Kommunikationsforum

Brugervilkår | Kforum

pr. 02.05.2023


1. Login

For at vi kan give dig adgang til de låste artikler på vores sites, er det nødvendigt, at du identificerer dig ved hjælp af brugernavn og password og logger ind på vores sites. Abonnementsdata på tidligere abonnementer gemmes til eventuel senere brug, men kan slettes ved henvendelse fra den pågældende abonnent. Alle oplysninger behandles fortroligt. Når du registrerer dig som bruger, er du automatisk tilmeldt vores nyhedsbreve.


2. Nyhedsbreve

Ved tilmelding af nyhedsbreve fra medier under Watch Medier accepterer du, at Watch Medier løbende sender dig mails med de seneste nyheder inden for erhvervsliv, samfund og debat. Nyhedsbrevene kan desuden indeholde markedsføring i form af bannere, information om nye tiltag på Watch Medier, brugerundersøgelser og andre redaktionelt relaterede produkter. Herudover accepterer du, at vi må sende dig nyhedsbreve fra Watch Medier.

Du kan til enhver tid afmelde alle eller udvalgte nyhedsbreve ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrevet her” i bunden af det enkelte nyhedsbrev. 

2.1 Spørgeskemaer

For at vide mere om vores brugere gennemfører vi indimellem spørgeskemaundersøgelser. Det er forskelligt, hvad der bliver spurgt om i disse undersøgelser, men du kan altid vælge at deltage uden at oplyse, hvem du er – ligesom det er helt frivilligt, om du vil svare på spørgsmålene. Dit besøg på vores sites eller dine muligheder på vores sites afhænger ikke af, om du deltager i undersøgelserne, men da vi gennemfører dem for at forbedre brugeroplevelsen eller blive bedre, sætter vi pris på din deltagelse.


Du bør aldrig svare på undersøgelser, der ikke har en tydelig og kendt afsender.


Watch Medier udsender desuden løbende individuelle, kunderelaterede mails med henblik på kunde- og produktoptimering.


2.2 Tilbud om konferencer, kurser og netværk

Ved tilmelding af nyhedsbrevene accepterer du også, at Watch Medier jævnligt udsender informations- og servicemails (infomails) med tilbud om bl.a. konferencer, kurser og netværk, der har faglig relation til indholdet i nyhedsbrevene og vores medier.


Du kan til enhver tid afmelde infomails ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrevet her” i bunden af hver mail. 


2.3 Konkurrencer og særlige tilbud

Fra tid til anden har vi konkurrencer eller særlige tilbud på medierne under Watch Medier, og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mail-adresse. Hvis denne information deles med andre virksomheder, vil det klart fremgå af konkurrencen/tilbuddet. 


Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at Watch Medier eller andre må kontakte dig efterfølgende. Det vil tydeligt fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Deltagelse i konkurrencer og særlige tilbud er altid frivillig.


3. Personlig adgang

Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. Watch Medier forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Det er ikke tilladt at oprette mere end én personlig brugerkonto.


4. Udløb

Prøveabonnementer udløber automatisk efter den angivne periode. Abonnementet overgår ikke til et betalt abonnement, medmindre kunden giver udtryk for et ønske om dette overfor Watch Mediers salgsafdeling.


5. Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Manglende digital adgang godtgøres ikke.


6. Force majeure

Watch Medier er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.


7. Ansvarsbegrænsning

Watch Medier er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følge-skader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Watch Medier er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Watch Medier ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.


8. Ophavsret

Ethvert indhold i de af Watch Medier leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Watch Medier.


Kontaktoplysninger

Watch Medier A/S

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Kundecenter tlf.: 70 777 125

E-mail: administration@watchmedier.dk


Læs vores abonnementsvilkår her.