Tegn din strategi

Forsøg på at skabe overblik i virksomheders strategier og projekter ender ofte i bunker af tykke, ulæste rapporter på skrivebordet. Men med grafisk facilitering kan de mange ord samles i ét billede, hvor tegneserieagtige ikoner, lettilgængelige symboler og narrativ formidling af processen gør det muligt at navigere i selv de mest komplekse problemstillinger og planer.
”Der kommer tegnepigerne”, høres det på gangene, når de grafiske facilitatorer kommer gående med store ruller papir i plastik-plakatrør og tasker fyldt med tuscher. ”Skal I tegne et møde? Hvor kreativt …”, lyder det fra jakkesættene, der normalt forbinder reelle resultater med tal og tørre tekster.
 
Men faktisk handler ’tegnepigetjansen’ – det visuelle procesledelses- og kommunikationsværktøj, kaldet grafisk facilitering – om at vise og skabe resultater. Og hvis det bruges rigtigt, kan det være et nyttigt værktøj for mange virksomheder.
 
 
En strategisk visualiseret plakat, der forklarer et risiko- og kontrolprojektsystem i detaljen, samtidig med at der tages højde for ”alt det andet udenom”, som har betydning for selve projektet. Klik på billedet for at se det i en større version. Foto: KPMG
 
En myte må dø
Du har måske set dem før. På workshops, seminarer eller konferencer. På de der ”places to be”, som du bare ikke må gå glip af – tag f.eks. sidste års TEDxCopenhagen eller Del12-konferencen. De der lange papirer på væggen; ca. en meter i bredden og op til ti meter i længden. Der hvor en eller flere tegnere står med fem tuscher i den ene hånd og én i den anden, og fremtryller billeder med ord og ikoner, glidende ind og ud mellem hinanden. De tegner og skriver på livet løs – i real time – mens der gives et oplæg eller en præsentation. De er visuelle referenter – også kaldet graphic recorders.
 
Tillad mig at aflive en myte med det samme. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem den ovennævnte graphic recording og grafisk facilitering. Når jeg alligevel vælger at nævne den grafiske recording, er det fordi, der synes at herske en sammenblandet opfattelse af de to.
 
Det hænger muligvis sammen med, at mange grafiske facilitatorer bruger den grafiske recording som supplement i deres arbejde. Men lad mig slå det fast her: Det er to forskellige tilgange med to forskellige formål. De to har udelukkende tuschen og papiret som fællesnævnere.
 
Graphic recording er i familie med de animerede videoer, som har været fremme de seneste år, men som dog synes at have nået en mæthedskurve. Blandt de mest populære er RSA Animate.
 
Man sku’ nok ha’ været der
De visuelle referater er flotte. Meget ofte er det direkte imponerende, hvad tegnerne kan få ud af oplæg og debatter på konferencer. Det er beundringsværdigt, hvordan de formår at sætte billeder på, hvad der udspiller sig i det givne rum. Jeg er selv kæmpe fan.
 
Men så er spørgsmålet: Hvilken værdi skaber en grafisk recording egentlig? Her må svaret være: opmærksomhed, glæde og wow-effekt. Derfor fungerer den grafiske recording særligt godt på konferencer og seminarer.
 
Men den grafiske recording kan ikke stå alene. Det visuelle referat kræver en menneskelig forklaring. Ellers kan det hurtigt komme til at føles som en lukket fest, hvor din kontakt glemte at add’e dig på Facen. Man sku’ nok ha’ været der for at forstå de andres likes.
 
De billeder, der kreeres under en grafisk recording, er ofte skabt af tegneren, fordi en foredragsholder har brugt en metafor i sit oplæg. Recorderne bygger videre på sproglige billeder eller sjove replikker – og det er dem, der gør, at deltagerne efterfølgende kan nikke genkendende til tegningerne.
 
Grafiske recordere, også kaldet visuelle referenter eller visuelle illustratorer, tegner og skriver pointer og happenings – i real time – på et langt stykke papir under konferencer, seminarer og lignende. Det betyder, at deltagere dagen igennem kan passere tegningen og se, hvad dagen har budt på. Smil, grin og imponerede blikke er ofte reaktionen. Foto: KPMG
 
Grafisk facilitering  stjæler med arme og ben
En myte er hermed aflivet. Nu kan artiklens egentlige fokus, den grafiske facilitering, få plads. Og selvom ordene ”grafisk facilitering” kan lyde fancy og komplicerede, handler det faktisk især om at danne sig et overblik, som bygger på en gennemtænkt procestilgang.
 
Grafisk facilitering er blevet til ved at stjæle med arme og ben. Den har rødder i tre overordnede tilgange. Den bygger blandt andet på ideer fra den systemiske tænkning, hvor grundpræmissen er, at alting hænger sammen og er betinget af hinanden. Man kan altså ikke adskille del fra helhed. Yderligere henter den inspiration fra kommunikation, særligt fra narrativitetsteori, retorik og dialogisk kommunikation. Samtidig stjæler den fra billedteori, hvor ideer om visuel perception og semantik er bærende elementer.
 
Sidst – og måske allervigtigst – bunder grafisk facilitering i en holistisk tilgang til det at organisere sig. Den er inspireret af principper om, hvordan man opbygger en organisation fra bunden, samtidig med at der tages højde for den diversitet, der er omkring os. Tankegangen er, at vi bør organisere os gennem shared purpose. Det vil sige, at hvis alle ens organisationsmedlemmer er med til at skabe retning og bliver hørt, så vil de føle ejerskab over for den fælles retning – og dermed skabe grobund for bedre forretning.
 
Et ”strategisk kort” over grafisk facilitering som tilgang. Det er sat ind i en narrativ ramme, som fortæller om baggrunden for tilgangen (landjorden til venstre på billedet), om selve teorien bag grafisk facilitering (isbjerget; over og under vandet) og om fordelene ved tilgangen (landjorden til højre på billedet). Foto: Underbygning.com
 
What’s in it for me
Rent praktisk udspiller en grafisk facilitering sig ofte på et møde eller en workshop. Et stort stykke papir hænger på en væg, og den grafiske facilitator hjælper deltagerne med at optegne og skabe overblik over den proces, de skal igennem. Det gør den grafiske facilitator ved at stille ”de rigtige” spørgsmål til gruppen. Spørgsmålene går på at få afdækket ”hvad”, ”hvor”, ”hvornår”, ”hvordan”, ”hvorfor” og allervigtigst ”for hvem” – herunder hvad er udfordringer, hvor er uenighederne og blandt hvem?
 
Ofte glemmer vi menneskerne, når vi taler ud fra forretningsmodeller. Men netop menneskerne er altafgørende, når vi taler om forretningsudvikling. Det er jo trods alt dem, der skal udføre de handlinger, som virksomheder taler om i strategier og visioner. Dét, at modellerne bliver koblet til, hvem der udfører hvad, hvor, hvornår og hvordan, er med til at sikre motivation, ejerskab og ikke mindst, at den enkelte medarbejder forstår ”what’s in it for me”.
 
Det store billede, som en grafisk facilitator tegner løbende gennem et møde eller en proces, danner altså en visuel fortælling: En fortælling, der ved hjælp af tegninger, præsenterer et fælles overblik over, hvor processen startede, hvad der er blevet talt om, hvor langt deltagerne er, og hvor de er på vej hen. På den måde bliver tegningen et fælles referencepunkt. Den danner udgangspunkt for det fælles sprog, som bliver skabt om det givne emne. Samtidig sørger tegningen for, at samtalen holdes på sporet. På den måde muliggør den, at både deltagere og facilitator kan navigere i komplekse sammenhænge.
 
Et grafisk faciliteret møde gør det muligt at kortlægge alle detaljer, baggrund og kontekst på et fælles billede. Det betyder, at alle aspekter i et givent projekt, vendes og drejes af relevante personer – med papiret og en underliggende struktur som fælles referencepunkt. Foto: KPMG
 
Undgå endeløse PowerPoints med strategisk visualisering
Projektoren kaster lys ned på den store væg, hvor et PowerPoint-skærmbillede toner frem. Der er 45 slides og 50 minutter sat af til oplægget. Det er nok til at give enhver foredragsholder sved på panden. For det er så svært at få overblik over, hvad der skal siges under hele oplægget. Og hos lytterne breder der sig en uro, en gaben, en ligegyldighed. De sikkert gennemarbejdede slides er propfyldt med tekst med bittesmå bogstaver. Det lyder sikkert bekendt …
 
Men der findes en løsning på det manglende overblik hos både oplægsholder og lytter. Og den løsning er produktet af et grafisk faciliteret møde. Det kaldes en strategisk visualisering, som er en visuel plakat med en underliggende narrativ struktur.
 
Den strategiske visualisering kan bruges til at videreformidle et komplekst projekt på en engagerende måde over for publikum. Plakaten gør det muligt at forklare, hvad forskellige stakeholderes rolle er i en proces. Dét, at al informationen omkring et projekt er samlet i ét billede, gør det muligt at bevare overblikket, mens der forklares i detaljen. Og oplægsholderen slipper for at jappe de sidste slides igennem på få minutter.
 
Et eksempel på en såkaldt template (eller skabelon), som benyttes i grafisk facilitering, når et givent projekt skal starte. Ikke kun selve projektets processer (vejen på templaten) afklares, alt udenom – udfordringer, formål, baggrund og mennesker – kortlægges også. Så alt bliver sat i relation til hinanden og går op i en enhed. Klik på billedet for at se det i en større version. Foto: KPMG
 
Ligesom med den grafiske recording kan den strategisk visualiserede plakat ikke stå alene. Den kræver menneskelig forklaring – både talte ord og interaktion med pegefingre, som kan forklare, hvordan forløbet på plakaten hænger sammen.
 
 
Et eksempel på en visuel plakat lavet på baggrund af et grafisk faciliteret møde – det kaldes også en strategisk visualisering. Klik på billedet for at se det i en større version. Foto: KPMG
 
Brug grafisk facilitering strategisk
Spørgsmålet er bare: Tør vi? Tør virksomheder bruge tid og penge på en metode, der er ny og såkaldt kreativ? Når der skal designes, ledes eller støttes forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer, er det som om, at virksomhederne ikke rigtig tør gøre det ordentligt. Virkeligheden synes at være: "Vi vil gerne – men …”
 
Og det gør mig rigtig træt. Træt af nej-hatten, mens klaphatten hepper med et OK til halve løsninger. I al beskedenhed mener jeg, at virksomhederne spilder deres budgetter på symptombehandling – et plaster på såret – mens de omgår den egentlige diagnose. For så kan den store tur på hospitalet ende med at koste rigtig mange penge.
 
Grafisk facilitering kan ikke hjælpe med at bruge pengene rigtigt. Men hvis virksomheder er villige til at spytte penge i en holdbar løsning, kan grafisk facilitering betyde, at processen starter rigtigt, når mange forskellige stakeholdere med forskellige agendaer, interesser og udgangspunkter, skal mødes. Og dét er en holdbar løsning.
 
En template (eller skabelon), der kan bruges til at holde styr på møder i den daglige arbejdsgang. Klik på billedet for at se det i en større version. Foto: KPMG
 
Det nye er hverken tuscherne og papiret eller procesfaciliteringen. Det nye er at kombinere det visuelle, helhedstankegangen, den stærke facilitering og forretningsforståelsen. Det betyder, at brugen af den grafiske facilitering kan sikre, at vi ikke kun ser toppen af isbjerget, men at isbjerget er synligt for både kaptajnen, styrmanden og resten af besætningen.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Fakta om grafisk facilitering:
Grafisk facilitering startede som tilgang i San Francisco i USA i 1970’erne med David Sibbet og hans firma The Grove. The Grove har adskillelige Fortune 500-virksomheder som kunder. Heriblandt Apple, General Motors, Hewlett-Pachard og Procter & Gamble.
 
I Danmark har revisionsfirmaet KPMG startet en afdeling med grafisk facilitering og strategisk visualisering som ekspertise. Både offentlige institutioner og store, internationale virksomheder benytter den grafiske facilitering og strategisk visualisering.
 
I en uddannelsesmæssig kontekst kan nævnes firmaet Tools for Schools, som underviser lærere i at benytte den grafiske facilitering i undervisningssammenhæng. På internationalt plan er der i starten af 00’erne etableret to netværk, herunder International Forum of Visual Practitioners og The Center for Graphic Facilitation, hvor visuelle tænkere udveksler viden, ideer og tanker, om hvordan det visuelle kan bruges i forretnings- og læringsmæssige sammenhænge.
 
______________________________________________________
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________
 
 
 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.