Hvad er værd at læse om AI og kommunikation lige nu?

Hvordan og hvor meget vil AI påvirke kommunikation? Svaret finder du i denne liste med de bedste links om AI og kommunikation lige nu.
Er du også ved at miste overblikket over, hvad AI kommer til at betyde for kommunikation? Fat mod. Løsningen er at reducere støjen til et spørgsmål om, hvad AI betyder for faget i praksis. Altså, hvordan kommer jeg/vi godt i gang med AI i mit k-arbejde? Helt lavpraktisk, som værktøjer og arbejdsprocesser. Her er nogle gode steder at starte din research. Kilde: Getty Images
Er du også ved at miste overblikket over, hvad AI kommer til at betyde for kommunikation? Fat mod. Løsningen er at reducere støjen til et spørgsmål om, hvad AI betyder for faget i praksis. Altså, hvordan kommer jeg/vi godt i gang med AI i mit k-arbejde? Helt lavpraktisk, som værktøjer og arbejdsprocesser. Her er nogle gode steder at starte din research. Kilde: Getty Images
AF TIMME BISGAARD MUNK, ANALYTIKER OG KOMMENTATOR

AI er hype og hybris på en og samme tid. Her er stadig mange ubekendte, og erfaringerne er sparsomme, da teknologien først fik sit globale, folkelige gennembrud for godt et år siden. Hype betyder, at mange skriver om det. Alt for mange ved for lidt og har for få erfaringer. Resultatet er de samme banale pointer og introduktioner gentaget igen og igen. Det skaber støj og forvirring. Få k-folk ved derfor, hvordan de skal starte og slutte, søge og finde. 

Reducér støjen ved at sætte fokus på, hvordan AI i praksis vil ændre k-arbejdet

Løsningen er at reducere støjen til et spørgsmål om, hvad AI betyder for faget i praksis. Altså, hvordan kommer jeg/vi godt i gang med AI i mit k-arbejde? Helt lavpraktisk, som værktøjer og arbejdsprocesser. For AI er et værktøj, som skal bruges og afprøves, for at man forstår dets rolle og betydning for alvor. 

Hvad betyder AI for faget i bred forstand?

Den bedste og mest begavede introduktion til problematikken er “Artificial Intelligence in Public Relations and Communications: cases, reflections, and predictions. Edited by Ana Adi. Quadriga University of Applied Sciences”. Akademisk, men solidt arbejde, som sætter hele problematikken ind i en større politisk, sociologisk og fagpolitisk sammenhæng. 

Mere anvendelsesorienteret og tættere på hverdagen er CIPR’s store undersøgelse. Også et meget godt, mere praksisnært overblik. Rapporten har den sigende og opbyggelige titel “Humans Needed More Than Ever”.

Hvad er de vigtigste spørgsmål og dilemmaer i forhold til AI i kommunikation? Dem finder du i tabel 2 i denne letlæselig akademiske gennemgang:”Artificial Intelligence in Business Communication: The Changing Landscape of Research and Teaching”, Kristen M. Getchell, Stephen Carradini, Peter W. Cardon, Carolin Fleischmann, Haibing Ma, Jolanta Aritz, James Stapp, 2022.

USC Annenberg Center for Public Relations har skrevet en fin oversigt over, hvordan k-folk i USA forholder sig til AI i teori og praksis. Rapporten bygger på en survey med 400 k-folk i USA og afsluttes med en AI Readiness Playbook,“Fascinated and Frightened: How are communications professionals viewing the AI opportunity ahead?

I kommunikation skelner man ofte mellem paid, earned, shared, and owned media. Hvordan bliver det påvirket af AI og omvendt? Analyseret med fokus på ChatGPT. Det kan du læse om her: “The Evolution of PR and Communications with AI: A Look at PESO Model and ChatGPT”.

Hvad kommer det så til at betyde for PR & kommunikation i bred forstand? Her er et bud. Hvad vil AI betyde hele specifikt for corporate communication? Det kan du læse om i denne meget fine oversigt: “How Artificial Intelligence Will Impact Corporate Communications”.

Hvad siger og mener de danske myndigheder om AI i bred forstand? Det kan du læse om her: “Nye guides til ansvarlig anvendelse af generativ kunstig intelligens”.

Hvad siger de nyeste empiriske undersøgelser om AI & kommunikation?

AI-teknologien er nu for alvor ude i samfundet og virksomhederne. Mange gør sig de første erfaringer. Nu kommer de første empiriske undersøgelser også. 

Det er altid interessant, hvad de afdækker, fordi det er så konkret og tæt på praksis. 

I den forbindelse er det især værd at læse to studier: “AI at Work: What People Are Saying” | BCG og naturligvis Microsofts vigtige og grundige studie af deres AI Copilot, “What Can Copilot’s Earliest Users Teach Us About Generative AI at Work?”.

Er du mere akademisk nysgerrig, så læs “Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. MIT har også nogle gode pointer her: “Generative AI is empowering the digital workforce” | MIT Technology Review .

Endelig er der naturligvis også et interessant studie fra Stanford:Stanford and MIT study: A.I. boosted worker productivity by 14%—those who use it ’will replace those who don’t”.

Noget tyder på, at AI tager vores job og indtægt. Det viser ny forskning nemlig for os k-folk. Et meget uhyggeligt empirisk studie af en onlineplatform for tekstforfattere, grafiske designere og illustratorer viser, at AI tog deres job og generelt devaluerede deres arbejde. Resultatet var et kæmpe og hurtigt tab af indtægt. Læs studiet her: “The Short-Term Effects of Generative Artificial Intelligence on Employment: Evidence from an Online Labor Market”.

Hvad er de bedste AI-værktøjer for kommunikatører og hvorfor?

Er du meget søgende, og leder du meget bredt, bør du bruge en dedikeret søgemaskine til AI-værktøjer. Prøv for eksempel Future Tools. Du vil 100 pct. blive positivt overrasket. Her vil du f.eks. finde et værktøj til at chatte med en PDF, et program til at tjekke for AI fake-tekst og sågar en ChatGPT til at eftertjekke kvaliteten af dit mediepitch.

Det begavede hollandske PR-firma Finn har afprøvet og anmelder hele 16 AI-værktøjer til PR og marketing, “AI in marketing and PR: we tested 16 tools for you”.

Twin Mind Media har også en god og omfattende liste med gode hele 50+ AI-værktøjer, som er værd at se igennem, “Ultimate Guide of AI Tools for PR Pros (50+ tools!)”. En kortere beslægtet liste med lidt andre pointer findes her: “10+ AI Tools for Public Relations (PR) 2023”.

AI-revolutionen har givet nyt liv og ny livskraft til den vigtige, men lidt støvede disciplin sentiment-analyse. Altså automatiserede dataanalyser af ord og sætningers sociale og kulturelle betydning. Her er det nye AI-powered værktøjer: “20+ Top Sentiment Analysis Tools for PR Pros: a 2024 List”. 

Hvis du har smag for mere, har Powerly samlet de ti bedste værktøjer, ifølge dem selv. 

Skamløst har de dog sat sig selv på listen: “10 Best AI Tools for Public Relations in 2023”, Prowly Blog. En mere systematisk gennemgang af forskellige, relevante AI-værktøjer er samlet af det engelske CIPR.

“Futureproof” hedder en e-bog, hvor en gruppe engelske PR-folk gennemgår udvalgt AI-teknologi, som gør en forskel for k-folk. Læs dem her. 

“Futureproof” har en lille fin præsentation af forskellige teknologier, Anyword, Jasper, Overtone, Otter.ai og Fireflies. Læsevenligt samlet i en post her. 

Trust Insights har også en lille fin e-bog med gode hands-on råd til marketing- og kommunikationsfolk.

Pro et contra for AI i forhold til forskellige k-opgaver kan du læse her. Fordelene er samlet op her.

Nogle k-folk har også afprøvet AI på nogle af de typiske k-opgaver. Her Wadds, som har prøvet at skrive en pressemeddelelse med ChatGPT. Læs, hvordan det gik her: “Hacking AI in PR: using AI tools to write a press release”.

Hvordan arbejder du k-strategisk med AI?

Hvordan du arbejder med AI i praksis, kræver en særskilt AI-strategi. Hvordan kommer du så i gang med det? Du udvikler dit eget AI-roadmap. Her er et roadmap til inspiration: “Building an AI roadmap for PR: A strategic guide for public relations professionals”, Thumos.

K-strategisk er mediefragmentering et stort problem, det kan AI, ifølge BBC, løse. Det viser dette BBCC casestudie. En interessant problematik og løsning. 

Vi k-folk er tydeligvis både dybt fascinerede og frygtsomme. Hvor fascinerede og bange kan du læse om i denne rapport. Her er afsluttende en fin tjekliste over AI readiness, hvilken kan være til inspiration: “Fascinated and Frightened How are communications professionals viewing the AI opportunity ahead?”.

Når man arbejder med sin AI-strategi, kan der være inspiration i PR Labs skema til, hvordan AI kan anvendes. Personligt fandt jeg det interessant og oplever, at det giver et godt overblik: “PR and AI: 21 ways artificial intelligence is changing the PR game”.

Hvordan arbejder andre strategisk med AI ude i k-afdelingerne?

Hvad sker der med AI rundt omkring i de forskellige k-afdelinger? Banalt, men alligevel godt som oversigt er her en lille artikel om, hvordan PR-folk rent faktisk bruger AI lige nu: “How PR pros are using AI today”. For et meget globalt og statistisk blik på samme emne læs: “AI in the Communications Industry 2023”. For et endnu mere bredt blik på ny teknologi i PR lige nu læs: “The State of PR Technology 2023”.

Hvordan du arbejder med prompt i dit k-arbejde helt generelt

Prompt up din kommunikation, Kommunikationsforum

400 Best ChatGPT Prompts: The Ultimate Resource For Bloggers, Writers, And Content Creators, Lori Ballen

Bowman and Boyle: ”PROMPT - A practical guide to brand growth using ChatGPT”

SocialBee: ”+100 AI & ChatGPT Prompts for Social Media Post Generation”

Alex Velinov on LinkedIn: #ai #marketing #chatgpt #gpt4 #midjourney #digitalmarketing | 48 comments

Awesome ChatGPT Prompts

ChatGPT Prompt Generator - a Hugging Face Space by merve

50+ Best ChatGPT Prompts for Book Writing: Unleash Your Creative Writing

Streamline Content Creation with the Top 30 ChatGPT Prompts for Various Use Cases

60+ Best ChatGPT Prompts for Copywriters: Boost Your Creativity & Productivity

100 ChatGPT Prompts for Writing | Gridfiti

50+ Most Useful Writing Styles for Chat GPT Prompts

Hvordan arbejder du med ChatGPT?

ChatGPT er det største og stærkeste brand inden for AI-værktøjer. Hvordan det er i sammenligning med andre alternativer, kan du læse om her: 

The best AI chatbots of 2024: ChatGPT and alternatives | ZDNET

Google Bard vs. ChatGPT vs. Bing AI: The ultimate AI showdown - iGeeksBlog

AI chatbots compared: Bard vs. Bing vs. ChatGPT - The Verge 

ChatGPT vs. Bing vs. Google Bard: Which AI Is the Most Helpful? - CNET

https://www.digitaltrends.com/computing/best-ai-chatbots/

Hvordan arbejder du med AI og billeder i praksis?

The Best FREE AI Image Generators of 2023 (Tested and Compared)

The best AI image generators of 2024: DALL-E 2 and alternatives | ZDNET

The best AI image generators in 2024 | Zapier

The Art of Midjourney AI: A Guide to Creating Images from Text

Hvad er de mest brugte AI billed programmer?

Midjourney (koster penge) https://www.midjourney.com/app/

Dall-E (begrænset antal credits) https://labs.openai.com/

Adobe Firefly (gratis – foreløbig) https://firefly.adobe.com/

Ideogram.ai (gratis) https://ideogram.ai/t/trending

Dall-E 3 (Udvalgte personer har fået adgang via ChatGPT Plus) (kan også tilgås via Bing: https://www.bing.com/images/create )Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Forsiden lige nu

Læs også