Kommunikationsforum

Guide til Open Source CMS

Overvejer du at anskaffe dig et nyt CMS? Så overvej et gratis Open Source. For modenhed på markedet har efterhånden gjort produkterne til reelle alternativer til de kommercielle løsninger. Både store og små organisationer har implementeret Open Source løsninger med positive erfaringer. Vi præsenterer og diskuterer her et par af de mest oplagte produkter.
af Simon Engelhardt, Emil Hjordt Jensen

Et Content Management System (CMS) bruges til at håndtere hjemmesider og intranet. Hvor selve websitet er frontenden, er CMS den backend hvor webmastere og andre med rettigheder kan publicere indhold. Der er fx de store kommercielle produkter som Sitecore og Sharepoint. De koster kassen. Det vil være relevant for mange at overveje et Open Source produkt i stedet.

Open Source har i lang tid været synonym med Linux, hvor modsætningen har været det lukkede Microsoft. Det er dog langt fra tilfældet længere. Der findes i dag Open Source CMS baseret på en række forskellige teknologier og platforme, blandt andet PHP og .NET. Det er derfor ofte muligt at finde et system, der passer fint ind i de fleste virksomheders eksisterende IT-setup.

Open Source produkter har en åben kode, og kan gratis downloades af alle der ønsker det. Bag nogle Open Source systemer står stadig kommercielle virksomheder, der i stedet tjener penge på de omkringliggende ydelser, så som implementering, integration, support, dokumentation og undervisning.

Før man anskaffer sig et Open Source CMS, er der en række generelle overvejelser, man bør gøre sig.

Hvor mange kan hjælpe én med at udvikle i systemet?
Både kommercielle og Open Source CMS implementeres og tilpasses typisk gennem en partner eller den interne udviklingsafdeling. Det er ret væsentligt at vurdere antallet af udviklere og implementeringspartnere på et givent system, hvis man ikke ønsker at være låst fast til en enkelt partner eller medarbejder med et særligt kompetencesæt. Der kan være stor forskel på, hvor omfangsrigt netværket er for de enkelte systemer. Nogle systemer er godt udbredt i Danmark, mens det for andre er meget vanskeligt at opstøve nogle med de rigtige kompetencer.

Markedet har i en årrække har været præget af mange mindre og mellemstore spillere, og der er ikke sket en egentlig konsolidering af markedet endnu. En af fordelene ved at bruge et Open Source CMS, der anvender åbne standarder, er at man ikke på samme måde vil være afhængig af om én enkelt leverandør overlever.

Hvad med det bagvedliggende udvikler-community?
Nogle Open Source CMS har et imponerende højt antal udviklere tilknyttet, der hurtigt og effektivt retter fejl og tilføjer ny funktionalitet. Derudover udveksles der i stor stil tekniske erfaringer blandt de tekniske brugere. En risiko ved at vælge en Open Source CMS kan være, at man bliver delvist afhængig af dette community eller en partner, der er i stand til at løse de problematikker der måtte opstå. I og med at systemet udvikles gennem et community, og ikke en kommerciel leverandør, er der ikke nogen at komme efter, hvis der skulle være fejl i selve CMS'en. De større Open Source systemer forventes dog at være gennemtestede, og i mange tilfælde står der en udviklingspartner klar til at afhjælpe problemer. Mod betaling.

Hvad koster det hele når regnskabet er gjort op?
Det man skal have for øje er den samlede omkostning for systemet. På trods af at man får en gratis startpakke, kan det være at implementeringen af løsningen bliver for omfangsrig i forhold til ens konkrete behov. Det kan eksempelvis være, at man har brug for at udvikle noget funktionalitet på Open Source systemet, som ellers er indbygget i nogle af de kommercielle systemer. Man må altså vurdere ens behov og sammenholde dem med den funktionalitet de forskellige systemer tilbyder out-of-the-box og derefter stille sig selv spørgsmålet: hvor stor er forskellen? I større projekter anslår man dog typisk, at selve licensen ofte kun udgør en mindre del af det samlede budget.

Hvad med brugervenligheden?
I mange Open Source løsninger, har man for længst indset at brugervenlighed er et centralt omdrejningspunkt i løsningen og et must for at få udbredt sit projekt. Nogle systemer er dog stadig lavet af udviklere, for udviklere og kræver dyb teknisk indsigt. Mange kommercielle leverandører har investeret meget i brugervenlighed, mens nogle Open Source CMS stadig er svære at lære og komplicerede at bruge, især for ikke-tekniske brugere. Da brugervenlighed kan være en lidt subjektiv størrelse, er den bedste måde at vurdere den på, ofte at afprøve systemet selv. De fleste projekter stiller en live demo til rådighed, netop til dette formål.

Eksempler på systemer og gode implementeringer

Open Source CMS har opnået en stor udbredelse og er bestemt ikke længere forbeholdt hobbyentusiaster og amatør-udviklere. Vi har fundet frem til en række Open Source systemer og eksempler. Tag det som et oplæg og byd gerne ind med dit yndlingseksempel.

Typo3


Typo3 er et af de mest modne Open Source CMS'er på markedet. Projektet er oprindeligt startet af danske Kasper Skårhøj, der dog ikke længere er aktiv i udviklingen. Typo3 er et klassisk, enterprise-orienteret CMS med fokus på publicering og organisering af information. Der er en forholdsvis stor mængde indbygget funktionalitet i systemet og således ikke nødvendigvis behov for egentlig udvikling i forbindelse med opsætningen af standard websites. Det er et modulopbygget system, der kan udvides efter behov.

Desværre bliver Typo3 ofte kritiseret for lav brugervenlighed overfor redaktører og administratorer. De seneste versioner har dog søgt at råde bod på dette gennem en række justeringer i systemets backend.

Typo3 har et veludbygget partnernetværk og en del danske implementeringspartnere.

Spændende sites bygget med Typo3
Venstre: http://www.venstre.dk/
Roskilde Festival: http://www.roskilde-festival.dk/
Kulturarvsstyrelsen: http://www.kulturarv.dk/
Find flere på Typo3's egen referenceliste: http://typo3.org/about/sites-made-with-typo3/

Umbraco


Umbraco er et Open Source projekt startet af danske Niels Hartvig. Umbraco er et af de mest udbredte Open Source CMS'er baseret på Microsofts .NET platform og derfor et oplagt bud, hvis man er på jagt efter et system der skal fungere i et Microsoft-miljø. Umbraco kommer med en fornuftig pakke af standardfunktionalitet, men er først og fremmest et godt udgangspunkt for egen udvikling eller installation af løst koblede moduler. Der er ikke tale om en færdig plug-and-play løsning, men en platform for CMS-baseret webudvikling.

Umbraco-projektet har i øjeblikket ganske godt moment i både udvikling og udbredelse. Således kører i dag mere end 60.000 aktive websites Umbraco og softwaren downloades næsten 20.000 gange pr. måned. Antallet af implementeringspartnere vokser ligeledes støt.

Fremdrift i udviklingen er en nøglefaktor for Open Source projekter, da et projekt uden et godt drive hurtigt kan dø, når der ikke er økonomisk incitament til at drive udviklingen.

Umbraco gør brug af en dual-license ordning, der betyder at man enten kan købe systemet med en række ekstra moduler og mulighed for support eller downloade den gratis basisversion uden garanteret support.

Spændende sites bygget på Umbraco
ABBA: http://www.abbasite.com/
Heinz: http://www.heinz.com/
Hasselblad: http://www.hasselblad.com/
1508: http://www.1508.dk/
Genanvend Gården: http://www.genanvendgaarden.dk/
Find flere på Umbraco's egen liste: http://umbraco.org/tour/sites-running-umbraco

Plone


Plone
er et Open Source CMS, som er ret udbredt globalt set og det bruges til alt fra corporate websites, nyhedssites, extranet, intranet og dokumenthåndtering. Det er tilgængeligt på flere platforme. Både Windows, Mac OS X og Linux.

Plone blander i højere grad frontend og backend. Hvis man er logget ind som redaktør, kan man redigere med det samme i den online version.

Plone udmærker sig særligt i forhold til styring af sikkerhedsopsætning for indhold, håndtering af mange sprog samt overholdelse af webstandarder og tilgængelighedskrav. Det kan tilgås af stort set alle browsere, og det er langt fra alle CMS'er der opfylder dette for backend-delen, heller ikke de kommercielle.

Plone er baseret på udviklingssproget Pyton, der ikke er voldsomt udbredt herhjemme, da det er forbundet med en ret stejl indlæringskurve. Der er også kun et begrænset udvalg af leverandører på systemet i Danmark.

Spændende sites bygget på Plone
IT- og Telestyrelsen:
http://www.itst.dk/
Københavns Biblioteker: http://www.bibliotek.kk.dk/
Sproget.dk: http://sproget.dk/

Drupal


Drupal er ikke et traditionelt, hierarkisk opbygget CMS, men derimod en platform for udvikling af sociale websites. Omdrejningspunkterne i en Drupal-baseret løsning er derfor typisk ikke sider, skabeloner, publiceringsworkflows etc., men snarere blogs, grupper, events, afstemninger og andre netværksobjekter.

En sådan opbygning stiller naturligvis krav udvikleren, men også til redaktøren, der ofte i Drupal-sammenhæng benytter samme brugergrænseflade og værktøjer som menige brugere. Drupal er således ikke et oplagt valg, hvis man er i færd med at opbygge et simpelt website med standardfunktionalitet, men derimod et solidt fundament for udvikling af web 2.0 applikationer.

En af styrkerne ved Drupal, er et veludviklet katalog af moduler. Modul-tankegangen gennemsyrer i det hele taget Drupal og visse moduler må næsten siges at være påkrævede, selv i en basisløsning. Derfor bliver nogle af de mest anvendte moduler også integreret i kernen af næste Drupal-version.

Drupal-projektet drives af et engageret community, der også har mange vigtige danske aktører. Så mange, at København netop er udnævnt til værtsby for den største konference i det europæiske Drupal-miljø, DrupalCon 2010.

Spændende sites bygget på Drupal
Berlingske Tidende: http://www.berlingske.dk/
Information: http://www.information.dk/
Enhedslisten: http://www.enhedslisten.dk/
MediaWatch: http://mediawatch.dk/
Find flere på Drupal's egen liste over case studies: http://drupal.org/cases

De andre
ModX
?Ofte nævnt som god en god platform for specialudvikling. Mange tilhængere blandt udviklere og designere.

Elgg
Community-motor. For snævert til at kunne bruges som decideret CMS, men måske et godt alternativ til Drupal?

DotNetNuke
Framework til udvikling af moduler på Microsofts .NET-platform. Lang historik og stor udbredelse - dog tilsyneladende ikke så populært i Danmark.

Alfresco
Java-baseret enterprise CMS. Efter sigende gode funktioner til dokumenthåndtering og samarbejde.

Joomla!
Meget udbredt CMS til mindre løsninger.

EzPublish
Enterprise-rettet CMS med norske rødder. EzPublish bryster sig af at være særligt stærkt til større sites med stram styring af indholdsarkitekturen. Anvendes i Danmark bl.a. af HK og CBS.

WordPress
Blogging-platformen kan sagtens fungere som full-fledged CMS. Se bl.a. denne artikel for nyttige plugins.

Kommercielt vs. Open Source CMS
Mange er allerede blevet ramt af Open Source-euforien, mens andre sværger til de kommercielle løsninger. For at opnå det rigtige CMS-valg er det vigtigste at få lavet en behovsafklaring og sørge for at beslutningen bliver truffet så den tilfredsstiller de forskelligartede behov set fra forretnings- og IT-perspektivet. Selvom startpakken er gratis, skal man fortsat budgettere med udgifter til implementering, hosting, installation og drift. Hertil kommer omkostninger til specialudvikling og andre tilføjelser samt oplæring og udannelse.

Det er centralt hvordan produktet passer ind i den eksisterende infrastruktur, men det gælder for såvel kommercielle som åbne produkter. Nutidens systemer er langt mere venlige overfor IT-afdelingen ift. vedligeholdelse end tidligere og har ikke længere ubehageligt stejle indlæringskurver for slutbrugeren.

Foruden licensbesparelsen på Open Source løsningerne har den løbende udvidelse af funktionalitet og forbedringer ift. brugervenlighed, gjort dem til interessante og attraktive bud særligt på corporate websites, sociale netværk og dokumentstyring.

Byd ind
Vi vil gerne opfordre jer læsere til at bidrage med gode eksempler på implementeringer samt jeres egne erfaringer. Hvem har vi glemt, og hvad skal man være særligt opmærksom på ved Open Source systemer?

Yderligere læsning
Open Source CMS Market Share Report 2009

Open Source CMS: Et alternativ til kommercielle løsninger

Fem gode bud på Open Source CMS'er

Prøvekør selv et Open Source CMS

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!

Jeg accepterer vilkårene for nyhedsbreve

Forsiden lige nu

Læs også