Begå ikke presselistens syv dødssynder

Anerkend, og investér i den gode presselistes potentiale ved at se listen som et strategisk værktøj, lyder opfordringen fra Timme Bisgaard Munk. 
af TIMME BISGAARD MUNK, ANALYTIKER, KOMMENTATOR OG SELVSTÆNDIG RÅDGIVER

Er din presseliste uhyggeligt effektiv og totalt opdateret? Nej, vel. Du har nok begået en af presselistens syv dødssynder. Sådan gør du din liste bedre.

Dødssynd 1: Ingen og alle har ansvaret og opgaven

Alt for mange presselister lider under, at det er alle og ingens ansvar at oprette, vedligeholde og bruge dem. Resultatet er dårlige lister og forskellige versioner af samme liste i forskellige grader af forfald og ufuldstændighed. Nogle gange spredt og splittet i forskellige versioneringer mellem kunde og bureau.

Ergo: Giv én person ansvaret og opgaven. Arbejd med en master-presseliste, som alle opdaterer.

Dødssynd 2: “Det er bare en liste, vi sender ud fra”

Presselisten er IKKE en studenter- eller juniorkonsulentopgave. Listen er heller ikke en skrabet skeletliste med blot mailadresser eller telefonnumre, som man spammer ud fra til alt og alle. 

En unode, som blot bliver endnu ,hvis det er en indkøbt standardliste. Den gode presseliste er modsat et informativt overblik, hvor man samler op og forstår presserelation i mange forskellige dimensioner. 

Det kan enten være som en opdateret presseliste i Excel med mange informative felter eller et decideret PR-CRM-værktøj. Pointen er, at presselisten først bliver god, hvis man selv ser og indfrier listens potentiale som et redskab, der kan gøre en forskel. 

Ergo: Anerkend, og investér i den gode presselistes potentiale ved at se listen som et strategisk værktøj. Det er ikke bare en liste, men et datadashboard og overblik over pressearbejdets status i realtime.

Dødssynd 3: Stamdatasygen: for lidt, forældet og for basalt

Mange PR-folk lider af stamdatatunnelsyn, hvor de overfokuserer på listens banale kontaktinfo. De ser det for meget som en database og for lidt som et relationsværktøj. 

Det betyder, at de enten glemmer eller aktivt fravælger at tilføje kvalitative pointer og indsigter. Det kunne være overvejelser om forskellige journalisters interesser, værdier, vinkler, brug af ekspertkilder, historik eller andet.

Ergo: Jo mere fri prosa, jo flere dimensioner og jo mere relation til mennesket bag mediet og deres motivation, jo bedre.

Dødssynd 4: Køb dyrt hightech PR-CRM. Brugt dumt og for lidt

Ethvert IT-system er et trade-off mellem, hvor meget tid man bruger på at oprette data i systemet, og hvor meget tid og værdi man får ud af de data, som trækkes ud af systemet. 

I nogle tilfælde overinvesteres der i dyre PR-CRM-systemer, som ikke er pengene værd. Her bruges ikke nok tid på at bygge data i systemet. 

Disse er rent overkill, fordi ingen har sat sig ind i, hvordan systemet virker, og derfor bruger det dumt, som et banalt Excel-ark. Her er der ikke lavet en egentlig behovsanalyse bag købet af det dyre PR-CRM-system, og ofte bliver det meget dyrt i brugerlicenser. 

Det bliver så at sige en unødvendig meromkostning, fordi systemet bruges for dumt og for lidt. Endelig er der sjældent afsat tid til at importere eksisterende PR-data og -lister i systemet, hvad der betyder, at systemet ofte kun bruges på nye PR-opgaver, mens gamle lister i Word eller Excel fortsætter parallelt.

Ergo: Hvis du køber et dyrt PR-CRM-system, så lav en cost-benefit-analyse, og sikr dig, at du udnytter muligheder/sikre læringen af de nye muligheder, så det ikke blot bliver en dyr abonnementsversion af et gammelt Excel-ark eller en Word-fil. 

Dødssynd 5: For professionelt, for lidt personlig

Man siger, at al god kunst er biografisk. Det gælder også godt pressearbejde. 

Godt pressearbejde vokser nemlig ud af personlige relationer og den personlige sans for den gode historie. Alt for mange presselister er alt for upersonlige og generisk professionelle. 

Her burde langt flere presselister vokse ud af en pressemedarbejders personlige netværk og relationer. Det kunne f.eks. ske ved, at pressemedarbejderen downloader sine private kontakter på LinkedIn og så bygger ud herfra (det gør du her sådan). 

Ergo: Go personal, og start din presseliste derfra. Det er dine relationer, der skal bygges videre på.

Dødssynd 6: For boomer og for uopfindsom bias mod de gamle medier

Mange presselister er, som navnet antyder, skæv bias med old media og det etablerede medieinstitutionelle system af halvoffentlige medievirksomheder. 

En kæmpe fejl, hvor man let overser de nye mediers nye influencere og undervurderer deres reach og PR-betydning. 

Her er en kæmpe fare for, at man overfokuserer på de etablerede medier og deres gatekeeper-effekt i stedet for at fokusere på content-marketing, social medier, realtime meme-marketing og ens egne kanaler direkte ud til ens kunder og stakeholdere

Ergo: Nytænk presselisten, så du sammentænker den strategisk med influencermarketing, content-marketing, SoMe og ikke mindst egne kanaler.

Dødssynd 7: At glemme at berige presselisten med nye datakilder

Digitaliseringen betyder en eksplosion i datakilder om presserelationer og medier. Her er et potentiale for en strategisk kvantificering af alle dele af pressearbejdet og ikke mindst presselistens faktiske effekt. 

Her er mulighed for at opstille KPI’er, finde nye digitale influencere, AI-analyser af dækningen, opstille brand-/imagemålepunkter, sentimentanalyser osv. Denne mulighed for at arbejde datadrevet med sit pressearbejde misser mange i dag. 

Miseren er ofte, at presselisten ikke beriges og sammentænkes med de nye datakilder.

Ergo: Genopfind presselisten i en datadreven 2.0-version, som strategisk inddrager datamålepunkter på tværs af pressearbejdets mål, milder og medier.

Læs her mere til inspiration om den gode presseliste, med udvalgte skabeloner:

How To Create a PR Media Contact List (with Template & Tools)

PR & Media Lists Template - Free to Use | Airtable

Media list template from Prezly

How to Build a Media List for PR - Determ

Media List 101: Build Yours Like a Pro (With Template Examples)

Cision Media List Template

Media List Template

Building A Media List? Follow These 12 Steps And Get Your Story Heard

Need to Build a Media List? Follow These 5 Steps [2024]

Building a media list that works: Examples and best practices | Muck Rack Blog

Media Database: The Ultimate Guide - Agility PR Solutions

https://vesthimmerland.dk/presserum/presseliste


Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også