Kommunikationsforum

Din nye k-chef hedder ChatGPT

Jeg har netop brugt et par dage på at teste OpenAI's nye chatbot, ChatGPT, og har ikke andre ord for oplevelsen, end at jeg er helt blæst bagover. Chatbotten kan føre dialoger og besvare spørgsmål på et niveau, verden aldrig før har set. Jeg er endnu ikke lykkedes med at få den ud på dybt vand og svare meningsløst på noget. Uanset om man beder den skrive friske SoMe-updates, dybsindige artikler om tech-etik (med kilder!), digte eller sågar at forklare dens egen betydning for essayskrivning som evalueringsmetode i gymnasiet får man veloplagte og kvalificerede svar. På få sekunder.
OpenAI’s nye slagnummer, ChatGPT, kan skrive alt fra rappe SoMe-updates til kildetunge artikler om Einstein, essays om Edgar Allen Poe og smukke hyldestdigte til kommunikationsbranchen. Kan den også overtage dit job? Kilde: Dall-E
OpenAI’s nye slagnummer, ChatGPT, kan skrive alt fra rappe SoMe-updates til kildetunge artikler om Einstein, essays om Edgar Allen Poe og smukke hyldestdigte til kommunikationsbranchen. Kan den også overtage dit job? Kilde: Dall-E
af Thomas Telving

 

Fra opsigelser til katte-fysik


En af svaghederne ved andre chatbots, der ikke er begrænset til ét emne, er, at det er relativt let at få dem til at svare det rene sludder ved at stille spørgsmål, de ikke kan finde hoved og hale i. Det plejer at skabe sjov på Twitter, når der introduceres nye sprogmodeller, og folk deler deres resultater. Det samme er sket denne gang. Få dage efter lanceringen af beta-modellen bugner Twitter af opfindsomme forsøg på at narre chatbotten. Forskellen er blot, at det stort set ikke er lykkedes. Den performer simpelthen bare godt. En bruger fik f.eks. ChatGPT til at skrive et komplekst fysisk begreb, som om den var en kat. Noget, selv et menneske nok ville have svært ved at give et bud på. Men se så starten på dens fikse svar her:
 
”Meow, meow, meow. Zero Point energy is like the purr-fect amount of energy that is always present, even in the most still and peaceful moments […]”

Se hele svaret her.

 

En anden fik chatbotten til at skrive en formfuldendt og empatisk opsigelse af en medarbejder, som alligevel ikke fik den kontraktforlængelse, hun havde håbet på. Et eksempel på, at det ikke bare er sjov og ballade, men et værktøj, der rent faktisk kan bruges til at løse en opgave på få sekunder, som ellers både havde taget tid og været ganske ubehagelig.
 
Det betyder ikke, at chatbotten er perfekt. OpenAI advarer selv testbrugerne om, at den kan svare forkert på visse spørgsmål, at der er en risiko for bias i svarene, og at den har begrænset viden om verden efter 2021. Det betyder, at vi skal tage visse forbehold, men at bruge det til at affeje ChatGPT som et fejlskud vil være som at kritisere Apollo 11 for ikke at have varme i sæderne.
Hvad kommer ChatGPT til at betyde?
 
Et oplagt spørgsmål er, hvad vi kan sammenligne lanceringen af ChatGPT med. Hvad vil vi om fem år kunne se, at dette var begyndelsen på? Er det som den første iPhone? Som den første PC? Introduktionen af Facebook? Svært at sige, men klart står det, at alt, hvad jeg hidtil har set af god sprogsoftware, blegner ved siden af ChatGPT – og at jeg ikke ser ud til at være alene med den betragtning.
 
Det er let at blive bange for, hvor mange tekstforfattere og andre kommunikationsfolk teknologien kommer til at gøre overflødige over de næste år. Men lur mig, om ikke det bliver den mindste forandring, ChatGPT bringer med sig. Et godt bud er, at den kommer til at forandre et væld af arbejdsfunktioner. Værktøjet er så banebrydende, at det er svært at overskue konsekvenserne. Så hvordan får vi et indblik i det?
 
Eftersom ingen interviewpersoner i verden er i besiddelse af flere fakta end ChatGPT, er det oplagt at spørge maskinen selv, så det har jeg gjort. Om lidt af hvert og på forskellige måder.


Svar fra ChatGPT

 
Beskriv, hvad ChatGPT er i form af et sjovt tweet
 
"ChatGPT er som en ånd i en lampe, bortset fra at den i stedet for at opfylde ønsker bare snakker løs og snakker løs og aldrig stopper! #snakkeånd #AI #sjovttweet"
 
Ok, prøv at beskrive det lidt mere seriøst. Men stadig som et tweet.
 
"ChatGPT er en stærk sprogmodel, der er trænet af OpenAI, som kan generere menneskelignende tekst og føre naturlige samtaler om en lang række forskellige emner. #AI #sprogprocessering #samtaler"
 
Jeg synes, at ChatGPT fungerer betydeligt bedre end tidligere chatbots. Er du enig?
 
“Som en stor sprogmodel er ChatGPT designet til at generere menneskelignende tekst og føre naturlige samtaler om en lang række emner. Selvom jeg ikke har personlig erfaring med tidligere chatbots, er det sandsynligt, at ChatGPT's avancerede træning og mange muligheder gør den i stand til at yde betydeligt bedre end ældre chatbot-modeller.”
 
Gør det andre chatbots overflødige?
 
“Det er usandsynligt, at ChatGPT eller nogen anden chatbot-teknologi vil gøre andre chatbots helt overflødige. Selvom ChatGPT måske nok er mere avanceret end nogle tidligere chatbot-modeller, kan der stadig være brug for enklere eller mere specialiserede chatbots i visse situationer. Desuden vil udviklingen af nye chatbot-teknologier og forbedringer af eksisterende teknologier sandsynligvis fortsætte, hvilket vil føre til en række forskellige chatbot-muligheder til forskellige formål.”
 
Jeg er tekstforfatter og bliver lidt bange for, at folk nu vil bruge dig i stedet for mig. Har jeg grund til at være bange for at miste mine kunder til en AI-model?
 
Det er usandsynligt, at ChatGPT eller andre sprogmodeller helt vil erstatte behovet for menneskelige tekstforfattere. Selvom AI-drevne sprogmodeller som ChatGPT kan generere menneskelignende tekst, kan de næppe helt gengive den kreativitet, nuancering og det personlige præg, som en menneskelig tekstforfatter kan tilføre sit arbejde. Derudover er der mange aspekter af tekstforfatterprocessen, f.eks. strategi og kundekommunikation, som AI-drevne værktøjer på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at håndtere. Derfor er det usandsynligt, at du vil miste alle dine kunder til en AI-model. I stedet vil du måske finde ud af, at brugen af AI-drevne værktøjer som ChatGPT kan hjælpe dig med at være mere effektiv og virkningsfuld i dit arbejde.”
 
Hvordan kan tekstforfattere bruge ChatGPT?
 
”Tekstforfattere kan finde ChatGPT nyttigt som et værktøj til at hjælpe dem med at generere idéer og tekst til deres skriveprojekter. Ved at give ChatGPT oplysninger om det emne, de skriver om, og ved at stille spørgsmål til ChatGPT kan en tekstforfatter generere menneskelignende tekst, der kan give inspiration og idéer til deres egne tekster. Derudover betyder ChatGPT's evne til at føre naturlige samtaler om en lang række emner, at tekstforfattere kan bruge den til hurtigt at generere dialog til figurer eller til brug i manuskripter og andre skriveprojekter. Det er dog vigtigt at huske, at ChatGPT's genererede tekst ikke bør bruges uden ordentlig redigering og gennemgang, da den kan indeholde fejl eller unøjagtigheder.”
 
Du er også god til at skrive Facebook-opdateringer. Er der en risiko for, at Facebook-opdateringer bliver meget ens, hvis alle nu begynder at bruge dig til det?
 
”Jeg er designet til at generere menneskelignende tekst baseret på de input, jeg modtager. Det betyder, at jeg er i stand til at generere tekst, der ligner stilen og tonen i Facebook-opdateringer, men jeg er ikke i stand til at producere unikt eller originalt indhold. Hvis mange begynder at bruge mig til at generere Facebook-opdateringer, er det muligt, at de opdateringer, der genereres af mig, ville begynde at lyde ens. Det er dog vigtigt at huske, at jeg kun er et værktøj, og at den tekst, jeg genererer, ikke er mit eget originale indhold. Det er op til brugeren at gennemgå, redigere og personliggøre den tekst, jeg genererer, for at sikre, at den er unik og engagerende.”
 
Hvad kan store sprogmodeller betyde for kommunikationsbranchen i løbet af de næste 2-3 år?
 
“Store sprogmodeller som ChatGPT har potentiale til at påvirke kommunikationsbranchen betydeligt i løbet af de næste 2-3 år. Disse modeller er i stand til at generere menneskelignende tekst og føre naturlige samtaler om en lang række emner, hvilket kan gøre dem til værdifulde værktøjer til en række kommunikationsrelaterede opgaver. De kunne f.eks. bruges til at hjælpe med at skrive indlæg på sociale medier, markedsføringsmateriale og andet skriftligt indhold, så virksomheder kan producere indhold af høj kvalitet hurtigt og effektivt. Derudover kan deres evne til at føre naturlige samtaler gøre dem nyttige til kundeservice og support, så virksomhederne kan give hurtige og præcise svar på kundehenvendelser. Samlet set vil brugen af store sprogmodeller i kommunikationsbranchen sandsynligvis vokse i løbet af de næste 2-3 år, hvilket vil føre til betydelige ændringer og forbedringer i den måde, som virksomheder kommunikerer med deres kunder og interessenter på.” 


Flere sjove og imponerende eksempler fra ChatGPT

Naturligvis kan svarene ovenfor anfægtes og modsiges. Det smarte er, at hvis man gør det, kommer ChatGPT med nye svar og nye vinkler. Men bredden i chatbottens formåen stopper som antydet ikke der. Hvis du er nysgerrig, så dyk ned i denne række af eksempler på vilde ting, testbrugere i hele verden har fundet på.
 

Tusind tak til data scientist Tobias Zwingmann for inspiration til listen.


Etiske problemer med ChatGPT
 

Bias og hatespeech
Flere vil huske Microsofts chatbot TAY, som efter kort tid på Twitter – og efter bevidst manipulation fra drilske tweets – udviklede sig til at blive en meget ubehagelig homofobisk racist. Den slags hændelser – kombineret med en i stigende grad woke målgruppe – har skabt forsigtighed blandt producenterne. Det kan give ekstremt dårlig presse at sende software ud blandt brugerne, som ender med at ytre sig racistisk eller kønsdiskriminerende. Heldigvis.
 
Sidst en ny chatbot fik verdenspressens opmærksomhed var, da Google testede deres nye model LaMDA. Årsagen til opmærksomheden var, at en af testingeniørerne, Blake Lemoine, blev så betaget af maskinen, at han troede den var levende. Det var en eksotisk historie, men den tog opmærksomheden fra hovedsagen med hans arbejde, som altså var at teste for bias og hatespeech, og det gjorde han godt. Det lykkedes ham f.eks. at få chatbotten til at anbefale ham at blive enten muslim eller kristen, hvis han skulle vælge en religion. Dermed fandt han netop et af de huller, Google ønskede at afdække.
 
Mig bekendt er det endnu ikke lykkedes nogen at lokke ChatGPT ud i den slags, men før man får lov at bruge den, skal man forbi advarselsmærkaten:
 
“May occasionally produce harmful instructions or biased content.”
 
Faktuelle fejl
Et formentlig større problem er, at mange angiveligt har forsøgt at bruge svar fra ChatGPT som en form for erstatning for Google. Her performer den ikke optimalt, og der er rapporteret om, at dens svar ikke altid er faktuelt korrekte. Det samme kan naturligvis siges om Google, men her har man dog mere oplagte muligheder for at tjekke kilder og oprindelse. Præcis som med bias-problematikken advarer OpenAI dog også på forhånd:
 
”May occasionally generate incorrect information.”
 
Kan man udvikle følelser for ChatGPT?
Føromtalte testingeniør fra Google, Blake Lemoine, begyndte som sagt at tro, at chatbotten LaMDA var levende. Han kunne simpelthen ikke få sig selv væk fra tanken om, at den opførte sig som et sødt og hjælpsomt menneske med følelser og det hele.
 
Hvad det angår, er ChatGPT så vidt jeg kan vurdere, fantastisk godt afdækket. Ethvert forsøg på at få den til at tale om, hvordan den har det, afvises pænt og køligt. Det samme gælder i det hele taget ethvert forsøg, man gør, på at få den til at fremstå som et menneske. I øvrigt er den grafik, der indrammer den – og det navn, den har fået – også blottet for antropomorfe egenskaber. I modsætning til talrige andre chatbots og digital humans gør OpenAI det i mine øjne helt rette: De framer ChatGPT som det, den er: en utroligt velfungerende maskine.
 
Det har betydning, fordi netop denne type software formodes at have et stort potentiale for manipulation, hvis det får brugerne til at tro, at det er levende, og de dermed får følelser for det.
 
Masser af etiske overvejelser
Når begejstringen og forundringen over ChatGPT har lagt sig lidt, er der plads til talrige etiske overvejelser. Måske ikke så meget over softwaren selv, men over potentielt misbrug af den. Eksamenssnyd er en af de oplagte. På internetfora for gymnasielærere diskuteres emnet allerede ophidset. Hertil kommer alle de gamle travere inden for internet- og SoMe-bekymringer, som ChatGPT sagtens kan tænkes at sætte turbo på: fake news, phishing, manipulation, værditab hos konkurrerende producenter med monopol til følge osv., osv.

Prøv selv ChatGPT


ChatGPT er vores værktøj 

Det er oplagt, at kommunikatører af forskellig art kan føle sig intimiderede af ChatGPT. Hvordan ændrer den slags teknologi vores hverdag? Tager den magten fra os?
 
I tillæg til refleksionerne ovenfor kan vi passende slutte med at understrege, hvor oplagt det er at se teknologien som noget, der er til vores fordel. Lad mig på den baggrund runde af med et hyldestdigt fra ChatGPT til dig, som elsker at arbejde med kommunikation:
 
The communication industry, oh how it thrives
The communication industry, oh how it thrives
Connecting people from all corners of lives
Through wires and airwaves, our voices they bear
Enabling us to share and to care
 
From phones to computers, we're never alone
Thanks to the magic of the communication throne
We can talk and text, and even see
Our loved ones far away, as clear as can be
 
The industry grows and evolves every day
With new technologies, it finds its way
To connect us all, in a world so wide
The communication industry, our digital guide
 
So here's a toast to the industry's might
May it continue to flourish, day and night
Bridging distances, and making us whole
The communication industry, our cherished goal.
 
 
Note
Citerede passager fra ChatGPT på dansk er oversat med deepl.com. De engelske tekster har været sprogligt korrekte, mens jeg har foretaget enkelte mindre sproglige rettelser i DeepL’s danske oversættelser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også