Kommunikationsforum

18 ideer som vil forandre din virksomhed

Leapfrogging, CFO Agenda, Organizational DNA og Wisdom of Crowds. Magasinet Strategy+business fejrer deres 10 års fødselsdag med at liste de 35 største ideer inden for virksomhedsverdenen. Gennem tiden har der været mange ideer. Gode og dårlige. Geniale og dybt åndssvage. Nogle er måske på vej ud i kulden. Andre har en lysende fremtid for sig. Det er survival of the fittest: De stærkeste ideer overlever, for de bibringer en virksomhed mest succes. Vil virksomheden også overleve, må den hele tiden være med helt fremme. Den må forstå, at innovation er et must. For det er de gode ideer, der skal gelejde os alle sammen ind i fremtiden. Kforum forklarer, kommenterer og bringer råd og links til de 35 største ideer, som kan forandre din forretning. I forrige uge så vi på de 17 første ideer. I denne artikel skal vi kaste et blik på de sidste 18.

 Læs artiklen med de første 17 ideer her

 

18. Intangible Assets– at tænke i bløde faktorer

En bred vifte af ikke-traditionelle uhåndgribelige faktorer påvirker top- og bundlinien. Det vil også sige rimeligt ”bløde” faktorer som omdømme og relationel kapital, altså networking og sociale kompetencer. Alle disse forskellige faktorer må en virksomhed tage højde for, for de forsvinder ikke ved at blive ignoreret. Tager en virksomhed ikke højde for disse menneskelige og diffuse faktorer, er den dømt til at gå neden om og hjem.

 

Kforums råd: Find ud af, hvad der er dine IA og hold regnskab med det

 

Læs mere her:

 Oversigtsartikel Fra Karl-Erik Sveiby

 Artikel fra Europakomissionen

 Artikler fra Harvardbusiness

 

19. Leadership Development – at uddanne og atter uddanne

Man er ikke nødt til at sætte alt på et bræt, når man hyrer en ny leder. Man kan nemlig træne alle medarbejdere til at være bedre i valgsituationer og bedre til at udpege strategier - i sidste ende til at være bedrer ledere. Det siger sig selv, at det er vigtigt for enhver virksomhed at have en god leder og gode mellemledere. Men nogle virksomheder glemmer, at lederen også kan (og skal) uddannes videre. Ledelse er ikke en person, men en kompetence, som skal udvikles og opdateres konstant i organisationen

 

Kforums råd: Undervurder ikke betydningen af uddannelse af ledere

 

Læs mere her:

 

20. Lean Thinking– at minimere omkostninger

Lean betyder slank eller trimmet og er en teknik eller managementfilosofi. Tankegangen blev i første omgang anvendt for at undgå spild i Toyotas bilfabrikker - for at sikre, at maskinerne blev udnyttet optimalt og producerede uden unødig ventetid eller lagerophobning. Siden overførte Toyota principperne fra Lean til også at omfatte arbejdsmiljøet og arbejdskulturen. Grundlæggende handler Lean altså om fjernelse af spild. Tiden skal bruges på det, som kunden vil betale for. Derfor skal medarbejderne hele tiden have blik for forbedringer. Det, man gjorde i går, skal man gøre bedre i dag. Lean går ud på, at medarbejdere trænes i at være yderst opmærksomme på arbejdsflowet og på at se muligheder for at undgå spild, minimere omkostninger og fremme kvaliteten. Hvilken virksomhed er ikke interesseret i det?

 

Kforums råd: Lær lean

 

Læs mere her:

 Tema fra DJØF

 Lean Enterprise Institute

 Lean Konsulentydelse

 Oversigtsartikel fra Lederne.dk

 

21. Leapfrogging Industrialization– at springe omkostningsfulde led over

Leapfrogging er, når en stat eller en virksomhed springer nogle udviklingstrin over. Det kan for eksempel være lande, der går fra at have ingen telefoner til at have mobiletelefoner. De springer altså fastnettelefonen over. Når det handler om virksomheder, gælder det om at forudse hvilke produkter, der vil blive mest attraktive i fremtiden. Når man kan forudse, kan man springe nogle lavere omkostningsfulde trin over og i stedet foretage et spring ud i fremtiden. En fremtid, der vil komme til at bestå af ekstraordinær teknologisk innovation ledsaget af et krav om at tage bæredygtige miljøhensyn. I den fremtid vil sådan noget som hybrid/el/brint-biler dominere vejbanerne. Hvis virksomheden vil være med på vognen, må den hele tiden berede vejen for den nye teknologi og samtidig bruge ressourcer på at finde ud af, hvilken teknologi, der er fremtid i. Teknologiangst er det værste en virksomhed kan have.

 

Kforums råd: Think high-tech. Spring et led over, køb en hydridbil nu

 

Læs mere her:

 Artikel fra Worldchaning

 Artikel fra Wikipedia

 

22. The Learning Organization– at blive ved med at lære

Pointen med den lærende organisation er at få alle de involverede til at blive ved med at tænke kreativt og innovativt og derigennem forbedre deres evner samtidig med, at medarbejderne binder sig til en kollektiv fremtid. Dermed forbedres organisationens konkurrencemuligheder i et længere perspektiv. Peter Senge kan kaldes den lærende organisations fader. Han har opstillet fem veje til en lærende organisation. 1) Man skal have evnen til at være bevidst om sit indre verdensbillede. 2) Man skal have evnen til at se, hvad der er vigtigt for én. 3) Man skal have evnen til i fællesskab at skabe og forfølge visioner. 4) Man skal have evnen til at føre en åben dialog. 5) Man skal hele tiden, som organisation, udvikle sine evner til at skabe sin egen fremtid.

 

Kforums råd: Don’t stop learning

 

Læs mere her:

 Virksomhedlederes svar på hvorfor Learning Organization er gode 

 Peter Senges 5 veje

 Peter Senges bog: The fifth discipline

 

23. The New CFO Agenda– at have sans for strategi og økonomi

CFO står for Chief Financial Officer. Tankegangen bag den nye agenda er, at det er nødvendigt at sammenkoble finanser med strategisk tænkning. Men det fører samtidig til, at rollen som økonomidirektør forandres. Der skal nu i stedet tænkes på organisationens langsigtede mål og ikke kun kvartalets bundlinie. Det betyder for en virksomhed, at arbejdsrollerne bliver mere flydende, og at flere bolde skal holdes i luften på samme tid. Det kan måske være vanskeligt for direktører af den gamle økonomiske skole at tænke i strategi og visioner. Men det er ikke desto mindre det, der kræves i dag.

 

Kforums råd: Tænk økonomisk, men gør det langsigtet og visionært

 

Læs mere her:

 Artikel fra Booz|Allen|Hamilton

 Artikler fra Harvardbusiness

 Artikel fra Wikipedia

 

25. Open-Source Business– at lade andre lege med

Open-source modellen kender vi fra blandt andet Linux. Men man kan også bruge denne model på virksomheder. Det kræver en transparent virksomhedsmodel, hvor kunderne er medarbejdere, der er med til at udvikle produktet og servicen. Pointen er, at forbrugerne også bliver medproducenter. Et godt eksempel er her Wikipedia. En encyklopædi, som alle skriver på. Det er en hel ny revolutionerende måde at drive virksomhed. Men det kræver en anden virksomhedsstruktur, og dermed følger andre succeskriterier end de, som almindelige virksomheder har.

 

Kforums råd: Tænk dig om en ekstra gang, før du lader prosumerne  styre din virksomhed

 

Læs mere her:

 En virksomhed forklarer hvorfor den bruger Open-Source Business

 OpenSource hjemmesiden

 

26. Organizational DNA– at kortlægge virksomhedens essens

DNA-profiler kan bruges til at fange forbrydere. Men du kan også bruge dem til at finde formlen for Virksomhedens succes. En virksomhed kan, som tidligere nævnt, være et stort uoverskueligt komplekst system. Og det kan være yderst vanskeligt at holde styr på alt, hvad der foregår. Organizational DNA viser, hvordan en organisation består af nogle faste elementer (informationsflowet, relationerne, etc.), der kan sættes sammen på forskellige måder. Det vigtige for en virksomhed er her at finde de centrale DNA-koder og sætte dem samme på den måde, som netop tjener virksomheden bedst. Det handler altså om, at en virksomhed skal bruge energi på at kortlægge sine aktiviteter og derefter tegne et DNA-kort. Virksomhedens DNA er dens hemmelige essens og formlen for succes.

 

Kforums råd: Kortlæg DNA-profilen for din virksomhed

 

Læs mere her:

 Artikel fra Booz|Allen|Hamilton

 Artikel fra Strategy-Business

 Konsulentydelse i Organizational DNA

 

27. Post-Merger Integration – at huske på de menneskelige faktorer

Efter fusionen er kommet i hus, begynder det rigtige arbejde først. Her skal man være opmærksom på kultur, visioner, relationer og andre ”menneskelige faktorer”. Det er vigtigt for en virksomhed, at den tager højde for disse menneskelige faktorer og arbejder målrettet med relationerne, for det er menneskene, der har magten over succes og fiasko.

 

Kforums råd: Læn dig ikke tilbage og nyd sejren, før medarbejderen er faldet på plads

 

Læs mere her:

 Artikel fra Kforum.dk

 Artikel fra LaPiana

 Artikel fra Accenture

  

28. Public–Private Partnership – at dyrke samarbejdet

Man kan ikke komme uden om, at langt de fleste virksomheder befinder sig i en stat, hvor de er afhængige af, at den opretholder gode forbindelser til andre lande. Og en stat er omvendt afhængig af, at virksomheden tjener penge. Det er altså bedst, når regeringen er klogt ledet, modtagelig og fleksibel, og virksomheder består af opmærksomme og ansvarlige borgere. Økonomier står stærkest når de to elementer (regering og virksomhed) arbejder effektivt sammen. En virksomhed må forstå dette forhold og gå i dialog med staten.

 

Kforums råd: Tjen hinanden. Det tjener os

 

Læs mere her:

 Papir fra Udenrigsministeriet

 En guide til Public-private partnership

 Artikel fra Wikipedia

 

29. Reintegrating Work – at skære ind til benet

Når virksomheder udskifter den funktionelle division af arbejdet (marketing, salg, etc.) med integrerede job, der kombinerer disse evner, kan virksomheden operere mere effektivt til glæde for kunderne og medarbejderne. Det handler om at effektivisere arbejdsprocesserne. Og nogle steder kan det betale sig for en virksomhed at sammenlægge opgaver.

 

Kforums råd: Overvej om nogle opgaver kunne fordeles på andre

 

Læs mere her:

 Artikel fra Strategy-Business

 Artikler fra Harvardbusiness

 

30. ROI Marketing– at beregne udkommet af investeringer

ROI handler om Return on Investment. Det går ud på, at den udfordring, som den nye marketing står over for, består i at kunne måle og videnskabeligt forbedre udkommet af investeringerne af marketingsinitiativerne. Det handler om at få et stort udkomme af ens investeringer, og det kan man ved at lave nogle ordentlige beregninger fra starten af. Simpel ROI kan lyde, at man har en marketingsaftale, der koster 500.000, men man forventer et udkomme på 700.000. ROI er her så på 40 %.

 

Kforums råd: Sammenlign bundlinjen med marketingsudgifterne

 

Læs mere her:

 Oversigt over artikler om ROI

 Artikel fra Entrepreneur om hvad ROI er

 Artikel fra Kforum

 Artikler fra Harvardbusiness

 

31. Social Network Analysis – at vidensdele og socialisere

Siden 70’erne er man begyndt at forske i mønstrene for den informelle kommunikation, der findes i enhver organisation. Denne kommunikation spreder nemlig tillid og viden. Ved at fremme netværk og ved at give medarbejdere tid og rum til at samtale mere frit vil en organisation stå stærkere på markedet. Det kan betale sig for en virksom at bruge ressourcer på at opdyrke og give rum for denne informelle kommunikation. For det giver gladere medarbejdere og større vidensdeling. Og det har en moderne virksomhed brug for.

 

Kforums råd: Stå ved kaffemaskinen. Det er der, virksomheden deler viden

 

Læs mere her:

 Artikel fra Orgnet

 Artikel fra Semanticstudios

 En håndbog om Social Network af John Scott

 Institute for Social Network

 

32. Software as a Decision-Making Tool – at bruge computeren effektivt

Valg, der er truffet ved sofistikerede computerbaserede simulationer, kan være effektive, når man skal navigere i det moderne komplekse virksomhedsmiljø. Det handler helt konkret om, at man kan bruge disser computerprogrammer som redskaber til at analysere og danne de sandsynlighedsberegninger, som er gode at have, når valg skal træffes. For mange virksomheder vil dette redskab være godt som et alternativt beslutningsredskab.

 

Kforums råd: Lad computerne komme til. Simulation er løsningen i simulacraets verden

 

Læs mere her:

 En virksomheds erfaring med Software as a Decision-making tool

 Virksomhed der udbyder software

 

33. Strategy-Based Transformation – at tænke strategisk, altid

Strategibaseret transformation er et redesign af processer og organisationsstrukturer med henblik på at opfylde virksomhedens strategiske mål. Når det kommer til virksomhedsledelse, er det helt centralt, at en ledelse forstår, at når der skal ske ændringer eller transformationer, må der klare visioner til. Disse visioner skal have en klar underbygget strategi for, hvordan de skal føres ud i livet. Strategi er alfa og omega.

 

Kforums råd: Gennemfør aldrig ændringer uden din strategi

 

Læs mere her:

 Artikel fra Kforum

 Forskellige artikler fra Kforum

 Oversigt fra Lederne.dk 

 

34. Wisdom of Crowds– at lytte til folkemængden

Man kan på effektiv vis træffe beslutninger på såkaldte ”ide-auktioner”, community-baserede forudsigelser, markedsbaserede prisfastsættelser og andre processer, der kombinerer mange forskellige synsvinkler på den samme sag. Det resulterer i et statistisk hele, hvor man får visdom fra mængden, som altid er klogere end den enkelte. Flertallet har altid ret.

 

Kforums råd: Lyt til folket, det er dem, der skal aftage dit produkt

 

Læs mere her:

 En bog: "The Wisdom of Crowds" af James Surowiecki

 Artikel fra Wikipedia

 Artikel fra Kforum

 

35. Pay for Performance – at belønne de dygtige

Hvis man vil have succes, skal man opdyrke og belønne de højt engagerede og begavede folk i ens organisation, som føler ansvar for bundlinien, som kan handle autonomt, som tænker på resultater, og som har en høj etik og et blik for organisering. Virksomheder, der behandler deres dygtige medarbejder godt, vil stå sig bedre i den hårde konkurrence, for de ”forkælede” medarbejdere vil give den en ekstra skalle.

 

Kforums råd: Beløn de dygtige. Det er dem, der bringer virksomheden videre

 

De 35 ideer – en stor opgave

Virksomheder må have styr på logistikken, tænke personligt, være åbne, arbejde på et værdigrundlag, opfinde nye teknologier, se nye markeder, forudsige katastrofer, være handlekraftige, reducere omkostninger, ændre spillereglerne, tænke glocalt, springe udviklingstrin over, dyrke innovation, uddanne, lære lean, tage højde for menneskelige faktorer, tænke økonomisk, kortlægge DNA’en, være opmærksom på medarbejderne, samarbejde med staten, tænke i bundlinie, omkostninger og indtægt, give rum til samtale ved kaffemaskinen, bruge computerprogrammer, altid tænke strategisk, lytte til folket og belønne de dygtige medarbejdere.

 

Det er vist ikke for meget at sige, at de 35 ideer tilsammen repræsenterer en uoverskueligt stor opgave for den enkelte virksomhed. Men hvis en virksomhed vil bevare eller udvide sin placering på markedet, kommer den ikke uden om nogle af disse ideer. Ingen virksomhed vil dog kunne høste frugt af at smide for mange penge efter fine konsulentydelser. Konkurrencen er hård, og ressourcerne begrænsede. Den første regel for enhver virksomhed må derfor være, at den bruger ressourcer på at finde ud af, hvilken ide, der skal abonneres på. At have 35 ideer er slemt mange. Men at have ingen ideer er værre.

 

Kforums råd: Tænk strategisk og på bundlinien. Tænk kommunikativt og på et værdigrundlag. Tænk innovativt og hold blikket mod visionen... Det er jo hele 35 ting på en gang.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu


Læs også