når der ikke er lovmæssig regulering af branchen, så hviler der et ekstra stort ansvar på det enkelte bureau, når de skal selvregulere. Advice lever ikke op til gode standarder om åbenhed, når de blandt andet skriver læserbreve for andre uden at deklarere det. Det er ikke den type adfærd, vi som befolkning ønsker af lobbybureauerne," siger Benjamin Egerod.
 
"Det rejser spørgsmålet, om branchen kan regulere sig selv. Når et bureau gentagne gange viser, at de ikke er i stand til at gøre det, så må man overveje, om ikke der skal lovgivning til," siger han videre med henvisning til, at Advice tidligere har været involveret i den såkaldte Falck-sagen.
 

Forbindelser til Advice

I styregruppen for Drukfri Ungdom er der tre hovedaktører: Alkohol og Samfund, Danske Regioner og VSOD. 
 
Spiritusproducenterne betaler som beskrevet tidligere størstedelen af pengene til Advices arbejde for Drukfri Ungdom. 
 
I Advice er den ansvarlige for Drukfri Ungdom Tobias Zacho Larsen, direktør for public affairs og stakeholdermangement-afdelingen hos Advice, som også var involveret i Falck-sagen.
 
Talspersonen for og hovedaktør i Drukfri Ungdom er Ida Fabricius Bruun, nuværende direktør for Alkohol & Samfund. Hun var først kommunikationschef i Alkohol og Samfund. Siden blev hun seniorrådgiver i public affairs og stakeholdermangement-afdelingen hos Advice – den afdeling, Tobias Zacho Larsen er chef for – hvor hun havde ansvar for Drukfri Ungdom. Og nu er hun tilbage i Alkohol og Samfund som direktør.
 
Selv ser Ida Fabricius Bruun ingen interessekonflikt i jobskiftene:

”Det arbejde, jeg har udført i Advice, har været på opdrag fra styregruppen og med det formål at fremme en 18-årsaldersgrænse for salg af alkohol – en sag, den organisation, jeg arbejder i nu, har kæmpet for i årevis og fortsat arbejder for.”

 

Advice svarer på kritik

Kforum har bedt Tobias Zacho Larsen, direktør for public affairs og stakeholdermangement samt partner hos Advice, om et interview om Advices rolle i Drukfri Ungdom, og om deres ageren lever op til bureauets egne etiske retningslinjer om åbenhed. Tobias Zacho Larsen har sendt skriftlige svar på Kforums sprøgsmål.
 

Der har været tvivl om afsender i sagen om læserbrevet i Politiken, hvor der stod socialdemokratiske politikere på som underskriver, men som var skrevet af Advice på vegne af Drukfri Ungdom. Har I gjort politikerne opmærksomme på, hvem der stod bag brevet, da I henvendte jer?    

"Drukfri Ungdom-samarbejdet holdt i september 2020 en konference på Børsen om alkoholkultur blandt danske børn og unge. At industrien var en del af Drukfri Ungdom blev gjort fuldstændig klart på konferencen, fordi samarbejdet var og er usædvanligt. På konferencen deltog bl,a. den daværende formand for børn-, unge og familieudvalget i Vordingborg Kommune, Nikolaj Reichel. Han rejste sig på et tidspunkt på konferencen og fortalte, at Vordingborg kommune havde store problemer med ungdomsdruk og gav udtryk for, at indførslen af en 18 års grænse ville være et velkomment tiltag, og at han gerne ville være med til at sætte fokus på ungdomsdruk. 

Som følge deraf rakte en Advice-medarbejder efter konferencen ud til ham på vegne af Drukfri Ungdom. De fik en grundig snak om de problemer, kommunen oplevede. På Nikolaj Reichels opfordring tilbød medarbejderen at hjælpe med at lave et udkast til et debatindlæg, som indeholdt de synspunkter og erfaringer, han havde givet udtryk for i drøftelsen, fordi det faldt helt indenfor Drukfri Ungdoms formål – at støtte og udbrede opbakningen til en 18 års grænse. . Vi i Advice fremsendte udkastet med fuld åbenhed om, at det var på vegne af Drukfri Ungdom-samarbejdet. Nikolaj Reichel delte det derefter med sin borgmester, og iværksatte, at der blev rakt ud til en række andre socialdemokrater, der derefter rettede indlægget til og underskrev det i fællesskab."  

 

Advice har et etisk kodeks, som blandt andet handler om åbenhed. Lever I op til det i denne sag?    

"Ja. Det har været fortalt åbent, hvem der står bag Drukfri Ungdom-initiativet til lanceringskonferencen, i politiske møder, og det har fremgået tydeligt af pressemeddelelser, i debatindlæg, på sociale medier m.v., herunder industriens aktive medvirken. De gange, hvor Advice har rakt ud til eksterne på vegne af Drukfri Ungdom, har vi altid fortalt, at vi repræsenterede Drukfri Ungdom-samarbejdet – i overensstemmelse med vores retningslinjer for etik og god rådgivningsadfærd."
 
 
Navnet Drukfri Ungdom bliver kritiseret af Jesper Olsen, formand hos Transparency International Danmark. Han mener, det slører billedet, og kritiserer generelt opfundne paraplyorganisationer. Er navnet retvisende for aktørerne bag? Kunne man have kaldt det en alliance mellem interesseorganisationerne og brancheforening for alkohol for at gøre det helt klart?    

"Drukfri Ungdom er ikke en organisation, men et uformelt samarbejde om en enkeltsag. Navnet er parterne blevet enige om og dækker fuldstændig det, som har været kernen i samarbejdet. Det policy-papir, alle deltagerne har tiltrådt, indeholder denne præambel: ”Vores børn og unge drikker alt for meget og alt for tidligt. Sådan har det været i årtier, men det skal og bør ikke fortsætte. Tiden er moden til at tage ansvar for at skabe sundere og tryggere rammer for vores børn. At indføre en ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol vil være at tage et sådant ansvar”. Det har været samarbejdets omdrejningspunkt."

 

Har I oplyst samarbejdspartnere i Drukfri Ungdom om jeres finansiering for arbejdet for Drukfri Ungdom?    

"Ja. Det har været kommunikeret ved flere anledninger i Drukfri Ungdoms deltagerkreds, både mundtligt og skriftligt."

 
Kforum udkommer med en opfølgende artikel om interesseorganisationers samarbejde med VSOD i Drukfri Ungdom-sagen.
 
 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også

Job