EU tilbageviser propaganda med objektiv sandhed

Udenrigsminister Kristian Jensen roser EU’s antipropaganda-taskforce, mens Dansk Folkepartis Marie Krarup vil lukke den. I denne artikel undersøges taskforcens ideologiske fundament, og hvilke informationer der bekæmper prorussisk misinformation. Ligeledes ser vi på aktuelle tiltag i Danmark, der peger mod et overnationalt pressenævn, der hurtigt og effektivt skal blokere for ”falske nyheder” på internettet.
Danmarks daværende udenrigsminister, Martin Lidegaard, var en af de drivende kræfter, da EU i januar 2015 besluttede at tage initiativ til at imødegå russisk propaganda. Der var dengang en række forslag, herunder oprettelsen af en russisksproget tv-kanal, der skulle modsvare den russiske mediekampagne, beskrevet som ”et asymmetrisk svar på Vestens økonomiske magt” og noget, som ”udgør en reel trussel mod sikkerheden på EU’s østlige grænse”.
 
Af det oprindelige forslag fremgår det, at Rusland fordrejer vestlige politikere, og at den nye kanal skal markedsføre EU som ”en idé” og skabe opbakning til politiske og økonomiske reformer. EU-kanalen skal søge at påvirke opførsel og holdninger i nøglesegmenter. Ligesom russiske kanaler bruger en blanding af serier, gameshows og falske nyheder for at sælge deres budskab.
 
Lødig misinformation
Projektet med en tv-kanal blev dog for dyrt, og i stedet blev der dannet en gruppe under EU’s udenrigsministerium (European External Action Services) med personer fra medlemslandene, i alt ni, hvor Danmark bidrager med en. Gruppen, kaldet en taskforce, går under navnet ”East StratCom”, der står for ”strategisk kommunikation”.
 
Målsætningen for gruppens arbejde svinger, alt efter hvem der kommunikerer, og hvem der kommunikeres til, så der er forskellige forklaringer på, om man vil påvirke russere i Rusland eller europæere i EU, der er ofre for russisk propaganda.
 
Den i offentligheden udmeldte præmis har dog altid været, at EU ikke ville lave ”mod-propaganda”, men i stedet ”lødig” information. Af samme årsag bruger man ofte ikke ordet ”propaganda”, der godt kan være sand, men i stedet betegnelsen ”misinformation”, der er en mere specifik beskrivelse.
 
Udenrigsminister Kristian Jensen roser EU’s antipropaganda-taskforce. Kilde/Polfoto.
 
East StratCom-taskforcen har i cirka et år udgivet et ugentligt nyhedsbrev under navnet ”Disinformation Review”, der oplister og tilbageviser prorussisk misinformation med sandheden. Med ’sandheden’ menes her den ’objektive sandhed’ i bogstavelig forstand, som nuværende udenrigsminister Kristian Jensen forklarer i et forsvar for taskforcens arbejde til Dansk Folkepartis Marie Krarup. Hun har kritiseret gruppens arbejde for dets ”ringe kvalitet” og ”propagandistiske sigte”.
 
"Misinformation er et problem, men det er vigtigt at forstå, hvorfor det er et problem. Det vigtigste formål med misinformation er ikke nødvendigvis at overbevise modtageren, men at få befolkninger til at drage konklusionen, at der ikke eksisterer en objektiv sandhed. At alle medier lyver, både vestlige og russiske, og at medier alene opererer for at fremme en særlig politisk dagsorden. Det er det, som den russiske ekspert Peter Pomerantsev kalder ”weaponization of truth”: Forestillingen om, at sandhed aldrig er absolut, men altid blot en funktion af magtforhold – et våben.
Det er således en trussel mod frie og uafhængige medier og mod en demokratisk debat baseret på fakta og objektivitet. Med fremkomsten af Internettet formidles en stor mængde information i dag uden at blive efterprøvet af klassiske journalistiske standarder."
 
Den objektive sandhed
Jeg har undersøgt, hvor denne objektive sandhed findes ifølge East StratCom. Det har jeg gjort ved at analysere de 40 første nyhedsbreve fra taskforcen, der tilsammen indeholder 1.741 registreringer af russisk misinformation og tilbagevisninger af disse (kaldet ’debunks’). I en del af registreringerne skriver East StratCom blot ”ingen beviser for [den prorussiske] påstand” eller ”påstanden er tilbagevist masser af gange”, så totalt er der 1.038 links til hjemmesider.
 
302 af disse links er gengangere, så der er i alt 736 unikke links, der indeholder den objektive sandhed. Dette har jeg indsat i en graf, som kan ses herunder:
 
Egen tilvirket graf. Tryk på graften for at se den i stor version. 
Flere detaljer om såvel metode som resultater kan læses i dette særskilt notat.
 
Som det ses, er StopFake den mest sandfærdige side ifølge East StratCom. Websitet stopfake.org er startet i 2014 og har slået sig op på at tilbagevise russisk misinformation om Ukraine. Det er officielt finansieret af George Soros, National Endowment for Democracy og den canadiske regering. Officielt står Mohyla Journalisthøjskole i Kiev bag, men dette er tvivlsomt.
 
Dernæst er det EU- og NATO-hjemmesider, der indeholder mest sandhed. Disse tre hjemmesider repræsenterer tilsammen knap 1/3 af alle tilbagevisninger, East StratCom anvender, dvs. 32,9 procent. Udover det kvantitative bør man naturligvis også vurdere substansen af misinformationen og respektive tilbagevisninger.
 
Andre har lavet en analyse af stort set samme materiale, der konkluderer, at East StratCom 55 gange tilbageviser, at der i februar 2014 skete et statskup i Ukraine, men uden på noget tidspunkt at dokumentere tilbagevisningen. Denne analyse kan læse på enudenrigsanalyse.dk.
 
To kendte danske eksperter, Karsten Møller fra DIIS og Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet, kalder også magtskiftet for et statskup, hvilket altså er usandt ifølge East StratCom.
 
Taskforcen bringer desuden sandheden om emner, der ikke vedrører Rusland eller den konfliktkurs, Rusland og Vesten er på. Et eksempel er tilbagevisninger indenfor islam- og immigrationspolitik, ligesom East StratCom også afviser, der findes ”no-go” områder i Sverige. Det kan man læse på Folkets Avis.
 
Hvad den ’objektive sandhed’ er, må således siges at være en politisk beslutning.
 
Sådan skal propaganda bekæmpes
Justitsminister Søren Pind har netop præsenteret 22 forslag til, hvordan man bl.a. kan stoppe propaganda på internettet med det erklærede formål, at det skal stoppe islamistisk radikalisering.
 
”Ekstremisters” onlineaktiviteter skal kortlægges, og en enhed under Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal fjerne propagandaen. Der skal laves blokeringsfiltre for såvel danske som udenlandske hjemmesider efter modellen, der anvendes i det børnepornografiske filter. Der skal ansættes et korps af internet-infiltratorer, kaldet ”fornuftsstemmer”, som systematisk (altså via overvågning) skal være til stede på de sociale medier.
 
At forslaget ikke kun vedrører Islamisk Stat, kan man se på justitsministerens Facebookside, hvor han i en statusopdatering den 3. august skriver ”En af grundene til det splid og spektakel vi ser i offentligheden. Bevidst skabt af fremmed efterretningstjeneste ifølge denne rapport. Vi skal alle tænke os om i denne tid.”
 
 
Her linker han så til rapporten ”Defending and Ultimately Defeating Russia’s Disinformation Techniques”, der er udgivet af Center for European Policy Analysis (CEPA). CEPA-tænketanken er finansieret af en række amerikanske våbenproducenter og det amerikanske forsvarsministerium.
 
 
Rapporten er udarbejdet af Peter Pomerantsev, som er manden, Kristian Jensen citerer for eksistensen af den objektive sandhed. Han har til et dansk medie sagt, at East StratCom gør ”et fantastisk arbejde”. Derudover har Edward Lucas udtalt, ”at East StratCom er i høj klasse og meget velrespekteret”.
 
Rapporten har mange anbefalinger. East StratComs ”faktabaserede mytenedskydning” med StopFake fremhæves eksplicit, men de resterende forslag flugter med regeringens, eksempelvis: ”Monitoring of social media, identifying trends and personalities who are popular among different polarized social groups and who could be engaged with to build trust.” På dansk: ”fornuftsstemmer” eller ”påvirkningsagenter”.
 
Målgrupper og metoder, der former den offentlige mening, skal analyseres, og den opsamlede viden skal udveksles mellem ”regeringer, donorer og statslige medier”.
 
Det anbefales også, at der oprettes et stærkt internationalt ”pressenævn” for at sikre, at medier overholder ”journalistiske standarder”, og at der kan slås ned på ”unøjagtigheder”. En international kommission under Europarådet skal nedsættes og afgøre, hvorvidt tv-kanaler sender misinformation eller laver andre fejl, og på den måde skal der udvikles en fælles standard. Dette forslag var også med i det oprindelige forslag fra Martin Lidegaard til EU.
 
Her dækkes East StratCom på russisk tv.
 
Medier skal misinformation-kategoriseres efter, hvad der må betragtes som en smiley-ordning. Teknologiske muligheder for masseovervågning skal udnyttes, så tekster nemmere kan faktatjekkes.
 
Jakub Jandra fra European Values Think-Tank, en top-3 bidragsyder til East StratCom, anbefaler, at der laves strategiske kommunikationsafdelinger over hele EU, der hurtigt kan indsamle beviser, analysere og imødegå misinformationskampagner.
 
Ben Nimmo fra tænketanken Atlantic Council (tidl. NATO), der også er en trofast støtte og samarbejdspartner med East StratCom, anbefaler at regeringer udveksler informationer med udvalgte medier og NGO’er.
 
Idéerne til at slå ned på og bekæmpe andet end den objektive sandhed er der altså mange af, men at argumentere åbent og ærligt for, at egne synspunkter rent faktisk er sandheden, er ikke en af dem. Rapporten vakler aldrig på dette punkt, præmissen er, at det er de andre, dvs. Rusland, der lyver.
 
Hvad der i denne tid af regeringen lanceres som antiradikaliseringstiltag i forhold til islamisme, er altså langt mere omfattende end de offentlige udmeldinger om tiltaget.
 
Sammenfatning
Hvis du, efter at have læst dette - og måske endda kontrolleret kilderne – føler pressefrihed og pluralitet er truet, så er der to ting du kan gøre.
 
Den ene er ”ingenting”. Måske har East StratCom, Kristian Jensen, Søren Pind og folkene bag dem ret, men hvis ikke, så skal de nok få ret. Du vil fremover få den objektive sandhed fra StopFake, NATO og EU. PET eller et overnationalt pressenævn vil med tiden fjerne denne artikel med henvisning til misinformation, eller få Kforum til at gøre det selv, da de ellers risikerer en lav statslig troværdigheds-score for at sprede misinformation.
 
Problemet løser dermed sig selv, da ”misinformation” simpelthen blokeres eller fjernes fra internettet, så du kun får den objektive sandhed.
 
Det andet du kan gøre er, at bekæmpe denne udvikling, men dette skal selvsagt ske, inden konceptet om den objektive sandhed materialiserer sig, da det ellers bliver en statsansat ”fornuftsstemme”, du diskuterer dine bekymringer med.
 
Marie Krarup har kaldt udenrigsminister Kristian Jensen i samråd om East StratComs arbejde 24. november. Jeg vil op til samrådet offentliggøre mere statistik om East StratComs arbejde.

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også