Kommunikationsforum
Netværk Presse og PR 1

Presse og PR 1

Presse og PR 1

Arbejder du med presse til hverdag, og er du optaget af, hvordan du gør det bedst muligt?

Her får du målrettet og professionel sparring med ligesindede. Med udgangspunkt i best practice og brugbare værktøjer sætter vi fokus på, hvordan du bedst anvender nye muligheder, viden og værktøjer til at styrke din rolle og dine resultater som pressemedarbejder eller ansvarlig for jeres presseindsats.

Netværket er for dig, der sidder med hele eller en del af ansvaret for presseindsatsen i din organisation, og som gerne vil opnå de bedste resultater med dit pressearbejde.

På netværksmøderne diskuterer vi såvel vores arbejdsliv som de faglige udfordringer på feltet og aktuelle problemstillinger. Så selvom du er den eneste i din rolle i din organisation, indgår du her i et fagligt fællesskab med ligesindede året rundt.

Dette netværk er et af Kforums mest populære, og vi har derfor to identiske netværk med to forskellige netværksledere. Der er p.t. kun åbent for nye medlemmer i dette netværk – “Presse og PR 1” – som ledes af Christian Rask.

Fagligt fokus
Vi fokuserer på dilemmaer og løsninger i dit daglige pressearbejde, bl.a. med emner som effektmåling, krisehåndtering, medietræning, redaktionsbesøg, interessevaretagelse, mediernes målgrupper, intern rådgivning og praktisk AI.

I fællesskab ser vi på dilemmaer og løsninger i pressearbejdet og tager fat på de mange udfordringer, der dukker op i det professionelle pressearbejde. Vi sætter den interne fortrolighed i højsædet, når vi arbejder med spørgsmål som: Hvordan trænger vi bedst igennem til medierne med vores budskab? Hvordan sikrer vi formidlingen af de rigtige historier på det rigtige tidspunkt? Hvordan organiserer vi bedst pressearbejdet internt, og hvordan styrker vi derigennem organisationens kommunikationskompetencer?

Formål
Netværkets fornemste funktion er at skabe rammerne for fortrolige relationer, udveksling af erfaringer, konkrete værktøjer og vidensdeling med professionelle presseansvarlige. Ved at dele idéer og problemstillinger kommer du på forkant og kan med dit pressearbejde gøre en endnu større forskel for din organisation.

I netværket får du relevant sparring med andre, der også arbejder professionelt med presse. På hvert møde får du desuden et fagligt oplæg fra en ekspert inden for et emne, som gruppens medlemmer vælger i fællesskab.

Program

Herunder ser du det foreløbige mødeprogram. I dit medlemskab får du fem møder om året.

Du, og de øvrige medlemmer, er selv med til at udvælge temaer for møderne, så vi sikrer os, at det er de mest aktuelle emner for jer.

12. september 2024
Tema: Sparring på egne cases

20. november 2024
Tema: Akut krisehåndtering

29. januar 2025
Tema: Redaktionsbesøg fra DR – hvordan kommer vi igennem til mastodonterne?

03. april 2025
Tema: Besluttes i netværket

03. juni 2025
Tema: Besluttes i netværket

Udbytte

Fem faglige netværksmøder årligt med emner udvalgt af medlemmerne.

Op til 20 sparringspartnere og dermed indsigt, erfaring og ideer fra andre organisationer, offentlige såvel som private.

Et fortroligt rum til deling af aktuelle udfordringer.

Inspiration og nyeste viden fra førende eksperter, praktikere og folk fra felten.

20 % på alle Kforums kurser og masterclasses.

Praktisk

Hvad koster det?

11.990,- pr. år, ekskl. moms

Pladser

Der er ledige pladser.

Hvor?

I eller omkring København.
Møderne afholdes på skift hos medlemmerne.

Mødetidspunktet er typisk:

Kl. 9-13, inkl. let morgenmad og frokost.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte netværksleder Christian Rask på kforum@kforum.dk

Tilmelding

Kontakt netværksleder for tilmelding, eller hvis du har spørgsmål til netværket.

Hvad kan vi hjælpe med?

Christian Rask

Netværksleder

FAQ