Kommunikationsforum

Lederen som symbol

Center for Corporate Communication er efter kun halvandet års levetid blevet omorganiseret og har fået ny leder. Skiftet blev markeret på fredagens konference på CCC under overskriften ”At tale på vegne af organisationen”.

Kommunikationsforum var med på konferencen og snakkede med CCC’s nye leder, forskningsprofessor fra Institutut for Ledelse, filosofi og politik (LPF) Ole Thyssen.

Lederskiftet fra den rene kommunikationsforsker Lars Thøger Christensen til den mere management-orienterede Ole Thyssen markerer udover, at sekretariatet nu hører til i regi af Institut for Ledelse, politik og filosofi (LPF), en faglig udvidelse af feltet omkring corporate communication.

Kommunikation er gud
Thyssen var i sin åbningstale konferencen på CCC hurtig til at markere sin opfattelse af kommunikationens gennemgribende påvirkning af organisationens liv: ”Kommunikation er, som der står i Bibelen, det medium som organisationer lever og ånder, og har deres væren i. Organisation og kommunikation er to sider af samme sag”.

Kommunikation er altså alt – den er vist hørt før – men det er et faktum, at kommunikation som selvstændig disciplin ændrer position og karakter i disse år. Fra at være en vorte på organisationen langt fra virksomhedens kerneydelse, er kommunikation ved at blive et centralt ledelsesredskab. Organisationens kommunikation har fået en kernerolle i virksomheders forsøg på at definere og forstå relationerne til omverdenen og ikke mindst sammenhængen mellem omverdenen og organisationens eget indre liv.

”Der er sket en stigning i refleksion, så kommunikation ikke blot er noget man gør, men også er noget, som reflekteres professionelt”, siger Thyssen.

Adm. Direktør i Danske Bank Peter Straarup understøttede på fredagens konference betydningen af professionel virksomhedskommunikation: "Kommunikation er et nøgleredskab i ledelse - intern forankring af værdier og åbenhed for omverdenen. Veluddannede medarbejdere i dag kræver svar. De vil vide, hvorfor de er der – det samme vil kunderne. At lede Danske Bank handler langt fra kun om bundlinie, men om at fortælle historien om, hvorfor vi vil tjene penge. Vi skal have sympati – værdier, som kunder, medarbejdere, aktionærer og hele offentligheden kan forholde sig til og kender."

Ledelse er kommunikation
Mange ledere føler sig stadig hjemme i Henri Fayouls beskrivelse af en leder fra 1916 som en ”der planlægger, organiserer, koordinerer og kontrollerer”. Ledere i dag agererer i en hyperkompleks virkelighed af aktører langt fra Fayouls verden og vigtigst af alt er de i dag den symbolske repræsentation af ofte meget usynlige og uoverskuelige organisationer.

Thyssen indledte sin åbningstale med at definere udgangspunktet for at forstå corporate communication. ”Organisationer kan ikke selv kommunikere. De har ingen sanser og kan ikke iagttage, de har ingen tunge og kan ikke tale, de har ingen hænder og kan ikke skrive. Fremfor alt kan de ikke operere uden for sig selv. Al deres kommunikation foregår inden for deres egne grænser, selv når kommunikationen handler "om" forhold i verden udenfor.”

I moderne organisationer kommunikeres på kryds og tværs af både sproglige og faglige barrierer med en stadig indsats for at binde tid og rum sammen og med det hovedformål at skabe enhed på tværs af rum og tid. Resultatet er en uoverskuelighed. Virksomheder i dag står altså ofte med et skisma, der skal overkommes:

”Selv om en organisation er uoverskuelig og usynlig, må den ikke desto mindre kunne iagttage og handle som en helhed. Organisationer må have personer til at iagttage, handle og foretage det sære kunststykke at repræsentere: at være nærværende – præsent – i stedet for. At være leder af en organisation, privat eller offentlig, er at være symbolsk udtryk for helhed og hermed bidrage til at løse problemet om uoverskuelighed og usynlighed. I lederens person foretager organisationen det trick at lade som om den er samlet og synlig. Derfor er der en særlig mystik omkring en leder – han lever i to verdener, dels som en nærværende person blandt andre personer, dels som et symbol på en fraværende helhed. Hvad enten det er er ham, som styrer organisationen, eller organisationen, som styrer ham, eller begge dele i en blanding, så har han ansvar for at give ord og handling til organisationen, og han bedømmes på sin kraft til at gøre det”, siger Ole Thyssen.

Mere end bare PR og branding
Netop ledelse – eller det at repræsentere organisationen – var det, der var i fokus på konferencen, og det udtrykker udmærket Thyssens vision om, at corporate communication er meget mere end PR og branding.
Finn Junge Jensen, rektor på CBS gennem de seneste 15 år, er et godt eksempel på en leder af en moderne dynamisk virksomhed, der møder de udfordringer, Thyssen beskriver. Han lagde i sin tale på konferencen vægt på den interne dimension ved lederens kommunikation.

”Som leder skal man kommunikere strategi, men samtidig lever CBS af forskningsmedarbejdernes individuelle drivkraft. Udfordringen har altså være at vælge en vej som leder og give medarbejderne pejlemærker, der er rummelige og favnende uden at miste deres betydning. Værdier og visioner giver kun mening, hvis alle kan relatere dem til det daglige arbejde og de individuelle handlinger, uden at de kvæler den enkelte medarbejder – ledelse er at kunne konceptualisere og kommunikere mange initiativer og kulturer inden for den samlede organisation”, siger Finn Junge.

Samtidig er kommunikationen med omgivelserne ikke kun et spørgsmål om budskabsstyring. ”Ingrediensen i en innovativ kultur er at tage imod de input, der prikker til virksomheden”, siger Finn Junge. Kommunikationen går altså i langt højere grad begge veje, og er altså et redskab til at forme selvbilledet og fremtidens udfordringer, der for Finn Junge er hele platformen for organisationens kommunikation.

CCC bejler til erhvervslivet
Konferencen på CCC udtrykte det komplekse spil, der er mellem ledelse og intern- og ekstern kommunikation. Organisationernes ageren i en kompleks virkelighed kræver stor refleksivitet specielt omkring kommunikation, og det kræver konstante faglige input og professionelle kommunikatører. Visionen for CCC er at indgå i denne proces med erhvervslivet og Ole Thyssen kunne løfte sløret for en smule af de initiativer der venter fra CCC.

”Visionen for CCC er at lave en række initiativer på et meget højt niveau omkring virksomheders kommunikation. Blandt de konkrete planer er en konference om æstetisk kommunikation i teori opg praksis, en international konference med titlen "The Opening of Systems Science", en konference om Handelshøjskolens nye rolle i videnssamfundet, en konference om mad som "corporate communication”, siger Ole Thyssen og fortsætter: ”Vi satser meget på en stærk kontakt til erhvervslivet. Virksomhederne får tilbudt deltagelse i en lang række konferencer på et meget højt fagligt niveau og til en meget billig penge. Derudover er vi villige til at hjælpe med råd og dåd, sådan som det f.eks. er planen at arrangere et seminar sammen med B&O omkring deres æstetiske profil.

Virtuelt kraftcenter
CCC er med sine kompetencer, der spænder fra ledelse og HR til kommunikation, et center, der er værd at følge for enhver, der arbejder professionelt med virksomhedens kommunikation. Netop centerets virtuelle karakter skal i kraft af, at man samler folk med vidt forskellig baggrund åbne op for nye tilgange, der udvider den samlede viden om fænomenet. Og så er det værd at lade en begejstret ny leder for CCC få den afsluttende bemærkning:

”Alt hvad en organisation foretager sig er kommunikation. Derfor er "corporate communication" - som sagt - en meget bred kategori. Og derfor er der opmærksomhed, ikke blot om hvad der siges, men også om hvordan det siges.”


Center for Corporate Communication

 

[Center for Corporate Communication eksisterer ikke mere derfor virker linket ikke - en samlet liste over centre på CBS findes  her]

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også