Kommunikationsforum
Netværk K-chefer

K-chefer

K-chefer

Vær med i netværket for kommunikationschefer, og få et unikt, fortroligt forum med ligesindede ledere til at finde de bedste løsninger på kursen, udviklingen og driften af kommunikationsarbejdet og -teamet i din organisation samt din egen rolle som kommunikationschef.

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling, du skal forholde dig til som k-chef. På hvert møde får du fortrolig sparring med de andre medlemmer, flere kompetencer og konkrete værktøjer til at anvende dit arbejde.

Fagligt fokus
I netværket arbejder vi på hele tiden at udvikle kommunikationsledelsen, så den fortsat gør en forskel i din organisation. I vidensdelingen med andre kommunikationschefer sparrer du i fortrolige rammer om egne erfaringer. Jeres udfordringer, best practice og kompetencekrav er på dagsordenen. I netværket henter du råd, værktøjer og inspiration til konkret opgaveløsning – både i dit daglige ledelsesarbejde og i forhold til topledelsen.

Vi fokuserer på løsninger og dilemmaer, når du skal udvikle og drive dit ledelsesarbejde. Vi er dedikeret din kompetenceudvikling inden for professionel kommunikationsledelse og arbejder med spørgsmål som ressourcer, valg af medier og metode, strategi, driftsopgaver og udvikling af teamet. Vi ser også på, hvordan du skaber gennemslagskraft internt i din organisation, og hvordan du gør din ledelses kommunikation stærkere.

Vi afprøver forskellige konkrete procesværktøjer og deler relevante fakta, undersøgelser og guides. Alt sammen noget, der gør din argumentation stærkere og din hverdag som kommunikationschef lettere.

Formål
Som kommunikationschef forventes du at kunne navigere problemfrit i rollerne som personaleleder, fremtidsforsker, analytiker, inspirator og kommunikationsspecialist. Netværket for kommunikationschefer er for dig, der ønsker kompetent, fortrolig sparring om, hvordan du bedst udvikler kommunikationsledelsen, så den fortsat gør en positiv forskel i din organisation.

Program

Herunder ser du det foreløbige mødeprogram. I dit medlemskab får du fem møder om året.

Du, og de øvrige medlemmer, er selv med til at udvælge temaer for møderne, så vi sikrer os, at det er de mest aktuelle emner for jer.

10. september 2024
Tema: AI der styrker kommunikationsindsatsen

28. november 2024
Tema: Kommer snart

Udbytte

Fem faglige netværksmøder årligt med emner udvalgt af medlemmerne.

Op til 20 sparringspartnere og dermed indsigt, erfaring og ideer fra andre organisationer, offentlige såvel som private.

Et fortroligt rum til deling af aktuelle udfordringer.

Inspiration og nyeste viden fra førende eksperter, praktikere og folk fra felten.

20 % på alle Kforums kurser og masterclasses.

Praktisk

Hvad koster det?

11.990,- pr. år, ekskl. moms

Pladser

Der er ledige pladser.

Hvor?

I eller omkring København.
Møderne afholdes på skift hos medlemmerne.

Mødetidspunktet er typisk:

Kl. 9-13, inkl. let morgenmad og frokost.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte netværksleder Anders Schroll på kforum@kforum.dk

Tilmelding

Kontakt netværksleder for tilmelding, eller hvis du har spørgsmål til netværket.

Hvad kan vi hjælpe med?

Anders Schroll

Netværksleder

FAQ