Kommunikationsforum

Samarbejde om elektronisk nyhedsdatabase

InfoMedia Huset A/S er navnet på Politiken, Jyllandsposten og Berlingske Tidendes nye samarbejde om medieovervågning. Observer frygter ikke for deres fremtid.

Samarbejdet består i at de 3 morgenaviser sammenlægger deres arkivdatabaser og en række tilknyttede aktiviteter. Dagbladet Politiken og Det Berlingske Officin indskyder deres eksisterende virksomheder, Polinfo og Avisdata.

Polinfo rummer i dag mere end 7 mio. artikler fra Politiken, Ekstrabladet, Jyllandsposten og Information, samt forskellige magasiner og årbøger, mens Avisdata indeholder 1,2 mio. artikler fra Berlingske Tidende, B.T. og Weekendavisen. InfoMedia Huset A/S kommer altså til at råde over mere end 8 mio. elektroniske artikler fra over 30 forskellige kilder og bliver således den største af sin art i Danmark.

Det elektroniske presseklip
Derudover vil det nye selskab tilbyde et relativt nyt produkt i Danmark, nemlig det elektroniske presseklip. De hidtil største presseovervågningsvirksomheder som Observer, Infopaq og Ajourklip har været - og vil i en rum tid være - henvist til at levere presseklip via udklip fra printudgaverne. Ophavsrettighederne til den originale artikel forhindrer nemlig at andre kan fremstille kopier, herunder elektroniske eksemplarer, uden særskilt tilladelse. InfoMedia Huset er derimod tillagt ret til stof fra moderselskabernes trykte publikationer i elektronisk form.
Claus Bretton-Meyer (direktør, Observer):
-Jeg opfatter InfoMedia Huset som et fint supplement til det vi har gjort fremragende siden 1934. Vi vil fortsat satse på kvaliteten af nyheds-monitoreringen som det vigtigste argument. Med de elektronisk formidlede nyheder som primær kilde vil man slet ikke kunne opnå den kvalitet som Observer opererer med. Men det er da klart at vi får en dominerende aktør ind på det marked som udgør vores core-business. Derfor glæder det os at konkurrencestyrelsen har sat nogle væsentlige begrænsninger for deres udfoldelse i tid og rum, men vi vil ganske givet også undersøge den juridiske side af sagen meget nøje.

Konkurrenter har udtrykt frygt for at InfoMedia Huset A/S får en monopollignende status hvis selskabet som det eneste får adgang til at distribuere elektronisk fra moderselskaberne. Dette har konkurrencestyrelsen lyttet til og har derfor, som forudsætning for godkendelse af fusionen, bedt moderselskaberne give følgende tilsagn:

 • InfoMedia Huset A/S’ eneret til at udnytte redaktionelt stof fra parternes landsdækkende dagblade reduceres fra at gælde i 3 år til 18 måneder. Såfremt parterne kan godtgøre at InfoMedia Huset A/S’ årsomsætning fra presseovervågningstjenester opgjort per første kvartal 2004 ikke overstiger 37 mio. kr. (en markedsandel på 30%), forlænges eneretten dog til 3 år.

 • Herefter forpligter parterne sig til på ikke-diskriminerende vilkår at tilbyde andre markedsaktører end InfoMedia Huset aftaler om levering af elektroniske presseklip – gældende for presseklip fra publikationer med et oplag på mere end 40.000.

 • Konkurrencestyrelsen har ”fundet at disse tilsagn fjerner de konkurrencemæssige problemer ved fusionen”.


  Kilde: Konkurrencestyrelsen.
  Læs Konkurrencestyrelsens pressemeddelelse
  Læs Konkurrencestyrelsens afgørelse (60 sider, pdf)

  NB: I Konkurrencestyrelsens materiale er det nye samarbejde benævnt "FAS" (Fælles Arkiv-Selskab) idet selskabet først fik sit endelige navn torsdag den 3. oktober 2002.  Del artikel

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

  !

  Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

  Forsiden lige nu

  Læs også