Er solo so last year?

Mange springer lige nu ud som selvstændige solo-k-rådgivere. Her en SWOT-analyse fra en iagttager, der har fulgt udspring i de sidste 25 år.
Den beskidte sandhed: Jobbet som solo-k-iværksætter er så meget salg, at du har lyst til at brække dig over det. For at overleve må du blive den mest uværdige, aggressive telesælgertype, der er tvunget til at tigge og trygle om kaffeaftaler med gamle venner, som du nu skal se som leads. Kilde: Getty Images.
Den beskidte sandhed: Jobbet som solo-k-iværksætter er så meget salg, at du har lyst til at brække dig over det. For at overleve må du blive den mest uværdige, aggressive telesælgertype, der er tvunget til at tigge og trygle om kaffeaftaler med gamle venner, som du nu skal se som leads. Kilde: Getty Images.
analytiker og kommentator Timme Bisgaard Munk

Her er nogle bud på de styrker, svagheder, muligheder og trusler, som mange oplever, når de kaster sig ud i livet som solo-k-rådgiver.

Styrker:

Freedom Is All You Need

Det er en kliche, men det er en sand kliche. At starte for sig selv giver en frihed. Man kan, hvis alt lykkes, tjene mere frit på den halve tid. Et autonomt arbejdsliv uden hverken krævende, dyre medarbejdere og kontrollerende dumme chefer. Her er du i langt højere grad fri til at tilrettelægge arbejdet, vælge opgaver og samarbejdspartnere. 

Samtidig er der en morbid psykologisk tryghed i, at du ikke kan blive fyret, men er din egen chef. Du er kommet ud af det mester-slaveforhold og politiske spil, som plager mange organisationer. Potentielt en bedre livsstil og work-life-balance til de samme eller flere penge. 

Færre omkostninger ,færre opgaver, flere penge

Med den rette kundeadgang og de rette produkter tjener man som solo-selvstændig mere end de fleste fastansatte, da ens omkostningsbase er ikkeeksisterende, og markedsprisen er sat efter timeprisen for store konsulenthuse med mange udgifter/stor omkostningsbase. 

Eksempelvis er en stakeholderanalyse til 300.000 kr. en mindre opgave med et lille overskud for et stort konsulenthus, men en stor opgave for en selvstændig. Her skal der ikke mange opgaver til, for at man kan leve af det, fordi man ikke har dyre underleverandører og kan holde udgifterne lave med f.eks. kontorplads eller slet og ret arbejde hjemmefra. Det er jo husleje og dyre medarbejdere, som slår de fleste virksomheder ihjel på udgiftssiden.

Du er objektivt billigere, bedre og hurtigere

De store k-konsulenthuse vil naturligvis sælge dyre, lange forløb, som kan inddrage og dække udgifterne til deres mange medarbejdere. Her er en tung omkostningsbase, som skal betales hver måned. Det giver nogle meget timetunge processer og budgetter, som mange kunder hverken gider at betale eller spilde deres tid på. Disse lange processer kan også, meget trættende, være fulde af amatøristiske studenter og meget grønne konsulenter, fordi deres timer kan sælges med dyrt. 

Det giver et hul i markedet for en mere kvalificeret rådgivning, som er billigere, lettere og hurtigere. Det er den type opgaver, der er soloiværksætterens styrke. Hvad der rent faktisk også kan være nogle sjovere opgaver. I markedet er der et gigantisk prisspænd mellem de store bureauer og enkeltmandsforretningerne. Det giver en mulighed for som solo-k-rådgiver at konkurrere på pris, kvalitet og hastighed på en og samme tid.

Det er low risk at starte, stoppe og pivotere

Risikoen er lav, fordi adgangs- og exitbarriererne er minimale. Enhver kan slå sin computer op i et kontorfællesskab og slå den sammen igen et par måneder efter uden tab. Det er simpel papkasseøkonomi uden lagerstyring og dyre lageromkostninger som ad hoc- og just-in-time-produktion. Man kan så at sige vente med at producere konsulentydelsen i det øjeblik, den efterspørges. 

Modsat mange andre forretninger, som har høje strukturelle omkostninger. Samtidig har markedet været lukrativt med meget høje timepriser og en typisk overskudsgrad på 20 pct. Samtidig er produktet “kommunikationsrådgivning” så diffust, at man hele tiden kan tilpasse sig markedets efterspørgsel dynamisk og agilt.

Svagheder:

Du er telefonsælger og opgavetigger på LinkedIn

Den beskidte sandhed: Jobbet som solo-k-iværksætter er så meget salg, at du har lyst til at brække dig over det. For at overleve må du blive den mest uværdige, aggressive telesælgertype, som er tvunget til at tigge og trygle om kaffeaftaler med gamle venner, som du nu skal se som leads. 

Det kan være grænseoverskridende, og det kan være meget ubehageligt at skulle bruge sit netværk til netværkssalg. Det kan også virke ydmygende og desperat at skulle tigge efter opgaver på LinkedIn som en anden blomstersælger på det virtuelle torv og sociale medie. 

Ergo, har du det svært med at sælge, og kan du ikke sparke nogle døre ind, så kan du ikke være soloiværksætter. Du skal kunne sælge – og må sælge hele tiden. Upsiden er så, at du kun sælger til dig selv, hvad der alt andet lige er sjovere end at skulle tjene penge til andres konsulentforretning eller den gigantiske virksomhed, du var ansat i før. 

Ensomheden slår tit soloiværksætteriet ihjel

Det kan være meget ensomt. Mange savner kollegaer og social kontakt. Ensomhed og tabet af social rolle/ramme er en del af jobbet som soloiværksætter. Hvis du ikke kan leve med det, er det ikke noget for dig at være soloiværksætter. Et godt tip kan her være at skabe en simuleret arbejdsplads f.eks. ved at sidde sammen med andre soloiværksættere.

Sig goddag til din nye chef: dine kunder

Det kan godt være, du sluppet af med din dumme chef og kritiske medarbejder, men du har blot fået en ny chef: dine kunder, som nu bestemmer mere over dig end din chef. Du kommer også til at savne de besværlige medarbejdere, for nu er du kun dig selv, som kan og skal gøre hele arbejdet.

Du sælger timer time for time, og det er bare træls

Når du er selvstændig k-konsulent, sælger du timer. Det er et kæmpe slid med meget store transaktionsomkostninger, fordi hver time er en kontrakt med en ekstern partner. Ofte er besværet omkring timesalget kæmpetungt og besværligt. Tit går timesalget i stå, eller budgettet er for småt, til at det giver mening. Samtidig har du kun døgnets 24 timer, så det er en svær balance at ramme. Enten sælger du for meget eller for lidt. 

Det kan du så søge at løse med netværk hvor i deler kunder og opgaver. Hvad der kan skabe meget time / budget bureaukrati mellem de mange solo iværksættere. Det er altså meget svært at skabe en stabil pipeline af opgaver. Mange prøver derfor at starte faglige netværksgrupper for at skabe en fast løbende indtægt, men det kan være svært som soloiværksætter, når man ikke har det logistiske setup til at drive disse grupper.

Få nogle faste aftaler og kunder, ellers drukner du i indsalg og opgavelogistik

Det er pissetungt og træls, at du skal hive hver en krone hjem måned efter måned som et puslespil af små regninger. Specielt, hvis du ikke har en fast base af recurring revenue, er det sygt hårdt at starte hver måned på tabula rasa. Et godt råd er derfor at få nogle faste indtægter som faste kundeaftaler eller supplerende indtægter som underviser eller andet.

Timesalget har også den økonomiske bagside, at det er svært at skalere. Du kan ikke som Novo eller Microsoft blot trykke på en knap og så producere det dobbelte med dobbelt så stor fortjeneste. Ethvert mersalg kræver flere omkostninger til f.eks. medarbejdere. Som soloiværksætter er der derfor et naturligt maks. på dine indtægter. 

Du ender med de dårligste og dummeste opgaver

De lave adgangs- og exitbarrierer er et tveægget sværd, som alt andet lige øger konkurrencen og prispresset. Samtidig devaluerer det hele konceptet “selvstændig k-rådgiver”. Resultatet er, at de store kunder og projekter med de gode timepriser bliver skræmt væk af hjemmekontoret og solorytteriets signal om usikkerhed og amatørisme.

Man kan derfor komme til at ende med røvsyge low risk, ustrategiske rugbrødskundeopgaver. Altså, alt det, de ikke gider lave selv, som er uden risiko for dem at outsource. 

Kan du ikke sælge, og mangler du netværk, personligt brand og sektorindsigt, er du fucked

Feltet er præget af nogle usynlige adgangsbarrierer, som er afgørende for succes. Historien viser, at du kun lykkes, hvis du kan sælge, har unik sektorviden, et personligt brand, kan sælge din rollekompetence som k-chef for hire, har et kæmpe netværk og er klogere end dine kunder. 

Respekt for håndværket: Det kræver lidt, at du først har været i mesterlære i et stort bureau

At drive en k-konsulentforretning er et håndværk. Det skal man have respekt for. Det er ikke svært at skabe en fleksibel uskaleret livsstilsvirksomhed omkring dit arbejdsliv, men det har sine økonomiske begrænsninger. 

Typisk kan du kun lykkes som k-konsulent for alvor, hvis du har arbejdet på et bureau engang tidligere i din karriere. Det at være k-konsulent bygger nemlig på en masse tavs viden, som typisk kræver, at man har været i mesterlære i et stort bureau, før man starter sit eget lille enmandsfirma. Det er derfor op ad bakke, hvis man naivt tror, at ens netværk, rolle og kompetencer som ansat automatisk kan veksles til en succesrig konsulentforretning. 

Muligheder:

Du kan aktivt fravælge de kedelige opgaver

At være selvstændig giver i princippet mulighed for flere selvvalgte, spændende opgaver, da alt er baseret på frivillige aftaler og aktive tilvalg. Samtidig kan rollen som konsulent og ens dyre timepriser i princippet potentielt beskytte mod fagets og branchens mest idiotiske opgaver.

Du bliver et personligt, meget synligt brand

Det er også en mulighed for at bygge et stærkt offentligt anerkendt personligt brand valideret af markedskræfterne hvor du ikke lever gemt og glemt i en stor virksomhed. 

Det er verdens bedste undskyldning, mens du søger dit næste job

I k-branchen er der ingen, der nogensinde er blevet fyret, lyder det fra onde tunger. Pointen er, at det at starte som selvstændig k-rådgiver er verdens bedste undskyldning og cover-up. Hvorfor ikke bruge den?

Du er ikke blevet fyret og er et offer, men en helt, som har valget i tidens neoliberale ånd at være din egen lykkes smed. Det kan give psykologisk selvværd og øge ens employability. Man får så at sige markedsvalideret ens kompetencer og personlige brands, hvad der kan være et selvtillidsboost. 

At kunder vil betale for ens viden og arbejde, kan øge ens selvrespekt og livsglæde. Samtidig kan konsulentarbejdet være en mere kvalificeret og begavet måde at finde sit nye job på blandt kunderne. Hvis du i virkeligheden er blevet fyret og gerne vil have et traditionelt job. Altså en smart genvej.

Trusler:

Solo er so last year

Postcorona har mange stillet spørgsmål ved deres arbejdsliv. For mange har konklusionen været, at de skulle gå solo. Markedet er derfor stopfyldt med solo-k-rådgivere, og det er blevet lidt af en kliche. Det er, med et slidt marketing-ord, et red ocean. 

Det store spørgsmål er nemlig, om der er plads og bud efter de mange, som tit tilbyder de samme ydelser. Helt ekstremt overrendt er markedet for krisekommunikation, hvor enhver fyret journalist, fra chefredaktør til praktikant, nu tilbyder kriserådgivning. Her venter vi på markedets voldelige selvrealisering uafhængig af den enkelte solo-k-rådgivers interesser, drømme og håb. Pointen er, at markedet lider under en uopfindsomhed, hvor alle sælger og siger det samme. Konsekvensen er et race to the bottom, hvor prisen falder og falder.

AI kommer til at smadre alles forretning lige om lidt

Som om det ikke var svært nok at være solo-k-rådgiver, er det nu med AI blot blevet sværere, da det erstatter og automatiserer dyrekøbte konsulentydelser. Eksempelvis har nogle k-folk historisk kunnet tage 20.000 kr. for en pressemeddelelse eller et velskrevet employer branded jobopslag, hvilket virker umuligt efter ChatGPT. 

Samtidig vil AI medføre en voldsom og hurtig in-housing af en lang række k-opgaver, som dramatisk vil mindske og ændre markedet. Her er soloiværksætteren specielt udsat, hvis ydelserne skal kæmpe 1:1 mod AI-værktøjerne. 

Du kan blive pissefattig: Følg dine drømme, og alle dine mareridt vil blive opfyldt.

Risikoen er, at man som soloiværksætter kommer til at tjene langt mindre end i en fast ansættelse under langt ringere forhold i ensomhed. Specielt, hvis det, man sælger, er generisk og voldsomt konkurrenceudsat fra andre k-rådgivere, in-house k-ansatte og naturligvis AI. 

Held og lykke, for som man siger: Følg dine drømme og alle dine mareridt vil blive opfyldt.


Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også