Kommunikationsforum

Krav til K-chefen, der kan sit kram

Det er svært at finde en kommunikationschef, der kan gøre en forskel. Meget svært. Ikke mindst fordi det ofte er uklart, hvad kandidaten helt præcist skal kunne for at gøre en forskel. Derfor bringer Kforum her en kort manual, for at finde en K-chef der kan sit kram.
af Inge Schützsack Holm

Den rigtig gode kommunikationschef

 
Her i artiklen kan du læse Inge konsulent Schützsac Holms bud på hvad den rigtig gode k-chef skal kunne.
 
Find den rigtige kommunikationschef
Samtidig med, at det er svært at finde en god kandidat, er mange virksomheder usikre på, hvordan de egentlig tjekker, om kvalifikationerne i orden. Det hele ender ofte i et par løse samtaler og et par hurtigt skimmede CV’er, hvor resultatet langt fra altid er den bedste kandidat. Hvad der er synd og skam, for den rigtige kommunikationschef kan gøre underværker, hvis virksomheder bruger tid og kræfter på at finde ham eller hende. Kforum bad derfor en konsulent med stor erfaring i at rekruttere kommunikationschefer komme med tips og tricks til, hvordan din virksomhed kan gøre det bedre næste gang. Her får du anvist, hvordan du kan gribe selve rekrutteringsprocessen an, når du skal ansætte en kommunikationschef. Ideerne kan selvfølgelig også bruges, når der skal findes en ny medarbejder til kommunikationsafdelingen. Det handler om kvalificeret at tjekke kvalifikationer efter og selv havde et kvalificeret bud på, hvad kvalifikationerne er.

De tre grund kompetencer
Der er tre grundlæggende kvalifikationer, der altid skal være på plads. Dem skal du være særlig opmærksom på, når du rekrutterer en kommunikationschef. Når du har tjekket det, kan du gå i gang med at finde ud af, hvad kommunikationschefen særligt er god til, og om det er godt at kunne i netop din virksomhed.  

1.    Basis skal være i orden – en kommunikationschef skal kunne kommunikere, selvfølgelig, hvis du skulle være i tvivl. Det gælder både mundtligt og skriftligt.  

2.    En kommunikationschef skaber forretning, og kommunikation er forretning i den moderne virksomhed. Brug en business case til at tjekke forretningsforståelsen af. Det handler ikke altid om penge, men om sans for virksomhedens eller organisationens indtægtskilder, om det så er fondsmidler eller offentlige bevillinger.

3.    En kommunikationschef er en chef, så husk at tjekke leder- og samarbejdsegenskaberne med en profiltest. Det giver dig et bedre billede af, hvordan han eller hun fungerer som leder i praksis. Eventuelt kan du stille kandidaten over for nogle klassiske ledelsesdilemmaer for at afdække ledelsesstilen.

Lad os gennemgå de tre grundkompetencer grundigt en for en.

Tjek basis
Uagtet at arbejdsopgaverne for en moderne kommunikationschef spænder langt bredere end til at skrive tekster, så er det stadig alfa og omega, at vedkommende kan sit håndværk. Han eller hun skal kunne kommunikere, gøre sig forståelig og føre sig overbevisende frem - såvel skriftligt som mundtligt. Ikke på niveau med andre, men bedre end de fleste. Det virker banalt at sige det, og måske er det netop derfor, at det så ofte glemmes i rekrutteringen.

Såvel kolleger som eksterne brugere af kommunikationsafdelingens ydelser forventer jo, at alt, hvad der kommer fra den afdeling, er sprogligt korrekt, let at forstå og lækkert at gå til. Det kan bare ikke nytte, at kommunikationschefen ikke selv kan kommunikere, hvis han eller hun samtidig stiller krav til virksomheden om, at den må og skal professionalisere sin kommunikation.

Don´t tell it, show it
Det er heldigvis ikke svært at finde ud af, om din kommende kommunikationschef mestrer sproget og formidlingen. Det er dog ikke en kompetence, man bare kan spørge om, man er nødt til at se den i praksis.

Derfor: Giv en helt konkret opgave med at skrive en tekst. Det kan fx være en pressemeddelelse eller en nyhedsartikel. Bed også om at se eksempler på materiale, som vedkommende har lavet i sit nuværende eller tidligere job.

Med til god basiskommunikation hører også evnen til at kunne formulere sig kortfattet og gennem klare budskaber. Den kompetence kan du tjekke på to måder:

•    Er ansøgning og CV kort, klart og tilpasset jobbet?

•    Kan vedkommende stille sig op og demonstrere sin formidlingsevne? Kan han eller hun formidle sig selv i forhold til jobbet?

Tjek forretningsforståelsen
Den tid, hvor kommunikationschefer hed informationschefer og havde til opgave at envejs-informere, er stort set ovre. Nu handler det i langt højere grad om at kunne overbevise og sælge sine ideer og tænke kommunikation ind i forretningsstrategien på i og uden for virksomheden.

Lav en business case
Hvordan tjekker du så din kommende kommunikationschefs forretningsforståelse? Den absolut bedste måde er at give vedkommende en faglig udfordring baseret på en business case. Arbejdet med den vil tydeligt vise dig, om vedkommende kan formulere udfordringsbilleder, udtænke strategier og skabe løsninger, der med stor sandsynlighed vil virke i din organisation.

Udfordringerne kan være mangeartede - eksempelvis:

•    Faldende medlemstal i en forening
•    Kritiske stakeholdere, der ytrer sig i pressen
•    Problemer med børnearbejde hos underleverandøren i Indien
•    Medarbejdertilfredshedsanalyse, der viser utilfredshed med ledelsens troværdighed
•    Vanskeligheder med at tiltrække nye medarbejdere

Lad være med at lave en opdigtet case. Brug den nødvendige tid på at skrue en case sammen fra din virksomhed, der klart viser, hvilke forretningsmæssige udfordringer, virksomheden konkret står over for, og bed så ansøgeren om at tænke med og komme med ideer til løsninger - set med de kommunikationsmæssige briller.

En opgave som: ”Hvordan kan vores hjemmeside blive bedre?” er helt klart for uambitiøs. Udfordringen skal være så forretningsstrategisk, at svaret skal interesse såvel topledelse som bestyrelse.

Det er helt afgørende, at den nye kommunikationschef kan læne sig ind i de forretningsmæssige udfordringer og selv pege på, hvor hun eller han kan gøre en forskel, og hvor han eller hun ser sin væsentligste rolle.

Bed ansøgeren om at arbejde med business casen i tidsrummet frem til næste samtale og der præsentere sine ideer. Og bed ansøgeren om at benytte Power Point. Så får du en konkret forsmag på, hvordan din kommende kommunikationschef virker ”live” på podiet. Du får også indblik i, hvordan vedkommende tænker og skaber løsninger, og endelig får du testet på evnen til generelt at formidle på en klar og overbevisende måde.

Det er vigtigt at påpege, at den faglige opgave ikke skal handle om at finde et rigtigt svar. Det er derimod langt vigtigere at få en fornemmelse for ansøgerens tænke- og formidlingskapacitet.

Tjek leder- og samarbejdsegenskaberne
En kommunikationschef er, som titlen siger, også chef. Enten fordi vedkommende har egne medarbejdere og/eller fordi vedkommende er ansvarlig for et forretningsområde og sidder med i ledelsen.

Derfor er det helt afgørende, at han eller hun kan få følgeskab til sine ideer og handlinger. Det gælder både i forhold til egne medarbejdere og i den rolle, kommunikationschefen oftere og oftere spiller som direktionens og/eller bestyrelsens nærmeste rådgiver. Endelig skal der også helst komme et godt og konstruktivt samarbejde i stand mellem kommunikationsafdelingen, marketingafdelingen og HR-afdelingen.

At tjekke en kommunikationschefs leder- og samarbejdsevner er såmænd ikke anderledes end ved alle andre lederjob, men desværre glemmes den dimension alt for ofte, når det drejer sig om kommunikationschefer. Øjensynligt fordi jobbet mange steder anses som et specialistjob mere end et lederjob. Intet kunne være mere forkert.

Ved leder- og samarbejdsevner er det en god ide, for ikke at sige afgørende, at tage udgangspunktpunkt i en personprofil. Gå efter en lederprofil, hvis ledelse er en vigtig del af jobbet. Og gå ikke på kompromis med den kvalifikation. Husk også at tage referencer.

Og så er der alt det andet
Nu er du igennem de tre kritiske faktorer og fremme ved værkstøjskassen. Det fører for vidt at gå i dybden med den her, andet end at sige, at det selvfølgelig også er vigtigt at få testet de helt konkrete jobkompetencer af.

Er pressehåndtering en vigtig del af jobbet, skal der selvfølgelig spørges til det. Det samme med web, kundemagasiner, medieplanlægning, intern kommunikation, kampagner, intranet, kommunikationsstrategi, kommunikationspolitikker, lobbyarbejde, CSR og meget meget mere.

Er der nogen af disse opgavetyper, som er særligt betydningsfulde, bør de være en del af business casen. Alle kan jo sige (og mene), at de er specialister i webkommunikation eller kommunikationsstrategi. Du har derimod behov for at vide det med 100 % sikkerhed.

Derfor: Bed altid om en demonstration af fagligheden – brug en business case. Det tager tid – også mere tid, end du måske plejer. Men det er det værd. Prøv selv. Resultat og processen gør en forskel. Til slut står du med kommunikationschefen, der vil gøre en forskel.
 

 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også