Kommunikationsforum

Tænk 2x2

Forfatterne til "The Power of the 2x2 Matrix" med undertitlen "Using 2x2 Thinking to Solve Business Problems and Make Better Decisions" har fået en rigtig god ide: de har henvendt sig til nogle af de tungeste drenge og skarpeste hjerner inden for management consulting, organisationsudvikling og personlig udvikling og bedt dem anbefale tre af deres yndlings-matrixer. Blandt andre har forfatterne Alex Lowy og Phil Hood talt med ikoner som Stephen Covey, Michael Porter og Igor Ansoff.
af Lilly From-Poulsen

En model er aldrig bedre, end den tænkning der går ind i den

Forfatterne har ønsket at samle en række matrixer, som deres kilder selv havde arbejdet med og haft udbytte af - teori, der har været testet i virkeligheden. Ud af de samtaler er der kommet en bog med en samling på 55 forskellige 2x2 modeller (valgt ud blandt over 300 modeller). 23 af dem er rettet mod strategiske problemstillinger, 20 af modellerne fokuserer på organisationsmæssige udfordringer, og 12 modeller opererer med individuelle problemstillinger. En del af modellerne har tilknyttet eksempler fra den virkelige verden. Ud over en gennemgang af problemstillingen i modellen har hver model også en metodebeskrivelse - samt referencer til videre læsning.

 

2x2 tænkning

Ideen i en 2x2 matrix er at sammensætte to modstridende scenarier - eller et hvad-nu-hvis-scenarie. (Se eksempler nedenfor). 2x2 tænkning lægger op til at se en sag fra to sider, frem for at lede efter en enkelt korrekt løsning.

Tænkningen leder ofte til en paradoksal dilemma-situation, et sæt af plausible optioner, frem for et eneste endegyldigt rigtigt svar. Eksempelvis et valg mellem at investere kraftigt i et skrantende produktområde - eller lukke det pågældende produktområde ned. Dilemma-tænkningen er frugtbar, fordi man bliver trukket samtidig i modstridende retninger og dermed bliver tvunget til at se flere realiserbare muligheder med hver deres sæt af præmisser, faldgruber og konsekvenser. Overvejelserne omkring en valgsituation kan typisk føre til en dybere forståelse af et problem og en løsning på et højere logisk niveau, end man måske ellers ville have fundet.

 

I bogens forord påpeger James H. Gilmore og B. Joseph Pine II, som sammen har skrevet bogen "The Experience Economy", at vi kan takke René Descartes for 2x2 matrixen. Metoden i modellen svarer til i cartesiansk stil at bryde en problemstilling ned i kendte, overkommelige og overskuelige dele og komme frem til nogle basale fakta - og så gå ud fra dem. Altså i stil med historien om, hvordan spiser man en elefant! Såre simpelt og intet hokus-pokus.

 

En klassisk 2x2 matrix

En eksempel på en klassisk 2x2 matrix er produkt-markeds-matrixen, som er udviklet af Igor Ansoff tilbage i strategi-tænkningens barndom i 1965 i bogen "Corporate Strategy".

 

 

 

 

I matrixen sammenstiller Ansoff de to vigtigste strategiske strenge, en virksomhed kan spille på: det produkt eller den service virksomheden yder, og de markeder virksomheden sælger på. For både produkt- og markedssiden er der to muligheder: nuværende og nye. Virksomheden har nogle produkter i sin nuværende portefølje, og virksomheden kan vælge at udvikle nye produkter. Og på samme måde har virksomheden i dag nogle eksisterende kunder, og en formentlig meget større gruppe af potentielle kunder.

 

Den første strategiske mulighed er at sælge mere af samme produkt til de eksisterende kunder (Market Penetration), som en virksomhed bør vælge, hvis man netop har introduceret et nyt produkt, som er blevet godt modtaget, og der stadig er meget efterspørgsel. Hvis et produkt har bevist sin værdi på ét marked, kan man vælge at introducere det på andre markeder, Market Development. Eller en virksomhed kan vælge at trække på den tillid der er etableret til de eksisterende tilfredse og loyale kunder, og via sit kendskab til denne kundegruppe udvikle nye produkter til dem (Product Development). Den vanskeligste vej, Diversification, er en vej en virksomhed kan vælge at gå, hvis ingen af de tre andre muligheder foreligger. Omkostninger og risici er selvsagt større, når produktet er nyt, og markedet ukendt for virksomheden.

 

Samling af 55 scenarier

 

Bogens strategiske modeller er samlet i fem grupper: kundebehov; strategisk kontekst (her er f.eks. SWOT-modellen); strategiske optioner; marketing og kommunikation; risici og tradeoffs (i denne gruppe er bl.a. Boston Consulting Group's klassiske produktportefølje-matrix, den med Stars, Question Marks, Cash Cows og Dogs - markedsvækst i forhold til relativ markedsandel).

 

 

 

 

 

Organisationsudviklingsmodellerne er samlet i følgende grupper: struktur og organisering; lederskab og kultur; læring og forandring (her finder vi bl.a. Hubert Saint-Onges Learning and Change Matrix); proces.

 

 

 

 

Endelig er de individuelle modeller samlet inden for følgende grupper:
personlig bevidsthed og stil (her finder vi bl.a. Myers-Briggs Type Indicator); professionel effektivitet (her er f.eks. Peter Druckers Doing Things Right Matrix); beslutningsprocesser (i denne gruppe er bl.a. Stephen Coveys Time Management Matrix).

 

 

 

 

 

De 55 modeller udgør hovedparten, og langt den mest interessante del, af bogen. De indledende kapitler teoretiserer og filosoferer over 2x2 modellen, og det bliver noget af en tynd kop te, eksempelvis når forfatterne opregner otte arketypiske dilemmaer og efterfølgende ikke relaterer arketyperne i forhold til de indsamlede modeller.

 

Opslagsbog og metodebog

Modellerne repræsenterer alle interessante problemstillinger, men man vil typisk ikke læse bogen i et stræk. Snarere vil man konsultere bogen som opslagsbog til den specifikke problemstilling man står i - og så bruge referencerne til videre læsning for en mere grundig gennemgang. Hvis man satser på at få en udtømmende gennemgang af de enkelte strategiske scenarier og metoder, vil man blive skuffet over bogen, for hvert emne er meget summarisk behandlet, da det er metoden, der er i fokus. Det er så samtidig bogens akilleshæl - det er svært at engagere sig i bogen, fordi problemstillingerne peger i så mange forskellige retninger, og det bliver sådan lidt cut-and-paste-agtigt at zappe rundt til de mange forskellige tankegange præsenteret i ultrakorte executive summaries. Bogen kunne have været mere spændende at fordybe sig i, hvis forfatterne havde begrænset sig til et af de tre overordnede temaer, eksempelvis strategiske dilemmaer, og så til gengæld være gået mere i dybden med emnet. Så havde der også været plads til at elaborere mere over den enkelte case og metode.

 

Obligatorisk for konsulenter

2x2 matrixen er en af de mest anvendte modeller inden for management consulting og virksomhedsledelse, og hvis man som konsulent ikke er bekendt med metoden, er det en rigtig god ide at lære at bruge den.

 

2x2 matrixer kan bruges i alle dele af samfundet, fra den lille detailforretning til den store produktionsvirksomhed, i en kommune eller et ministerium, fra små personlige dilemmaer til store strategiske udfordringer. Og modellen er anvendelig til analyse så vel som til at skabe og kommunikere nye ideer.

 

Man kan utvivlsomt få mange af de samme ting frem i en scenarie-model f.eks., men fordelen ved en 2x2 matrix er at den er så besnærende enkel og let at visualisere. Og dermed let at delagtiggøre andre i, skabe en dialog og proces omkring.

 

Forfatterne har spurgt nogle af de ressourcepersoner der har givet input til bogen, hvad det var der gjorde, at de fik succes med at bruge 2x2 modellen.  Og det er karakteristisk, at processen omkring udvikling og implementering af modellen er utroligt vigtig. Det at arbejde med og samarbejde om modellen er essentielt - det giver indsigt og ejerskab. Det er naturligvis ikke unikt for 2x2 modellen:

 

"The intangible element, the energy of processes, is ultimately more telling than structures, tools, and matrices. Don't get hung up on the 2x2 form. Use it as a convenient medium and device to achieve important ends. 2x2 modeling brings focus and tension, often making issues clearer. It creates the context; the rest is up to you." (p. 12).

 

Overblik og beslutningsgrundlag 2x2 modellen er specielt anvendelig, når man skal skabe et overblik over mange emner. Hvis man eksempelvis har brug for at prioritere sin tid bedre, kan man anvende modellen til at skelne mellem opgaver, der er vigtige - og opgaver der haster. En virksomhed der skal beslutte, hvilke produkter den vil investere i og tilbyde til markedet, kan bruge en 2x2 model til at prioritere produkterne ud fra henholdsvis virksomhedens evne til at konkurrere og hvor attraktivt markedet er. Et andet eksempel kunne være en virksomhed, der har brug for at udvikle en strategi for kundeloyalitet. Virksomheden kan bruge en 2x2 model til at identificere og prioritere sine kunder på basis af deres profitabilitet og indkøbsmønster. Og derefter fastlægge en kundeloyalitetsstrategi.

 

 

Ceci n'est pas une pipe

Der er mange ting, denne bog IKKE er: man skal ikke forvente at finde en revolutionerende ny tænkning om management. Det er IKKE management guruernes bud på århundredets paradigmeskifte i erhvervslivet. Det er en metodebog, og forfatterne postulerer ikke andet. Bogen har, synes jeg, sin mission i at sætte fokus på en metode, der kan gøre analytikere, konsulenter og andre professionelle bedre til at analysere og belyse en problemstilling. Der er udfordringer nok at tage fat på: Teknologier og medier konvergerer med stor hast, og skaber konstant nye konkurrence- og markedssituationer. Virksomheder fusionerer og indgår alliancer på kryds og tværs. Opgaver outsources eller insources, organisationer ændres hyppigt, og medarbejderne lider af stress. Ledelserne rundt omkring i virksomhederne har brug for - og krav på - intelligent modspil fra deres medarbejdere og konsulenter. Fri os fra nikkedukker og dem, der bare vil please og gøre kunderne glade. Lad os gøre vores hjemmearbejde ordentligt, og lad os lave vores analyser. Lad os skabe succeser, lad os overraske ledelserne - og lad os tale dem midt imod, når der er brug for det. Amen!

 

 

 

 

 

"The Power of the 2x2 Matrix" er udkommet på forlaget Jossey-Bass, 2004, og koster U.S. $45.00. I bogen henvises der til forfatternes website http://www.transcendstrategy.com , men sitet bibringer ikke essentielt nyt i forhold til bogen. ForfatterneAlex Lowy og Phil Hood er partnere i virksomheden Transcend Strategy Group. De har begge udgivet bøger og arbejdet som strategikonsulenter for en lang række internationale virksomheder og organisationer.

 

 Vores samling af 2x2matrixer fra artiklen

 

Deres powerpoint præsentation af bogen findes på følgende to links

 

 præsentation 1 om 2x2 matrix

 

 præsentation 2 om 2x2 matrix

 

 Forfatternes 2x2 blog


 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også