Tre kampagnegreb, der kan skaffe medlemmer og støtter til din organisation

Hvordan endte AIDS-Fondet med at skaffe flere end 500 nye betalende støtter på under tre uger? Svaret beror på nytænkning og innovation.
Christian Sophus Ehlers og Emilie Møltoft Jensen analyserer AIDS-Fondets vellykkede kampagneteknikker, der var med til at sikre deres Checkpoint-klinikkers overlevelse. | Foto: David Lundbye
Christian Sophus Ehlers og Emilie Møltoft Jensen analyserer AIDS-Fondets vellykkede kampagneteknikker, der var med til at sikre deres Checkpoint-klinikkers overlevelse. | Foto: David Lundbye
CHRISTIAN SOPHUS EHLERS, SELVSTÆNDIG RÅDGIVER FOR MEDLEMS- OG INDSAMLINGSORGANISATIONER & EMILIE MØLTOFT JENSEN

AIDS-Fondet opstod som organisation på baggrund af hiv/aids-krisen i 1980’erne og har siden da specialiseret sig i at kæmpe for seksuel sundhed for alle. 

I dag arbejder AIDS-Fondet både nationalt og internationalt for en verden uden hiv og aids, hvor alle har mulighed for at have lystfyldte og sikre seksuelle oplevelser fri for tvang, diskrimination og vold uanset hiv-status, køn og seksualitet.

Ifølge organisationen er der allerede sket store fremskridt på området, men det betyder ikke, at AIDS-Fondet er nået i mål, for – som de siger det – er der fortsat masser at kæmpe for.

Og netop kæmpe er det, AIDS-Fondet har gjort med deres kampagne Bevar Checkpoint.

AIDS-fondets 2023-kampagne for at bevare Checkpoint-klinikker, som stod til at blive lukket grundet manglende finansiering. Gennem kampagnen lykkedes det at få nok nye støtter til at bevare to klinikker hhv. i København og Aarhus året ud. | Foto: AIDS-fondet
AIDS-fondets 2023-kampagne for at bevare Checkpoint-klinikker, som stod til at blive lukket grundet manglende finansiering. Gennem kampagnen lykkedes det at få nok nye støtter til at bevare to klinikker hhv. i København og Aarhus året ud. | Foto: AIDS-fondet

Checkpoint-klinikker sikrer kvalitativ seksuel rådgivning og test for seksuelle sygdomme

AIDS-Fondets klinikker for sikker, god rådgivning og test for seksuelle sygdomme kaldes Checkpoint. Klinikkerne har stor betydning, ikke mindst for LGBT+-miljøet, der blot kan møde op og modtage professionelle råd og vejledning helt anonymt og fri for skam, hvor det at tale om sex og seksualitet ikke er tabuiseret eller nedtonet. Klinikkerne tilbyder også test for seksuelle sygdomme og hiv, som de har ekspertviden omkring, og derfor får man på klinikkerne en sikker behandling.

For mange LGBT+-personer virker Checkpoint-klinikkerne mere overskuelige end at gå til egen læge. Hos egen læge kan man føle sig skamfuld over at blive testet for seksuelt overførte sygdomme eller hiv, og man kan også møde lægefagligt personale, som ikke er specialiseret i netop at håndtere personer fra LGBT+-miljøet eller udsatte grupper.

Faktisk fortæller AIDS-Fondet, at der ofte er kø foran Checkpoint-klinikkerne, og at de i 2022 havde hele 12.000 brugere gennem deres klinikker i hhv. Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Netop derfor var det også en decideret livsændrende og nedslående melding for dem at få, da det blev meldt ud, at der ikke længere ville være nok penge i kassen til at holde klinikkerne åbne.

Artikeludklip fra AIDS-fondets præsentation af deres kampagne i 2023. | Foto: AIDS-fondet
Artikeludklip fra AIDS-fondets præsentation af deres kampagne i 2023. | Foto: AIDS-fondet

En mørk tid skulle bare lysne forude

“Vi kan godt sige, at det var en mørk og stormfuld november for AIDS-Fondet. Der blev udskrevet folketingsvalg lige op til finanslovsforhandlingerne, og vores finansiering så derfor ud til både at blive forsinket og måske helt udeblive,” fortæller Stine Bang, kommunikations- og fundraisingchef i AIDS-Fondet.

AIDS-Fondet så altså ind i en tid med fyringer, lukninger af klinikker og et svigt af over 5000 LGBT+-personer. Derfor udviklede de kampagnen “Bevar Checkpoint”. Og det skulle vise sig at blive en stor succes, der ville blive deres lys i mørket.

Det gjorde de ved at bruge tre helt essentielle, nytænkende greb, som endte med at redde halvdelen af deres klinikker. Med kampagnen fik de råbt politikerne op, og Checkpoint-klinikkerne kom igen på finansloven, så hjælpen fortsat kan nå ud til LGBT+-miljøet.

Hvad er de tre greb så?

Der var i forvejen et stærkt aktivistisk miljø, som var klar til at gå på barrikaderne – denne gang for Checkpoint. Derfor indkaldte AIDS-Fondet til aktivist- og krisemøder i hele landet. Der blev derefter skrevet læserbreve, et åbent brev fra andre LGBT+-organisationer og -virksomheder og sendt mails direkte til politikerne. Også demonstrationer blev afholdt foran Christiansborg samt happenings i Aalborgs Jomfru Ane Gade.

Opmærksomheden på at redde Checkpoint blev etableret, og der blev skabt et fundament for en digital kampagne.

Stor aktivistisk tilslutning til at skabe opmærksomhed omkring Checkpoint-klinikkerne og deres redning fra at lukke | Foto: AIDS-fondet
Stor aktivistisk tilslutning til at skabe opmærksomhed omkring Checkpoint-klinikkerne og deres redning fra at lukke | Foto: AIDS-fondet

Kampagnegreb nummer 1: ”Manifest”

Der blev udviklet et “manifest” i form af en kort liste med punkter såsom: “Bekæmp klamydia-epidemien med nem adgang til test og rådgivning” og “Støt unge i deres gode valg om at blive testet”. 

I alt fem punkter, som langt størstedelen af befolkningen formentlig kunne se sig enige i. Et manifest, der skulle være med til at samle underskrifter og vise befolkningens opbakning til sagen.

Det var AIDS-Fondets første underskriftsindsamling nogensinde, og den blev blot sat i gang af deres egen mailingliste, ambassadører og følgere på sociale medier. 

Dernæst benyttede de sig af endnu et greb.

Kampagnegreb nummer 2: Facebook lead ads.

Cirka 40 pct. af deres underskrifter kom fra lead-annoncer gennem Facebook til en pris på 9,80 kr. pr. stk.

Facebook lead ads er smarte, for det er ekstremt nemt for brugerne at udfylde en blanket, da deres information allerede er udfyldt på forhånd, så man skal blot trykke ”næste” og ”underskriv”. Det kan næsten ikke blive lettere. 

Samtidig belønner Meta økonomisk de organisationer, der fastholder og konverterer brugerne på Facebook i stedet for at sende dem ud af platformen til en ekstern landing-page.

Det sker ved, at Meta giver bedre priser pr. konvertering, når brugeren konverteres på Facebook, frem for at brugeren sendes væk fra Facebook til en ekstern landing-page.

Når en bruger forlader Facebook for at besøge en ekstern landing-page, ser vedkommende nemlig ikke flere reklamer på Facebook – indtil vedkommende kommer retur på platformen. Dermed mister Meta værdi, i form at vedkommendes opmærksomhed, som Meta så ikke længere kan sælge til andre virksomheder via reklamer eller lignende.

Gennem disse Facebook lead-annoncer og ved brug af manifestet fik AIDS-Fondet indsamlet 5734 underskrifter.

Indsamlingen af underskrifter på baggrund af Facebook Lead Ads og manifestet for seksuel sundhed tog fart, og AIDS-fondet endte med 5.734 underskrifter med en leadpris på leads fra Facebook lead-ads på 9,80 kr. pr. stk. | Foto: AIDS-fondet
Indsamlingen af underskrifter på baggrund af Facebook Lead Ads og manifestet for seksuel sundhed tog fart, og AIDS-fondet endte med 5.734 underskrifter med en leadpris på leads fra Facebook lead-ads på 9,80 kr. pr. stk. | Foto: AIDS-fondet

Men underskrifterne kunne ikke alene redde de lukningstruede Checkpoint-klinikker. Der skulle også økonomiske midler til. I februar 2023 var der et underskud på to millioner kroner. Så hvor skulle pengene komme fra?

“Sidste håb for at redde alle vores klinikker var at komme på Finansloven. Men vi blødte allerede, så vi måtte gøre noget nu og her, og ikke mindst sikre robusthed fremover ved at få faste støtter,” fortæller Lina Viinberg, kommunikationsrådgiver i AIDS-Fondet.

Kampagnegreb nummer 3: Sænk den psykologiske barriere for fast støtte.

Det blev en af kerneindsigterne bag kampagnen at bryde igennem den psykologiske barriere, der hindrer folk i at støtte fast hver måned, da dette faste bidrag – og bindingen – kan opleves som meget stort.

Den psykologiske barriere for fast støtte kan opleves så stor, at folk slet ikke får taget handling på at støtte, selvom organisationen aktivt kan bede dem om det.

Derfor måtte der tænkes ud af boksen ved at betrygge modtagerne i, at deres donation ville stoppe helt automatisk efter blot fire måneder. Man behøvede altså ikke længere at skulle forholde sig til at opsige støtten igen, hvis man havde bekymringer om at donere fast, og det blev derfor pludseligt en langt mindre beslutning for folk at tage.

At sænke den psykologiske barriere for fast støtte er en rekrutteringstilgang, som eksempelvis også UNICEF, GirlTalk og Dyrenes Beskyttelse har benyttet sig af. 

AIDS-Fondet regnede på sagen og fandt ud af, at de skulle skaffe 500 støtter i fire måneder for 100 kroner. Det ville indbringe den fornødne finansiering til i en periode at køre halvdelen af klinikkerne videre i København og Aarhus. Det var samtidig en pædagogisk krog, der var let at formidle. 

Og det lykkedes. AIDS-Fondet endte med på under tre uger at få 532 støtter til Checkpoint-klinikkerne, hvor 94 pct. var helt nye støtter, og de fik dermed skaffet nok økonomiske midler til, at hele Checkpoint ikke ville lukke.

Med en stram kampagne og et hårdt konverteringsmål på 4 x 100 kroner, hvor alt blev kørt digitalt, da der ikke var penge til telemarketing, opnåede de målet.

Et hårdt konverteringsmål blev sat og opnået gennem en stram online kampagne, som endte med at virke | Foto: AIDS-fondet
Et hårdt konverteringsmål blev sat og opnået gennem en stram online kampagne, som endte med at virke | Foto: AIDS-fondet

ROI på 1:10 i første kampagnefase

Gennem underskrifterne, der kom via manifestet på annonceringen på Facebook med lead ads og den tidsbestemte firemåneders støtte, havde AIDS-Fondet nu fået endnu flere mailadresser og kontakter, de kunne anvende til konvertering til faste støtter.

“Når vi så har en krog i dem, kan vi jo kommunikere til og med dem samt bekræfte dem i, at det at støtte Checkpoint fast er en rigtigt god beslutning,” forklarer Lina Viinberg.

Efter de fire måneder skulle de 532 støtter gerne fortsætte deres støtte, så AIDS-Fondet ville være bedre sikret på længere sigt. Og gennem e-mails oplevede de stor tilslutning allerede ved de første mails, hvor over 33 pct. konverterede til faste støtter.

Derefter måtte de i organisationen selv i gang med at ringe rundt for at konvertere endnu flere. Her viste det sig, at cirka hver anden ville sige ja til at fortsætte støtten, når der blev ringet til dem.

Kampagnen udførte AIDS-Fondet for bare 37.100 kroner, som dermed udgør en ROI på 1:10 bare i den første fase.

Tre mailflows og intern telemarketing

Samlet set var AIDS-Fondets kampagne bundet sammen af rekrutteringen af leadet med “Manifest om seksuel sundhed for alle” via Facebook lead ads og via tre forskellige mailflows samt en intern telemarketingindsats, hvor et par medarbejdere på Checkpoint ringede til de leads, der ikke var blevet konverteret til faste støtter gennem mails.

De tre mailflows bestod af:

  1. Et indledende flow med fokus på at dele manifestet med ens eget netværk med det formål at nå ud til flere.
  2. Et flow til opfølgning på de lune leads med CTA om at støtte midlertidigt fast i fire måneder med 100 kroner pr. måned.
  3. Et flow, der direkte opfordrede til at støtte fast.
Det samlede kampagneflow fra AIDS-fondets Bevar Checkpoint-kampagne. | Foto: AIDS-fondet
Det samlede kampagneflow fra AIDS-fondets Bevar Checkpoint-kampagne. | Foto: AIDS-fondet

Politikerne lyttede til håbet om at komme på finansloven

Som resultat af AIDS-Fondets store og ikke mindst ihærdige indsats kom Checkpoint endelig for første gang på finansloven i 2023.

“En læring, vi tager med os, er, at når det politiske arbejde, fundraising og kampagne arbejder tæt sammen og bygger på en klar indsigt, så batter det virkelig,” fortæller Stine Bang, kommunikations- og fundraisingchef i AIDS-Fondet.

Nytænkende løsninger skal hele tiden udvikles og opdateres

Korte finansieringer er stadig en udfordring, som løbende og konsekvent skal findes nytænkende løsninger på. Og dermed kæmper AIDS-Fondet videre i 2024 med at skaffe støtter og finansiering til Checkpoint-klinikkerne.

De tre konkrete kampagnegreb kan gøre en stor forskel i anskaffelsen af faste støtter til organisationer. Men innovation og nytænkning skal hele tiden udvikle og opdatere løsninger til finansiering.

Politikerne lyttede til kampagnen, og Checkpoint-klinikkerne endte med for første gang at komme på Finansloven i 2023. | Foto: AIDS-fondet
Politikerne lyttede til kampagnen, og Checkpoint-klinikkerne endte med for første gang at komme på Finansloven i 2023. | Foto: AIDS-fondet

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også