Kommunikationsforum

K-afdelingssafari

Vi fik lyst til at se, hvad der sker i landets kommunikationsafdelinger lige nu. Vi tog derfor på K-afdelingssafari blandt syv af landets bedste og største K-afdelinger. Vi stillede dem alle de samme spørgsmål, og her er deres svar. Sidder du i en afdeling, der ikke er på listen, så send os jeres svar asap.

Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (KU LIFE)

Hvor mange er I?
I LIFE Kommunikation er vi 12 fuldtidansatte og godt 20 deltidsansatte og studentermedhjælpere 

Hvilke uddannelser har folk?
Af de fuldtidsansatte er der én kontoruddannet og 11 med videregående uddannelser, primært inden for kommunikation, retorik og journalistik, men der er også nogen med en biovidenskabelig baggrund som så har efteruddannet sig inden for kommunikation. Vores deltidsansatte er alle igang med en kandidatuddannelse.

Hvordan  er I organiseret?

Kommunikationschefen sidder med i chefgruppen og refererer direkte til direktøren.

Hvad er jeres kerneområder?
Vi arbejder involverende, integreret og værdibaseret med intern og ekstern kommunikation, markedsføring og public relations. Helt konkret arbejder vi fx med forskningsformidling i en række medier, rekrutteringskampagner, presse, forandrings- og ledelseskommunikation, hjemmesider, udvikling af seminarer og events, image-, identitets- og kendskabsanalyser, idégenerering og videndeling samt intern kommunikation   
 
Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?
Det Biovidenskabelige Fakultet fylder 150 år i år. I den forbindelse har vi lavet over 50 events og en række udstillinger, publikationer og et særligt jubilæumssite, www.life.ku.dk/150 , der er under stadig udvikling. Derudover er vi optaget af, hvordan vi som en hyperkommunikeret organisation bedst muligt understøtter den strategiske retning. Dvs. først og fremmest hvordan vi som en central kommunikationskompetence klæder vores 1.800 medarbejdere og 3.500 studerende bedst på.

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
Det Biovidenskabelige Fakultetet er sat i verden for at arbejde for en bæredygtig fremtid. Der har vi en helt central rolle i LIFE Kommunikation ift. at holde folk på sporet, udfordre og understøtte de rigtige veje. Derudover bliver vi betragtet som en central kommunikationskompetence - og det er jo noget der konstant forpligter - heldigvis.

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?
Rådgivning tænker jeg. Næsten alt hvad vi laver i LIFE Kommunikation laves i samspil med andre. Derfor er vi nødt til konstant at have fokus på hvordan vi rådgiver og giver retning.

Hvad er jeres største udfordringer?
Både vores medarbejdere og studerende er ekstremt engagerede ift. at samarbejde med fakultetets mange interessenter: Virksomheder i ind- og udland, 150 partneruniversiteter fra hele verden, politikere som er optaget af, hvad vi laver, potentielle medarbejdere og studerende og en befolkning, hvis interesse for vores ekspertise inden for fødevarer og sundhed, miljø og klima, dyrevelfærd, ulande etc. kun er stigende. Kommunikationsafdelingen skal jo ikke styre kommunikationen med alle disse interessenter, men hvis vi kan bidrage til at give kommunikationen retning og fokus, så den understøtter de forretningsstrategiske mål, så er vi nået langt. Men det er selvfølgelig en udfordring, fordi alle vores medarbejdere og studerende kommunikerer konstant


COOP

Hvor mange er I?
3

Hvilke uddannelser har folk?
Journalister og cand. mag., en informationsdirektør, en med ansvar for intern  information og en med ansvar for ekstern

Hvordan  er I organiseret?
Afdelingen er en stabsfunktion  med reference til adm. dir.

Hvad er jeres kerneområder?
Information: Pressekontakt, web, sponsorering.

Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?
Nyt website og andre eksterne ting, vi ikke  endnu kan løfte sløret for

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
At formidle ved at forenkle

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?
Det er ligeligt fordelt

Hvad er jeres største udfordringer?
At balancere CSR-kommunikationen, så den på den ene  side bliver signifikant og på den anden side  neddæmpet


TOPDANMARK

Hvor mange er I? 
Fem i komm. (incl. en journalistpraktikant). Men vi deler afd. med IR og Aktieadministrationen, og så kommer vi op på 10. Chef for hele molevitten er Steffen Heegaard

Hvilke uddannelser har folk?
Journalistuddannede/cand. comm.

Hvordan  er I organiseret?
Hver medarbejder har en eller to områder/projekter, som de er tovholdere på, og vi er i færd med at allokere en komm.partner til direktører for store/vigtige områder/samarbejdspartnere. Derudover laver "alle alt".

Hvad er jeres kerneområder?
Produktion og rådgivning indenfor såvel intern som ekstern kommunikation: Virksomhedsblad, intranet, betjening af pressen, udarbejdelse af pressemateriale/meddelelser. Rådgivning. Kommunikationsplaner og processer.

Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?

At vi i den interne kommunikation tænker i kommunikationsmål, før vi tænker løsninger.

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
Vi kan i hert fald godt lide denne her: Dit budskab er den konklusion, modtageren danneer

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?
Svært at bedømme. Måske 50/50, men ingen tvivl om, at rådgiverdelen – specielt i.f.t.intern kommunikation og ledelseskommunikation fylder mere i dag. Men heller ingen tvivl om, at vi nok i virksomheden stadig er mest kendt som dem, der betjener pressen, laver pressetræning og udgiver virksomhedsblad og nyheder på intranet.

Hvad er jeres største udfordringer?
Mange, en af dem er at få et endnu tættere samarbejde med HR. En anden er, at vi værktøjsmæssigt skal stille mere til rådighed for vore interne kunder, så de kan blive medproducenter af f.eks. komm.planer.


DSB

Hvor mange er I? 
22 (to chefer, 10 kommunikationsfolk, tre sekretærer, to på Ud&Se-redaktionen, to praktikanter, tre på deltid – en korrekturlæser, en presseklipper og en billedbase-bestyrer).

Hvilke uddannelser har folk?
På nær to af kommunikationsfolkene er alle inklusive cheferne journalister.

Hvordan  er I organiseret?
Anna Vinding sidder med ved koncernmøderne. Vi har en daglig pressekoordinator, der som udgangspunkt tager telefonerne, men også vi chefer og flere af de andre journalister laver en hel del pressehåndtering. Pressearbejdet inkluderer udover servicering af journalisterne intern rådgivning. Efter arbejdstid har vi desuden en døgnbemandet pressevagt. Journalisterne bidrager desuden til at lave historier til vores interne medarbejderavis, DSB i dag, DSB i dag Online, hjemmesiden dsb.dk, pressemeddelelser m.v. Vi laver desuden kommunikationsplaner, Q&A’s, tv-klip, issues management, strategisk kommunikation, medietræning, omdømme-arbejde, stakeholder-håndtering mv.

Hvad er jeres kerneområder?
Massekommunikation, rådgivning, strategisk kommunikation og medietræning.

Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?
IC4, miljø, CSR, forandringskommunikation internt.

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
Ærlighed og åbenhed – vi stiller op, også i dårlige sager.

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?
Det er så godt som altid en kombination – tilføjet beredskab.

Hvad er jeres største udfordringer?
At kommunikationsafdelingen er med til internt og eksternt at videreudvikle DSB til en moderne servicevirksomhed med fokus på konkurrence og kunder – samt ændringen fra national til international koncern.


MÆRSK

Hvor mange er I?
 
11

Hvilke uddannelser har folk?
Cand.comm., journalister

Hvordan  er I organiseret?
Vi har en afdeling, der er delt op i intern og ekstern håndtering. Der er en pressechef for den eksterne del, og vi har netop ansat en chef for intern kommunikation. Og så Steen Reeslev som direktør, som refererer til CEO Niels Smedegaard

Hvad er jeres kerneområder?
Intern/ekstern kommunikation

Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?
Miljø,  CSR

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
Øget  åbenhed og kommunikation

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?
50/50

Hvad er jeres største udfordringer?
At afstemme stakeholders forventninger til vores øgede åbenhed.


TELIA


Hvor mange er I?
Mig selv, Anders Rendtorff, kommunikationsdirektør; to faste (Rune Fich og Felicia Jackson), en konsulent, der håndterer Broadband og fire halvtidsstudenter

Hvilke uddannelser har folk?
Typisk akademiske

Hvordan  er I organiseret?
I praksis er det integreret, men hver enkelt har et hovedområde, man har ansvar for. I praksis arbejder alle både internt og eksternt og både strategisk, taktisk og operationelt

Hvad er jeres kerneområder?
Det er det klassiske. Ekstern og internt samt masser af rådgivning

Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?
Vi er omdrejningspunkt for strategien for Telia. Både i formuleringen og særligt i opfølgning og "holden-ved-lige-på-agendaen"

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
Integration, tæt på topledelsen, forstå det forretningsmæssigt vigtige, på beatet

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?
Blanding – det hænger meget sammen. Det bedste informationsarbejde er ofte resultat af rådgivning

Hvad er jeres største udfordringer?
Mange opgaver, få resourcer – at prioritere er svært


DANISCO

Hvor mange er I?
 
18

Hvilke uddannelser har folk?
Varierende eksempelvis, cand.linc.merc, cand. comm., journalist, studerende,cand. merc, ingeniør, HH

Hvordan  er I organiseret?
Flad struktur - en chef, Michael, og udbredt uddelegeret ansvar til de enkelte fagområder. Oversættere, onlinefolk (web og intranet) pressefolk, investor relationsfolk, designchef, intern kommunikation, sekretær, aktionærservice og studentermedhjælpere

Hvad er jeres kerneområder?
De ovennævnte

Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?
Årsregnskab, generalforsamling til august, strategiarbejde

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
Udpræget uddelegering og at folk skal tage ansvar og have frihed til at præge deres arbejde, uden at jeg blander mig i, om de lige sidder på deres plads. Jeg forventer, arbejdet bliver udført professionelt, men om de er her før eller efter kl. 8 eller arbejder hjemmefra, er ikke afgørende. Ellers er visionen åbenhed, service og god kommunikation både med virksomheden og omverdenen

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?

Det er nok ligeligt fordelt

Hvad er jeres største udfordringer?
At skabe værdi og dermed bevise vores eksistensberettigelse


HANDELSBANKEN

Hvor mange er I? 
Vi er fem i afdelingen, der tager sig af intern og ekstern kommunikation, websitet og markedsføring

Hvilke uddannelser har folk?
Flere er bankuddannede. Ellers cand.ling.merc, diplomjournalist m.v.

Hvordan  er I organiseret?
Jeg refererer til adm. dir. i Danmark og er med i den øverste ledelsesgruppe. I K-afdelingen har vi en webmaster, en grafiker og herud over tre personer, der arbejder med de forskellige kommunikationsdiscipliner, projekter m.v.

Hvad er jeres kerneområder?
Helt afgørende er det at tilføre stor værdi til vores 40 danske filialer. Vi er ekstremt decentralt organiserede i koncernen, så hver filial fungerer som en egen bank i banken. Derfor skal vi være gode interne sparrings partnere og leverandører. Ikke nørde en masse med komplicerede strategier og lange præsentationer – men arbejde målrettet og løsningsorienteret med ting, der kan støtte filialerne og gøre deres kunder tilfredse

Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?
Vi er bl.a. i gang med oversættelsen af vores "virksomhedsbibel". Den har stor betydning i banken, hvor vi i snart 40 år har arbejdet uden budgetter og hovedkontorsdirektiver, men med en tro på det enkelte individs styrker. Derfor er det vigtigt, at oversættelsen bliver tro mod både sprog (vi har svenske ejere) og i meget høj grad respekterer alle de kulturelle islæt. Desuden er vi meget fokuserede på at forbedre vores website i samarbejde med filialerne og produktejerne

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?

Noget af det, vi er meget opmærksomme på, er at lave forbedringer i takt og tråd med kulturen i banken. I en decentral virksomhed, hvor der er en sund skepsis over for massekommunikation og samtidig en ambition om at vokse og blive mere kendte, er det en balancegang at være kommunikationsafdeling. Vi skal som afdeling have blikket fast rettet på bolden og altid sørge for, at vi beskæftiger os med de ting, der støtter op om de overordnede forretningsmål. Vi skal vise vores værd ved at bidrage til resultaterne i banken – ikke ved at påvise teoretiske analyser af vores kendskabsgrad.

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?
Det kan variere efter behovet.

Hvad er jeres største udfordringer?
Gradvist at gøre Handelsbanken mere kendt i Danmark – udenlands dækkende kampagner, uden at omkostningerne går i vejret og hele tiden med udgangspunkt i vores decentrale kultur, hvor hver filial selv er ansvarlig for kommunikationen i deres lokale forretningsområde. Samtidig bliver vi hele tiden bedre til at udnytte vores dygtige specialister i de landsdækkende medier –vores aktieanalytikere, økonomer og andre eksperter. Udover at have landets mest citerede økonom, Jes Asmussen, kommer vi efterhånden godt igennem mange steder


LUNDBECK

Hvor mange er I?
I CorporateCommunication i Lundbeck er vi syv ambitiøse, entusiatiske og glade medarbejdere

Hvilke uddannelser har folk?
Vi er i alt tre journalister, to cand.scient.soc’er i PR, en cand.comm. og en cand.merc. med den journalistiske tillægsuddannelse

Hvordan  er I organiseret?
Vi arbejder tæt sammen med Investor Relations. Tilsammen udgør vi CorporateReporting og refererer direkte til Lundbecks koncernfinansdirektør

Hvad er jeres kerneområder?
Vores kerneområder består af en bred vifte af kommunikationsdiscipliner – intern kommunikation, online kommunikation, pressearbejde, strategisk kommunikation, ledelseskommunikation, årsrapport osv.

Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?

Vi har mange bolde i luften. Hele tiden. Blandt andet har vi lige lagt sidste hånd på en ny ekstern kommunikationsstrategi for Lundbeck samt en strategi for opgradering af vores intranet. Det har i sig selv været store projekter. Et endnu større projekt bliver at implementere strategierne hen over efteråret

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
Vi er ambitiøse og vil være blandt de bedste til det, vi laver. Men det skal også være sjovt at gå på arbejde – og det er det!

Bruger I mest tid på informationsarbejde eller intern rådgivning?
De forskellige kommunikationsdiscipliner smelter i disse år sammen. Så vi arbejder i de fleste projekter med rådgivning, konkrete produkter, på flere kommunikationsplatforme og med integration af intern og ekstern kommunikation

Hvad er jeres største udfordringer?
Når man traditionelt ser på udfordringer for kommunikationsafdelinger, er vi heldigvis begunstiget af at have et stærkt team, opbakning hos Lundbecks ledelse, en parathed i organisationen til at ville kommunikation og en størrelse, som gør os interessante eksternt. Men vi er også ambitiøse, og det er derfor en stor udfordring at nå alt det, vi gerne vil nå. Begrænsningens kunst med andre ord.

Danfoss
Hvor mange er I?
I Danfoss Corporate Communications & Reputation Management er der p.t. ansat 31 medarbejdere, som er beskæftiget med kommunikationsrådgivning, public relations, public affairs, produktion til egne medier, eksterne relationer (herunder pressen), besøgstjeneste, corporate citizenhip, branding, global marketing, web og design.

Hvordan  er I organiseret?
Afdelingen er opdelt i grupper af medarbejdere med beslægtede opgaver. Tidligere var der overvægt af medarbejdere, som var beskæftiget med at producere tekster og interne medier. Dette har ændret sig de senere år, og nu er kommunikationsmedarbejderne i højere grad beskæftiget med rådgivning af de ledere, der skal kommunikere. Det er også i de senere år, at corporate citizenship, branding og global marketing er blevet tilknyttet afdelingen. Sidstnævnte funktioner beskæftiger sig primært med koncernens overordnede politikker inden for disse områder.
 
Hvilke uddannelser har folk?
Corporate Communications & Reputation Management i Danfoss beskæftiger medarbejdere med mange forskellige uddannelser. Der er dog en overvægt af medarbejdere med journalistisk uddannelse eller kandidat og masteruddannelser inden for kommunikation. Derudover spreder uddannelserne sig over mange forskellige områder: kontorassistent, filmklipper, ingeniør, translatør, typograf, grafisk arbejdsleder, grafikere, cand. negot. MBA, en håndværksuddannet, IT-uddannelser, HD, teknisk assistent, miljøuddannelser på både bachelor og kandidat niveau. Lederen af afdelingen er cand. polit.
 
Har I gang i nogle store  projekter lige nu? Hvilke?
I øjeblikket er vi i gang med et omfattende brandingprojekt og har netop udarbejdet en etikhåndbog, der skal kommunikeres ud i hele virksomheden.

Har I en særlig kæphest/vision i jeres afdeling?
Vores vision er at synliggøre vigtigheden af kommunikation for resten af organisationen og understøtte forretningen ved at vejlede ledergrupperne.

Hvad er jeres største udfordringer?
Vores største udfordringer - udover altid at være på toppen uddannelsesmæssigt og holde os ajour med udviklingen - må være til enhver tid at kende forretningen så godt, at forretning og kommunikation kan gå hånd i hånd.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også