Tip top digital topchef

Den digitale omstilling er i fuld gang, og med den følger nye forretningsmuligheder, nye typer virksomheder og nye måder at handle og tænke på. Men den bringer også en ny type leder med sig, nemlig den digitale leder. Den nye digitale verden skaber nye ledelsesmæssige udfordringer. Men hvem er den digitale leder så og hvad skal sådan en kunne? Her kommer en karakteristik.
Ved du hvordan du bliver en god digital leder?
Ved du hvordan du bliver en god digital leder?
Den digitale omstilling har været på vej længe, men nu handler den ikke længere kun om at gøre gamle journaler tilgængelige online eller om at få mere IT-hjælp. Det handler lige så meget om en ny, grundlæggende måde at være sammen på. Og her er det afgørende, at modtageren, kunden, medarbejderen i højere grad får kontrollen. Og lederen skal derfor lede under nye vilkår.
 
Det er vigtigt at understrege, at digital ledelse ikke er det samme som fysisk ledelse. Man er ikke nødvendigvis en digital leder, alene fordi man har anvendt og anvender digital teknologi i form af diverse medier, big data osv. i sin ledelse. Den digitale leder skal kende til de krav og det tankesæt, som den digitale omstilling medfører. Tankesættet udfoldes i karakteristikken af den digitale leder. Den vender vi tilbage til om lidt. Først lidt om den digitale omstillings konsekvenser mere generelt.
 
Co-creation og skræddersyede løsninger
Magtfordelingen mellem afsender og modtager, mellem virksomhed og kunde, har ændret sig drastisk, og det er derfor nødvendigt med nye boller på suppen. Virksomhederne halser mere end nogensinde før efter kunderne for at skabe skræddersyede løsninger, der opfylder individuelle behov. Co-creation i forskellige udgaver er kernen i den digitale forretningsstrategi. Interaktion med kunden hjælper nemlig virksomheden med at skabe og levere præcis det, kunden efterspørger.
 
Et eksempel på dette er den digitale virksomhed Airbnb. De har taget konsekvensen af magtskiftet og har nu en stærk forretning kørende, hvor kunderne og brugerne er så meget i centrum, at de selv styrer booking og afvikling af værelses- og lejlighedsudlejningerne. Airbnb stiller udelukkende en service til rådighed, hvor kunderne selv opfylder deres egne behov til punkt og prikke.
 
Airbnb har placeret kunderne i centrum af deres forretning. Her kan brugerne få deres individuelle behov opfyldt, når de lejer og udlejer boliger.
 
Tænk nyt - tænk digitalt
Men det er ikke kun virksomhederne, der skal tænke ud af boksen og lægge deres strategi helt eller delvist om. Lederne skal som nævnt også tackle ledelsesdisciplinen anderledes, når vilkårene ændrer sig.
 
I den daglige digitale ledelse, hvor kommunikation og møder via mail, telefon eller video fylder mere og mere, skal man være klar over, at medarbejdere på distancen bevidst som ubevidst får fornemmelsen af at kunne styre graden af deltagelse selv. Denne fornemmelse af øget selvstændighed tager de med sig videre, og det påvirker deres måde at tænke og handle på generelt. På den måde bliver det sværere som leder at udøve management – altså klassisk styring og kontrol.
 
Lederen og dennes troværdighed er i langt større omfang lagt i hænderne på medarbejderne, og han eller hun må derfor tænke nyt – og digitalt.
 
Den digitale leder…
Og så er vi fremme ved karakteristikken. Hvem er hun – denne digitale leder? Hvad karakteriserer ham? Hvad skal de kunne? Her kommer nogle vigtige tendenser i digital og virtuel ledelse.
 
1. Den digitale leder er ikke en autoritet
I hvert fald ikke i klassisk forstand. Den digitale leder skal i højere grad arbejde for at vinde sine medarbejderes respekt. Det klassiske, topstyrede hierarki er voldsomt udfordret af internettets netværkstankegang, hvor alle i princippet kan være forbundet med alle – uanset titler og status. En lederkasket er kun for alvor noget værd, hvis medarbejderne også anerkender personen, der bærer den. I det virtuelle rum er der en større grad af ligeværd. Vi vil ledes i øjenhøjde.
 
Det nytter ikke noget at køre diktatorstilen som digital leder. I det virtuelle rum skal der ledes ligeværdigt og i øjenhøjde.
 
2. Den digitale leder er ekspert i at lede
En leder har altid skulle være god til at lede. Men det er ikke længere nødvendigvis den fagligt dygtigste, der får lederkasketten på. I fremtiden vil der være langt større fokus på, at lederen er specialist i at lede og ikke nødvendigvis faglig specialist. Der er i højere grad brug for én, der formår og udelukkende fokuserer på at få sat de faglige specialister i spil på den rigtige måde. Sat på spidsen skal lederen være én, der har de rette spørgsmål frem for de rette svar. Det kræver naturligvis en vis faglig indsigt, men det kræver først og fremmest, at lederen ved, hvordan det digitale samvær fungerer – hvordan magtbalancen rykkes – og formår at bestemme og lede i en mere ligeværdig relation.
 
3. Den digitale leder har fokus på stærke relationer
Lederen får respekt og autoritet gennem stærke relationer. En stærk relation er personlig og professionel – ikke nødvendigvis privat. Det er en, hvor opgaveløsning er i højsædet, men også en, hvor man kan stole på hinanden, og hvor medarbejderne føler, at lederen viser interesse, et menneskeligt ansigt, tillid og er personligt engageret.
 
Men er der ikke noget paradoksalt i, at den digitale ledelse bør bygge på stærke relationer, når ledere og medarbejdere i stigende grad sidder langt væk fra hinanden? De mødes jo ikke lige ved kaffemaskinen eller til frokost, hvor det ellers var oplagt at skabe den gode, stærke relation, der rækker udover det faglige, professionelle forhold? Jo, det er på sin vis paradoksalt. Pointen er, at et digitalt lederskab skal funderes på stærke relationer. De bliver ’need to have’ og ikke kun ’nice to have’. Og så er pointen også, at de ikke kommer af sig selv. Lederen må aktivt forsøge at skabe dem ved for eksempel at ringe i stedet for at maile, ved at sende en videobid med en personlig besked eller ved at slå noget ikke-fagligt-relateret op i teamets facebookgruppe. Dette fører os direkte videre til det næste punkt.
 
Med den digitale udvikling har vi i høj grad rykket os fra væk mødebordet og ind foran skærmene. Det er er derfor vigtigt for den digitale leder at være i stand til at skabe stærke relationer over telefonen, mails og ved hjælp af sociale medier. Foto: Polfoto/Luciano Lozano.
 
4. Den digitale leder kommunikerer
Det lyder banalt. Og det er det i virkeligheden også. Men jeg har i mit arbejde med ledere alt for ofte oplevet dem, der kun informerer. Det, der sendes ud i lederens navn, er udelukkende orienterende intranetbeskeder, informerende mails eller distancerede notater. Dette er ikke katastrofalt, hvis medarbejderne jævnligt ser lederen på gangen. Men i den digitale verden skal der kommunikeres i ordets bogstaveligste forstand – dialog og samtale.
 
Den fysiske distance i den digitale kommunikation ender let med at blive en mental distance, der kan gøre det sværere for lederen at udføre sit arbejde. Derfor bør den digitale leder fokusere på at være både velvillig og inddragende over for sine medarbejdere og samarbejdspartnere – måske i en grad, som vedkommende ikke normalt er vant til.
 
5. Den digitale leder styrer ved at give styringen fra sig
Lederen skaber og styrer åbne samarbejdsprocesser. Hvis man vil have succes med co-creation som forretningsstrategi, bør man i en digital kontekst også tale om intern co-creation som det, leder og medarbejder gør i deres samarbejde. Men internt handler det ikke så meget om, at løsningen er skræddersyet, det handler mere om medarbejderens ejerskab i forhold til processen eller produktet. Den digitale leders autoritet er, som nævnt, i vid udstrækning et resultat af vedkommendes evne til at lede i øjenhøjde. Det handler om involvering og inddragelse, for opgaven er først og fremmest at fastholde medarbejderne.
 
Selvom det kan være svært, skal den digitale leder kunne lægge styringen fra sig og lade medarbejderen føle et større ejerskab. 
 
I en digital verden, hvor mulighederne er uendelige og tempoet højt, er vejen til nye græsgange for demotiverede medarbejdere kortere end nogensinde. Derfor må den digitale leder fokusere mere på elementer som facilitering, servicering, navigation og tillid frem for kontrol og organisering – alt sammen noget, som bygger på, at styringen og initiativet umiddelbart overlades til medarbejderne.
 
6. Den digitale leder tænker langsigtet på den korte bane.
Han eller hun har en klar idé om strategi, retning og mål. Men samtidig har vedkommende elastik klar i metermål. For i den digitale transformation kan man ikke køre sit eget løb – man skal hele tiden forsøge at tage højde for nye teknologier og andre aktører. Det er lettere sagt end gjort, fordi der kan poppe nye spillere op ud af ingenting. Men hvis ikke ledelsen er fleksibel og ekstremt omstillingsparat, så bliver virksomheden det heller ikke.
 
7. Den digitale leder kender sine medier – og dermed sine muligheder
Han eller hun ved for eksempel, at mails typisk bliver læst mere negativt, end de var tænkt, at telefonsamtalen ligner den, man har ansigt til ansigt, men uden at de to samtaler er ens, og at videomødet ikke er et almindeligt møde, og at der derfor skal andre midler i brug for at få det optimale ud af det.
 
Den digitale leder skal kende medier og vigtigst af alt vide, hvordan man kommunikerer på dem.
 
8. Den digitale leder er en kulturkæmper
Den digitale omstilling kan være et problem, fordi den piller ved status quo. Det skal den digitale leder tage højde for – for at skabe overgangen fra det gamle til det nye. Den grundlæggende forandring begynder ikke kun oppefra. Den bæredygtige forandring skal faktisk helst komme nedefra i vidt omfang. Men hvis lederen ikke er klar over, at den digitale omstilling risikerer at rykke ved den grundlæggende selvforståelse, så har vedkommende gjort livet hårdere for sig selv. Han eller hun må være med i forandringernes forreste geled uden at løbe fra resten af organisationen.
 
Digital indsigt
Omstillingen til at lede virtuelt er ikke et projekt med en begyndelse og en slutning. Det er en løbende proces. Som karakteristikken ovenfor indikerer, er det at begå sig digitalt da heller ikke kun et spørgsmål om at kunne det tekniske. Ej heller er det et spørgsmål om blot at have de rette redskaber. Nej, det er snarere et spørgsmål om at have digital indsigt. I det ligger, at man som leder forstår, at digitaliseringen ikke kun bringer et utal af forretningsmuligheder med sig – den kommer også med en ny måde at være sammen på. Digital kommunikation og samvær afviger i forhold til det, vi er vant til, fordi initiativet og magtbalancen rykkes. Det og meget mere ved den digitale leder. 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også