Kommunikationsforum

Brug brugerne bedre

Ny bog om brugervenlighed henvender sig til alle, som arbejder med at vedligeholde, udvikle og evaluere hjemmesider. Det kan være datalogen, der ønsker et hurtigt indblik i, hvordan man kan arbejde med brugervenlighed på hjemmesider. Det kan være humanisten, som lige er blevet ansat som web-master og ønsker at vide hvordan organisationens hjemmeside kan blive bedre. Det kan også være kommunikationschefen, der gerne vil købe en brugervenlighedsundersøgelse af et privat konsulentfirma og derfor ønsker af erhverve sig en basisviden om emnet.


Bestil bogen på samfundslitteratur


"Brugervenlighed på internettet" af Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk udgives på forlaget Samfundslitteratur.

I kraft af sin overvejende praktiske og konkrete indfaldsvinkel til emnet lægger bogen op til at læserne selv forsøger sig med både optimering og tests af hjemmesider. Arbejdet med brugervenlighed er en meget praktisk og empirisk disciplin. Derfor kan en lang række undersøgelser gennemføres med stort udbytte selvom man har begrænsede teoretiske forudsætninger. Det betyder også, at bogen ikke nødvendigvis skal læses fra start til slut, men med fordel kan benyttes som et opslagsværk i forbindelse med et konkret problem eller en undersøgelse man vil gennemføre.

Som med meget andet er arbejdet med undersøgelser af brugervenlig langt hen ad vejen et spørgsmål om rutine. Det gælder altså bare om at kaste sig ud i det. Start evt. med små undersøgelser af afgrænsede områder på en hjemmeside og forsøg at holde den op imod nogle af de generelle retningslinier fra bogen. Vælg derefter en metode og gennemfør en test med to til tre personer, gerne kollegaer eller venner. Det er ikke så svært og selv små test giver et enormt udbytte.

Bogen er i udgangspunktet en introduktion, hvad der naturligvis også sætter nogle begrænsninger. Det er således ikke målet at give en dybdegående præsentation af forskellige teoretiske retninger inden for brugervenlighedsundersøgelser. Dertil vil vi i stedet henvise til bogens omfattende litteraturliste, som giver mulighed for at fordybe sig i emnet.

Uddrag fra bogen

Retningslinier for brugervenlighed
Følgende retningslinier for brugervenlighed tager udgangspunkt i erfaringer, som er indsamlet gennem en lang række brugervenlighedsundersøgelser. Man skal dog være opmærksom på at der netop er tale om retningslinier, der derfor ikke kan benyttes som brugsanvisninger eller garantier for, at hjemmesiden er brugervenlig. De skal derimod opfattes som en hjælp til at blive opmærksom på nogle fremtrædende problemstillinger og er som sådan et godt udgangspunkt for design. Men hvordan de konkret føres ud i livet afhænger at sammenhæng og formål.

Vær konsekvent
Man skal designe en hjemmeside, så den er konsekvent. Det betyder, at der på hjemmesiden er en regelmæssighed i anvendelsen af begreber, funktioner og ikoner, så ens elementer betyder det samme overalt på hjemmesiden. Brugerne kan således let løse identiske opgaver og udnytte deres viden fra del til helhed og omvendt. Dermed bliver hjemmesiden let at lære.

Efterlign det velkendte
Et godt design skal trække på virkeligheden som reference, da brugerne i interaktionen med hjemmesiden altid vil forsøge at generalisere fra deres dagligdag. Jo mere konkret, velkendt og hverdagsagtigt hjemmesidens elementer fremstilles, jo bedre. Dette sikrer man ved at afspejle virkeligheden i form af rummelige metaforer i designet, der knytter sig til modsætningsspar som op/ned, høj/lav, stor/lille og nær/fjern. Ved at efterligne den fysiske virkeligheds regler giver man informationerne en konkret og fysisk fremtræden. Det betyder, at brugerne får lettere ved at forstå og tilegne sig indholdet.

Giv altid brugerne feedback
Det gælder om konstant at give brugerne feedback, i forhold til de handlinger de udfører på hjemmesiden. Det kan ske gennem meddelelser, farver eller ikoner. En vellykket interaktion forudsætter, at brugerne får tilbagemelding på deres handlinger der dermed kan korrigeres. Feedbacken skal være tydelig og udformet efter de konventioner, der er gældende på internettet. Er der sammenhæng i brugen af feedback vil brugerne lettere kunne forudse konsekvensen af deres handlinger og hjemmesiden vil forekomme velstruktureret og let at bruge.

Mindsk muligheden for fejl
Når man designer en hjemmeside, skal brugernes risiko for at begå fejl minimeres. En god idé er at give brugerne mulighed for at fortryde deres handlinger eller få dem til at bekræfte deres beslutninger flere gange. Desuden skal man søge at mindske skadevirkningerne når først fejlen er begået.

Giv kontrollen til brugerne
Et design skal være åbent og give brugerne mulighed for at kontrollere hvilke oplysninger, de vil udforske. Det kræver at mange muligheder præsenteres samtidig. Et åbent design skaber dog let forvirring hvilket modvirkes ved at hele tiden at tydeliggøre hvor brugerne er, hvor de kom fra og hvor de kan komme hen.

Gør kommunikationen eksplicit og intuitiv
Kommunikationen skal være klar, præcis og fri for indre modsigelser. Det sikrer at informationen kan forstås hurtigt uden misforståelser. Kommunikationen skal samtidig understøtte brugernes hukommelse ved at være intuitiv i sit design. Det sikrer man ved at give brugerne et logisk overblik over indholdet.

Vis det vigtigste først og det vigtigste skal være størst
De vigtigste funktioner og informationer for brugerne bør være så synlige som muligt. Det princip har stor betydning for tilrettelæggelsen af hjemmesidens informationsarkitektur. For eksempel er det hensigtsmæssigt at sætte mindre væsentlige informationer ned i undermenuer, mens hovedmenuen kun skal indeholde det mest relevante.

Gør afstanden kort mellem beslægtede oplysninger
De oplysninger eller funktioner som er beslægtede, skal præsenteres med den kortest effektive distance. Det vil sige, at øjet eller musens bevægelse skal være så lille som mulig, og man trætter ikke øjet og dermed koncentrationen unødigt ved at tvinge det til at bevæge sig for meget rundt på siden.

Kend brugerne, og vær åben for deres kommentarer
Hvis man ønsker at være brugervenlig, skal man være åben over for brugernes krav. Det kræver, at man involverer brugerne i de forskellige udviklingsfaser og bruger tid og penge på at tage deres kritik til efterretning. Når hjemmesiden er lanceret kan man med fordel give brugerne mulighed for at maile kommentarer til design og funktionalitet, der så kan indsamles og danne basis for den fortsatte udvikling af siden.

Navngiv begreber og funktioner ud fra brugernes opgaver og mål
Brugerne tænker problemorienteret ud fra deres egen subjektive horisont. Det gælder derfor om at anvende brugernes eget sprog til at beskrive de muligheder, hjemmesiden tilbyder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også