Kommunikationsforum

Fagkommunikation som konkurrenceparameter

Fagkommunikation er i dag blevet et konkurrenceparameter, som i høj grad kan være med til at fremme virksomhedernes mål. Det betyder, at det er blevet afgørende for virksomhederne at fokusere på samtlige processer af kommunikationsarbejdet. En anmeldelse af bogen ”Sprog på arbejde – kommunikation i faglige tekster” af Marianne Grove Ditlevsen, Jan Engberg, Peter Kastberg & Martin Nielsen.

Forfatterne til bogen ”Sprog på arbejde – kommunikation i faglige tekster” sætter, som bogens overskrift siger i sig selv, fokus på fagkommunikation. Bogen giver læseren et overblik over de redskaber, som kan være med til at højne kvaliteten i kommunikationen, hvad enten der er tale om en teknisk systemdokumentation, en forhandlerkontrakt, en årsrapport eller et personaleblad, og uanset om kommunikationen er mundtlig eller skriftlig, eller den foregår på dansk eller på fremmedsprog.

Bogens målgruppe
Bogen ”Sprog på arbejde” henvender sig til alle, der arbejder med tekster og tekstproduktion i offentlige og private virksomheder, institutioner og organisationer. Det vil sige alle, der arbejder med sprog i det daglige. Der er tale om en bog skrevet af fagfolk til fagfolk, og både sproget og stilen bærer præg af at være fagorienteret, hvilket kan gøre det vanskeligt for ikke-kommunikationsfolk at få udbytte af bogen. Forfatterne gør dog også opmærksomme på, at bogen forudsætter et grundlæggende kendskab til grammatik og tekstlingvistik.

Bogens opbygning
”Sprog på arbejde” er bygget op omkring fire hoveddele og består af 14 kapitler. Første hoveddel beskæftiger sig med en række kommunikationsmodeller. Læseren bliver introduceret for forfatternes grundsyn på kommunikation og fagkommunikation samtidig med, at Sprog-på-arbejde modellen (SPA-modellen) introduceres. Derudover indeholder første del en analysemodel, der i høj grad har teksten som omdrejningspunkt.

Bogens anden del ser på forskellige perspektiver omkring teksten. Blandt andet får læseren en introduktion til semiotik. Derudover beskæftiger anden del sig med terminologien indenfor fagkommunikation og en række elementære parametre omkring kommunikation såsom mediet og målgruppen inddrages.

Tredje hoveddel af ”Sprog på arbejde” går i dybden med tekstproduktion. Der gives en kort introduktion til de generelle principper indenfor tekstproduktioner efterfulgt af en mere dybdegående teoretisk behandling af tekstreferatet, herunder både strukturen og produktionen af tekstreferater. Til sidst indeholder tredje del en introduktion til fagsprogsoversættelse.

Bogens fjerde del består af et enkelt kapitel, kapitel 14, som indeholder en perspektivering i forhold til bogen og emnet fagkommunikation. Fjerde del adskiller sig fra de foregående tre hoveddele, idet læseren ikke præsenteres for analyseinstrumenter, parametre, modeller, etc. Derimod beskæftiger dette kapitel sig med de forskellige forskningsretninger indenfor fagkommunikation, som der fokuseres på i dag, blandt andet interkulturel virksomhedskommunikation, konversationsanalyse, fagsemiotik, etc.

Mere bredde end dybde
Ser man overordnet på bogen ”Sprog på arbejde”, er der tale om en teoretisk funderet men praktisk orienteret bog, som beskæftiger sig mere med bredden indenfor fagkommunikation end med dybden indenfor området. Forfatterne går dog i dybden med en række elementer omkring teksten, og det er derfor, som de også selv skriver i indledningen til bogen, nødvendigt at have et vist kendskab til grammatik og tekstlingvistik, hvis man skal have det optimale udbytte af bogen.

Bogen gør i høj grad brug af eksempler og grafikker, som er med til at illustrere teorien og pointerne. Det gør den en smule mere læservenlig og nemmere at forstå og bruge i det daglige praktiske arbejde med sprog. Men der er stadig tale om en meget fagorienteret bog, som henvender sig til fagfolk indenfor kommunikation.


SPROG PÅ ARBEJDE - KOMMUNIKATION I FAGLIGE TEKSTER
Forfatter: M. Ditlevsen, J. Engberg, P. Kastberg, M. Nielsen
Forlag: Samfundslitteratur
1 udgave 16-09-2003
ISBN: 8759309660
224 sider
Pris: 238,00


Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også